Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế vùng biển Triệu Phong


Ngày cập nhật: 06/08/2018 06:01:33

(QT) - Ngày 21/7/2017, HĐND huyện Triệu Phong ban hành Nghị quyết số 08/2017/NQ - HĐND thông qua đề án khai thác tiềm năng, lợi thế vùng ven biển của huyện, giai đoạn năm 2017 - 2020. Nghị quyết đã bám sát vào tình hình thực tế phát triển đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản trên địa bàn.

 

Cảng cá Cửa Việt ở địa bàn xã Triệu An, Triệu Phong

 

Những năm qua, hoạt động đánh bắt, khai thác thủy, hải sản trên địa bàn huyện Triệu Phong được nhà nước quan tâm với nhiều chủ trương, chính sách phù hợp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế vùng ven biển; việc cải hoán, nâng cấp tàu, thuyền được ngư dân chú trọng; cơ sở hạ tầng và dịch vụ hầu cần nghề cá được đầu tư phát triển… Đến nay, tổng số tàu thuyền có công suất trên 90 CV ở Triệu Phong là 23 chiếc; tàu thuyền có công suất dưới 90 CV là 369 chiếc; thuyền chèo, thúng 124 chiếc; ngành nghề đánh bắt thủy, hải sản chủ yếu là lưới 2, 3, rê mực nang, vó mực, lưới vây các loại; sản lượng khai thác thủy, hải sản đạt bình quân 4.200 - 4.300 tấn/ năm. Nuôi trồng thủy, hải sản vùng biển Triệu Phong có bước phát triển đáng kể với việc nhiều hộ dân đầu tư nuôi tôm theo phương thức thâm canh; tăng cường ứng dụng KHKT vào nuôi trồng để nâng cao năng suất, sản lượng; tổng diện tích nuôi trồng thủy, hải sản toàn huyện là 400 ha; sản lượng nuôi trồng thủy, hải sản đạt 1.600 - 1.800 tấn/năm. Các loại hình ngành nghề chế biến thủy, hải sản phát triển với nhiều mặt hàng như nước mắm, ruốc, cá hấp, cá sấy khô, cá đông lạnh. Hệ thống cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển đồng bộ; các cơ sở đóng tàu, thuyền, sản xuất nước đá, bán xăng dầu phục vụ cho tàu thuyền đánh bắt thủy, hải sản đang phát triển về số lượng. Hiện tại huyện Triệu Phong có 515 ha đất ven biển chưa sử dụng. Việc khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, mở rộng diện tích canh tác; ứng dụng KHKT để cải tạo vùng cát hoang hóa, nghèo dinh dưỡng thành các vùng chuyên canh, phát triển trang trại, gia trại… là những giải pháp cơ bản nhằm tạo thu nhập cho người dân. Trên thực tế, nhiều mô hình kinh tế được xây dựng thành công tại các xã vùng biển như chuyển đổi đất lúa thiếu nước sang trồng đậu xanh, đậu đen xanh lòng và trồng ném trên cát ở xã Triệu Vân; mô hình nuôi xen ghép tôm sú với rong câu mang lại hiệu quả cao ở xã Triệu An…

 

Nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế vùng ven biển huyện Triệu Phong đến năm 2020, Nghị quyết số 08/2017/NQ - HĐND đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu đạt diện tích gieo trồng cây hằng năm là 752 ha; quy mô đàn trâu, bò từ 1.700 - 1.800 con, đàn lợn 8.000 - 9.000 con, đàn gia cầm 35.000 - 40.000 con; diện tích nuôi trồng thủy, hải sản đạt 400 ha với sản lượng 1.600 - 1.800 tấn/ năm; khuyến khích ngư dân phát triển 7 - 10 tàu đánh bắt xa bờ có công suất trên 400 CV và 35 - 40 tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 90 - 400 CV…; sản lượng đánh bắt thủy, hải sản 4.200 - 4.300 tấn/năm…

 

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Triệu Phong sẽ tiến hành các giải pháp như rà soát, khảo sát hiện trạng kinh tế của vùng ven biển để định hướng quy hoạch trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng vùng; gắn quy hoạch phát triển kinh tế vùng ven biển của huyện với quy hoạch chung phát triển Khu kinh tế Đông Nam; phát triển nuôi trồng thủy, hải sản theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, đảm bảo bền vững, an toàn dịch bệnh; đẩy mạnh khai thác thủy, hải sản xa bờ; thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho ngư dân; phát triển mạnh nông nghiệp sạch và nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi một số diện tích sản xuất lúa nước kém hiệu quả sang mô hình trồng rau, đậu xanh, dưa các loại…; tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, sửa chữa, đóng mới tàu, thuyền và công nghiệp phụ trợ phục vụ đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản; chú trọng xây dựng thương hiệu hàng hóa và xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường các sản phẩm; nâng cấp, mở rộng hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, cửa lạch, chợ cá và các dịch vụ hậu cần khác, phấn đấu tỷ lệ hải sản chế biến đạt 35 - 40% sản lượng khai thác; đẩy mạnh phát triển ngành thương mại - dịch vụ, du lịch; ứng dụng rộng rãi các tiến bộ KHKT, công nghệ vào sản xuất, chế biến sản phẩm; chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển; phối hợp, liên kết đào tạo một số ngành nghề cho lao động vùng biển nhằm đón đầu các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam cũng như các ngành nghề có lợi thế của vùng ven biển…; tích cực tiếp cận, lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng vùng ven biển; ưu tiên đầu tư phát triển cụm, điểm công nghiệp, làng nghề, du lịch và dịch vụ; cải tạo, nâng cao hệ thống giao thông nội đồng và giao thông kết nối, thủy lợi…; khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào vùng biển; tổ chức lại sản xuất và tạo sinh kế bền vững cho ngư dân; khuyến khích các hình thức liên doanh, liên kết giữa nông dân với nông dân; nông dân với doanh nghiệp; địa phương với địa phương và địa phương với doanh nghiệp… trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị, thu nhập cho người dân vùng ven biển huyện Triệu Phong.

 

An Phong

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ