Hướng Hóa chuyển đổi diện tích trồng sắn kém hiệu quả sang cây trồng khác


Ngày cập nhật: 09/08/2018 06:45:16

(QT) - Thời gian qua cây sắn KM94 đã khẳng định là một trong những cây trồng chủ lực góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho người dân. Nhiều hộ tham gia câu lạc bộ 100 triệu đồng/năm nhờ trồng sắn, đặc biệt là nhân dân các xã vùng Lìa, huyện Hướng Hóa.

 

Đồng bào dân tộc thiểu số thu gom sắn trên nương rẫy về nhập cho nhà máy

 

Theo quy hoạch vùng trồng sắn nguyên liệu cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa trên địa bàn huyện Hướng Hóa từ 4.200- 4.500 ha, tuy nhiên đến nay toàn huyện đã phát triển diện tích trồng sắn lên đến trên 5.000 ha, do đó cung đã vượt cầu, giá sắn xuống thấp. Mặt khác, do không được đầu tư chăm sóc đảm bảo, nên nhiều diện tích đất trồng sắn bị bạc màu, năng suất, sản lượng, hàm lượng tinh bột thấp, hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích không cao. Trước thực trạng đó, HĐND huyện Hướng Hóa đã ban hành Nghị quyết số 09/2017/ NQ-HĐND ngày 25/7/2017 thông qua “Đề án hỗ trợ chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác giai đoạn 2017-2020 đối với các xã vùng Lìa huyện Hướng Hóa”, nhằm ổn định diện tích sắn nguyên liệu đạt 4.200 ha, nâng cao năng suất và chất lượng cây sắn, sản lượng đạt 71.000 tấn vào năm 2020, đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy chế biến sắn hoạt động, đồng thời khắc phục tình trạng thoái hóa đất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

 

Thực hiện đề án, UBND huyện Hướng Hóa đã ban hành kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi 521 ha đất trồng sắn kém hiệu quả nằm ngoài vùng quy hoạch nguyên liệu, đất sắn bạc màu sang trồng khoảng 200 ha cây cao su, 121 ha ngô và 200 ha gừng, nghệ… để từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Căn cứ vào nhu cầu diện tích đăng ký chuyển đổi của các xã giai đoạn 2017-2020, dựa trên nguồn lực hiện có và khả năng cung ứng nguồn giống, huyện có kế hoạch phân kỳ thực hiện chuyển đổi phù hợp. Tổng dự toán kinh phí thực hiện chuyển đổi 521 ha sắn kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác ở các xã vùng Lìa là 7,6 tỷ đồng, trong đó huyện hỗ trợ 3,5 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp. Kinh phí để thực hiện hỗ trợ từ nguồn kinh tế sự nghiệp của huyện bổ sung hằng năm 300 triệu đồng và lồng ghép thêm từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án khác.

 

Cơ chế hỗ trợ, năm 2017 ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua giống ngô, 60% chi phí mua giống gừng, nghệ, cao su; từ năm 2018-2020 ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% chi phí mua giống ngô, 40% chi phí mua giống gừng, nghệ, cao su. Chính sách hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND, Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ lãi vay, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Kết quả thực hiện, năm 2017 nhân dân các xã đăng ký chuyển đổi đất sắn sang trồng cây cao su là 15 ha, các hộ đã triển khai làm đất, đào hố, nhưng do muộn thời vụ nên chuyển sang thực hiện năm 2018. Kế hoạch 2 năm 2017-2018 các xã Thanh, Thuận, Hướng Lộc, A Túc, A Dơi tiếp tục đăng ký chuyển đổi đất trồng sắn sang trồng cây cao su với tổng diện tích 31 ha; xã A Xing chuyển đổi 5 ha đất trồng sắn sang trồng gừng. Từ nguồn lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, nhân dân 8 xã đã chuyển đổi diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng ngô với diện tích 120 ha. Như vậy, tiến độ thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác còn chậm so với kế hoạch, chỉ mới 156/ 241,9 ha.

 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Lê Quang Thuận, việc thực hiện đề án đã đạt được nhiều mục tiêu, cả về đảm bảo quy hoạch phát triển sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thời gian tới, UBND huyện tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt nội dung của đề án đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, quản lý nhà nước các cấp, cán bộ chuyên môn và người nông dân để từng bước thay đổi tư duy, tập quán sản xuất truyền thống sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gắn với cơ cấu lại mùa vụ, đối tượng và hình thức tổ chức sản xuất nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, tăng thu nhập cho người dân. Thực hiện chuyển đổi 521 ha và có thể nhiều hơn nữa đất trồng sắn kém hiệu quả sang cây trồng khác đòi hỏi phải ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để việc giảm diện tích trồng sắn nhưng vẫn đảm bảo sản lượng, chất lượng và hàm lượng tinh bột sắn phục vụ cho nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả, đồng thời cải tạo diện tích đất trồng sắn bạc màu để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

 

Thanh Hải

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ