Hướng Hóa nỗ lực giảm nghèo bền vững


Ngày cập nhật: 11/09/2018 06:21:38

(QT) - Để thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, định kỳ hằng năm huyện Hướng Hóa tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở đánh giá quá trình triển khai thực hiện và bổ sung kế hoạch trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng chương trình hành động cụ thể, vận động nhân dân nêu cao ý thức thoát nghèo, không cam chịu đói nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, coi việc giảm nghèo trước hết là trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

 

Mô hình trồng chuối tạo ra sản phẩm chuối hàng hóa góp phần xóa đói giảm nghèo ở Hướng Hóa

 

Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, tại thời điểm đầu năm 2016, toàn huyện Hướng Hóa có 19.353 hộ dân, trong đó có 6.659 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 34,59%; 1.022 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,28%. Trên địa bàn huyện có 16/22 xã, thị trấn thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135, gồm 11 xã đặc biệt khó khăn và 5 xã biên giới; 13/22 xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo từ 50% trở lên. Với mục tiêu hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân từ 2,5-3%/năm (các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giảm từ 4%/năm), Hướng Hóa đã huy động các nguồn lực đầu tư, thực hiện đồng bộ và lồng ghép có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, tạo thêm nhiều việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 34,59% đầu năm 2016 xuống còn 25,37% năm 2018, giảm 9,22%, trung bình mỗi năm giảm 3,07%, góp phần hoàn thành được 61,47% mục tiêu chương trình giảm nghèo giai đoạn 2012-2020 đã đề ra.

 

Để thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, công tác tuyên truyền, vận động giảm nghèo được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời giới thiệu những kinh nghiệm tốt, nhân tố mới, mô hình giỏi từ thực tiễn để nhân rộng ra toàn huyện. Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện đã phân công các thành viên phụ trách địa bàn xã, thị trấn; duy trì 15 phòng, ban, đoàn thể cấp huyện đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn và xã vùng bản của huyện. Các đơn vị kết nghĩa giúp đỡ, gồm 2 phường của thị xã Quảng Trị, 3 phường của thành phố Đông Hà, 6 xã của huyện Triệu Phong và các sở, ban ngành như: Lao động- Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Công ty Điện lực Quảng Trị, Đài PTTH Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh… có nhiều hoạt động hỗ trợ về đời sống và sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn, tiếp sức cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Thông qua các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu đưa công tác giảm nghèo đi vào ý thức, cách nghĩ, cách làm của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

 

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, tác động thay đổi nhận thức về công tác giảm nghèo, huyện Hướng Hóa quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo như: Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; cho vay vốn tín dụng ưu đãi đối với người nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ về giáo dục, y tế, dạy nghề, hưởng thụ văn hóa thông tin, trợ giúp pháp lý cho người nghèo… Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân vốn cho người nghèo vay sản xuất, kinh doanh đạt kết quả khá cao, huy động được nhiều nguồn vốn qua nhiều kênh khác nhau với 4.512 hộ được vay, số tiền cho vay hơn 169 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên trên 336 tỷ đồng với 12.018 lượt hộ vay. Đến nay, có trên 90% hộ nghèo được vay vốn, bình quân mỗi hộ vay từ 15 - 30 triệu đồng. Nhờ chính sách tín dụng ưu đãi giúp cho người nghèo có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, người nghèo mạnh dạn hơn trong vay vốn, nâng cao ý thức trách nhiệm và kinh nghiệm sử dụng vốn vay hiệu quả.

 

Bên cạnh đó, xác định việc hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo là khâu then chốt và giải pháp hiệu quả nhất để giảm nghèo, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 78 lớp tập huấn chuyển giao khoa học- kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật… cho hơn 3.200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia, góp phần thay đổi tập quán sản xuất, nhận thức của người dân về sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tổ chức 26 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 650 học viên tham gia, tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng, nhằm tạo cơ hội cho lao động nghèo tìm được công việc phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân. Các địa phương đã triển khai thực hiện tốt hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, với tổng kinh phí phân bổ và thực hiện gần 10 tỷ đồng, gồm hơn 3.500 hộ được hưởng lợi. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất được hộ nghèo chọn để hỗ trợ giống cây công nghiệp dài ngày, giống cây lâm nghiệp, chăn nuôi bò, lợn, dê, gà, phân bón, thuốc thú y… Điển hình như mô hình chăn nuôi bò vàng Việt Nam sinh sản tại các xã Hướng Lập, Hướng Lộc, Hướng Sơn, Hướng Việt, kinh phí 1 tỷ đồng, với 52 hộ trực tiếp hưởng lợi, phát huy hiệu quả tốt, phù hợp với tình hình thực tế của từng xã, thôn bản, tác động tích cực trong việc tăng thu nhập và giảm nghèo cho người dân. Các mô hình vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế phát huy hiệu quả, được nhân rộng trên địa bàn đã dần thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, từ đó giúp người nghèo mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

 

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của chính các hộ nghèo, công tác giảm nghèo ở Hướng Hóa thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được các mục tiêu giảm nghèo đã đề ra. Đặc biệt, thông qua việc hướng dẫn cách thức làm ăn cho người nghèo và truyền thông thay đổi nhận thức về công tác giảm nghèo, tư tưởng trông chờ ỷ lại vào các chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đã giảm, nhân dân không còn cam chịu đói nghèo, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Đây là nhân tố quan trọng thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo trong những năm tiếp theo, xây dựng nông thôn, miền núi Hướng Hóa phát triển.

 

Khánh Ngọc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Khoa học kĩ thuật là yếu tố quyết định nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất (23/2/2019)
Công đoàn PC Quảng Trị nhiều năm liền nhận bằng khen toàn diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam (22/2/2019)
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động chuyên môn (22/2/2019)
Người dân xã Triệu Vân lo lắng do đất trồng lúa bị nhiễm mặn (22/2/2019)
Để phát triển tốt thương hiệu “Gạo Hải Lăng” (21/2/2019)
Triệu Nguyên quyết tâm trở thành xã đầu tiên của huyện Đakrông về đích nông thôn mới (21/2/2019)
Tăng cường liên kết để phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên (21/2/2019)
Thu nhập khá nhờ nghề làm tinh bột sắn dây (21/2/2019)
Hướng Hóa chủ động phòng, chống hạn (20/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ