Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo


Ngày cập nhật: 13/09/2018 06:40:38

(QT) - Khởi nghiệp sáng tạo là một khái niệm mới biết đến ở tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung trong vài năm trở lại đây. Vì thế khi thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển thì nội dung hỗ trợ DN khởi nghiệp sáng tạo được tính đến và chỉ mới bắt đầu triển khai thực hiện trong 3 năm qua trên phạm vi cả nước.

 

Công ty Davics tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà sản xuất máy phay nhôm

 

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, DN khởi nghiệp sáng tạo là DN có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Với vai trò như vậy, trong kỷ nguyên kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, DN khởi nghiệp sáng tạo được nhà nước cũng như xã hội quan tâm hỗ trợ. Thời gian qua, nhà nước đã có nhiều biện pháp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của DN khởi nghiệp sáng tạo, từ đó góp phần quan trọng vào sự thay đổi diện mạo nền kinh tế.

 

Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025” (gọi là Đề án 844), là văn bản chính sách đầu tiên, bao quát nhất và là nền tảng về chính sách hỗ trợ đối với DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Sau khi Đề án 844 được thông qua, các tỉnh, thành phố đã ban hành các văn bản cấp địa phương triển khai đề án này. Đối với tỉnh Quảng Trị, ngày 14/12/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về “Chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2025” và ngày 18/7/2018, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND về “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018- 2021” tạo cơ hội cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhằm thực hiện tốt các nghị quyết này, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh bắt đầu vào cuộc với các giải pháp khả thi.

 

Thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là giải pháp được quan tâm hàng đầu, trong đó tập trung vào các nội dung như: Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, thông tin truyền thông về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của quốc gia và của tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm cung cấp thông tin về công nghệ, sở hữu trí tuệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thực hiện các chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phổ biến các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh, trong nước và trên thế giới.

 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hoạt động tập trung vào các nội dung: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, DN khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp, DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Đầu tư xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó chú trọng xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là khu vực địa lý cận kề, trong đó có các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ cho cá nhân, nhóm cá nhân, DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm: Khu làm việc chung, các đơn vị tư vấn, hỗ trợ, ươm tạo, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, văn phòng đại diện các quỹ đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,... nhằm mục đích kết nối, hỗ trợ tối đa nhu cầu của DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong các khu tập trung dịch vụ này, thường xuyên tổ chức các sự kiện, hội thảo, tọa đàm... để nâng cao năng lực cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời, triển lãm sản phẩm, dịch vụ của DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thu hút các nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, tùy vào điều kiện cụ thể của tỉnh, chính sách đặc thù dành cho các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể được phép thử nghiệm tại đây. Đầu tư xây dựng không gian làm việc và thiết bị dùng chung để hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Đầu tư xây dựng điểm kết nối cung cầu tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh để tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo DN KH&CN, kết nối với các DN, tổ chức, nhà khoa học, tiếp cận công nghệ mới, sản phẩm mới, thông tin về thị trường, sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ hình thành vườn ươm công nghệ sinh học tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh. Hỗ trợ hình thành vườn ươm công nghệ tại Trường Trung cấp nghề Quảng Trị.

 

Đối với tổ chức kết nối hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh sẽ tập trung vào các hoạt động như: Kết nối hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, gồm các hoạt động: Tổ chức các cuộc thi về ý tưởng, dự án DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh; giới thiệu về các mô hình, ý tưởng, sản phẩm, công nghệ, thiết bị của các cá nhân, nhóm khởi nghiệp, các thành viên Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các DN. Thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, làm nơi trao đổi, học tập kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để khởi nghiệp thành công; tập trung hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát triển thành DN.

 

Về chính sách hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp và DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành bộ phận tư vấn pháp lý tại Sở Tư pháp để hỗ trợ cá nhân, nhóm khởi nghiệp, DN các vấn đề pháp lý có liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hình thành bộ phận tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp thanh niên tại Tỉnh đoàn để hỗ trợ cá nhân, nhóm khởi nghiệp về khởi sự DN. Thực hiện hỗ trợ các cá nhân, nhóm khởi nghiệp và DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 31/2017/ NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh; ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN trên địa bàn tỉnh và các chính sách khác có liên quan của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực như: Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; cấp bù lãi suất thông qua các tổ chức tín dụng; hỗ trợ cho đầu tư vào DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Nói về tầm quan trọng của việc thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Quảng Trị, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Thiềm cho biết: “Hoạt động này sẽ tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển KT-XH của tỉnh”.

 

Trong thời gian tới, Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên và DN khởi nghiệp sáng tạo.

 

Võ Thái Hòa

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Khoa học kĩ thuật là yếu tố quyết định nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất (23/2/2019)
Công đoàn PC Quảng Trị nhiều năm liền nhận bằng khen toàn diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam (22/2/2019)
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động chuyên môn (22/2/2019)
Người dân xã Triệu Vân lo lắng do đất trồng lúa bị nhiễm mặn (22/2/2019)
Để phát triển tốt thương hiệu “Gạo Hải Lăng” (21/2/2019)
Triệu Nguyên quyết tâm trở thành xã đầu tiên của huyện Đakrông về đích nông thôn mới (21/2/2019)
Tăng cường liên kết để phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên (21/2/2019)
Thu nhập khá nhờ nghề làm tinh bột sắn dây (21/2/2019)
Hướng Hóa chủ động phòng, chống hạn (20/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ