Chú trọng xây dựng và quản lý có hiệu quả Hành lang đa dạng sinh học


Ngày cập nhật: 13/09/2018 06:32:56

(QT) - Quảng Trị là khu vực có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao, nơi có hệ thực vật, động vật đa dạng, độc đáo với nhiều nguồn gen quý hiếm. Do đó, việc xác lập Hành lang ĐDSH là khu vực nối liền các vùng sinh thái tự nhiên cho phép các loài sinh vật sống trong các vùng sinh thái liên hệ với nhau là việc làm rất cần thiết.

 

Bảo tồn và phát triển các khu rừng ngập mặn góp phần bảo vệ hệ đa dạng sinh học

 

Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên Ở Quảng Trị đã được chú trọng. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác bảo vệ hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã phối hợp triển khai giám sát, thực hiện các chương trình, dự án nhằm nâng cao và phát huy giá trị ĐDSH, góp phần bảo tồn đa dạng các hệ sinh thái như các Dự án: “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mêkông mở rộng giai đoạn 2”, “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam (BCC-GEF)”, “Phục hồi phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn gắn liền với sinh kế truyền thống tại khu vực hạ lưu sông Bến Hải và Thạch Hãn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu”. Trong đó, dự án BCC-GEF hỗ trợ các BQL Khu bảo tồn, các thôn trong các khu bảo tồn, vùng đệm thực hiện việc quản lý, giám sát diễn biến ĐDSH, nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động tuần tra rừng của cán bộ kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng, xây dựng kế hoạch quản lý khu bảo tồn... nên đã nâng cao hiệu quả trong việc bảo tồn đa dạng hệ sinh thái theo hướng bền vững. Hay như dự án Hành lang bảo tồn ĐDSH Tiểu vùng Mêkông mở rộng giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị (BCC), tiến hành thành lập Hành lang bảo tồn ĐDSH kết nối Khu BTTN Đakrông và Bắc Hướng Hóa.

 

Dự án triển khai ở phạm vi 12 xã (6 xã của huyện Hướng Hóa gồm: Húc, Hướng Lập, Hướng Linh, Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Phùng và 6 xã của huyện Đakrông gồm: Đakrông, Hướng Hiệp, Húc Nghì, Ba Nang, Tà Long, Tà Rụt) với diện tích trên 96.000 ha, trong đó phân thành 2 vùng (vùng bảo vệ diện tích 66.412,33 ha, vùng phát triển diện tích 29.742,11 ha). Mục tiêu của dự án nhằm kết nối sinh cảnh, tăng cường chất lượng các hệ sinh thái trong Hành lang bảo tồn ĐDSH, góp phần duy trì độ che phủ rừng; đảm bảo việc duy trì, bảo vệ sinh cảnh cho một số loài mục tiêu trong khu vực hành lang gồm: Vượn đen má hung Trung Bộ, lim xanh, vượn đen, gà lôi lam mào trắng, vọoc chà vá chân nâu, thỏ vằn Trường Sơn, bò tót, vọoc Hà Tĩnh; phát huy trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt là các chủ rừng trong bảo tồn ĐDSH, bảo vệ và phát triển rừng; đề xuất cơ chế chính sách mới về hành lang bảo tồn ĐDSH; cải thiện sinh kế cộng đồng để tăng thu nhập cho người dân.

 

Bên cạnh công tác bảo tồn thì việc phát triển hệ sinh thái tự nhiên cũng rất được quan tâm. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học về địa chất, địa mạo, ĐDSH được thực hiện đã đề xuất các giải pháp phục vụ công tác bảo tồn, phát triển hệ sinh thái... Đối với hệ sinh thái biển chưa có các nghiên cứu sâu và điều tra tổng thể về ĐDSH biển nên đến nay chỉ mới có các nghiên cứu để thành lập Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ và các nghiên cứu về loài. Công tác tuần tra, kiểm tra rừng và hoạt động tháo gỡ các loại bẫy động vật hoang dã được chú trọng nhằm hạn chế tình trạng săn bắn, bẫy bắt các loại động vật hoang dã, đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên các loài động vật hoang dã bị đánh bắt. Tăng cường kiểm soát loài ngoại lai xâm hại như cây mai dương, ốc bươu vàng... Công tác lưu giữ, bảo quản vật di truyền, đánh giá nguồn gen, quản lý thông tin về nguồn gen đã được thực hiện. Hiện nay đã lưu trữ được 300 mẫu thực vật, 23 mẫu động vật cạn, 50 mẫu vật các loài hải sản.

 

Bên cạnh đó là việc thực hiện hợp tác với các tổ chức quốc tế. Thông qua các chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế, đội ngũ quản lý và lực lượng làm công tác bảo tồn đã nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐDSH, bảo tồn thiên nhiên, được tiếp cận phương pháp nghiên cứu, điều tra, quản lý bảo tồn. Nhờ sự hợp tác với các tổ chức quốc tế và các chuyên gia khoa học trong nước nên hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo tồn ĐDSH đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn tỉnh đã có 16 đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về ĐDSH. Ngoài ra công tác phổ biến, tuyên truyền Luật ĐDSH và các văn bản hướng dẫn Luật ĐDSH, các hoạt động giáo dục, đào tạo, tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐDSH được chú trọng. Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực về bảo tồn ĐDSH hoặc lồng ghép với truyền thông về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường với hàng chục ngàn lượt người tham gia.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình xác lập Hành lang ĐDSH vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, việc quản lý khu bảo tồn còn nhiều bất cập. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn ĐDSH theo Luật Đa dạng sinh học có nhiều chồng chéo, khó thực hiện. Văn bản quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo tồn ĐDSH chưa thống nhất…Trong đề án thành lập Hành lang ĐDSH, chỉ mới kết nối giữa 2 Khu BTTN Đakrông, Bắc Hướng Hóa chưa thể hiện kết nối với các Khu BTTN Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ở phía Nam, Khu BTTN Động Châu-Nước Trong của Quảng Bình ở phía Bắc và khu vực rừng đặc dụng của Lào phía Tây tạo thành dải hành lang kết nối các khu bảo tồn, các hệ sinh thái trên khu vực Trung Trường Sơn và khu vực Tiểu vùng sông Mêkông. Việc thiết lập Hành lang ĐDSH trên địa bàn thực tế gặp khó khăn do các hoạt động kinh tế-xã hội đang và sẽ chia cắt các khu bảo tồn, hành lang. Do đó cần tổ chức cắm mốc hành lang trên thực địa và quy định rõ hành lang pháp lý liên quan để bảo vệ và quản lý đất trong hành lang; quản lý các công trình KTXH xây dựng trong phạm vi hành lang mới hy vọng mang lại những kết quả tích cực trong việc xác lập Hành lang ĐDSH trên địa bàn tỉnh.

 

Tân Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Khoa học kĩ thuật là yếu tố quyết định nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất (23/2/2019)
Công đoàn PC Quảng Trị nhiều năm liền nhận bằng khen toàn diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam (22/2/2019)
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động chuyên môn (22/2/2019)
Người dân xã Triệu Vân lo lắng do đất trồng lúa bị nhiễm mặn (22/2/2019)
Để phát triển tốt thương hiệu “Gạo Hải Lăng” (21/2/2019)
Triệu Nguyên quyết tâm trở thành xã đầu tiên của huyện Đakrông về đích nông thôn mới (21/2/2019)
Tăng cường liên kết để phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên (21/2/2019)
Thu nhập khá nhờ nghề làm tinh bột sắn dây (21/2/2019)
Hướng Hóa chủ động phòng, chống hạn (20/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ