Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp và công nghiệp ở Hướng Hóa


Ngày cập nhật: 11/07/2018 04:59:28

(QT) - Xác định việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một nội dung quan trọng, 5 năm qua (2013 - 2018), UBND huyện Hướng Hóa đã cụ thể hóa các nội dung của Chương trình hành động 64-CTHĐ/TU, ngày 13/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển KH&CN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; lồng ghép triển khai các văn bản liên quan để chỉ đạo triển khai thực hiện bằng các kế hoạch, đề án, chính sách cụ thể.

 

Phát triển diện tích trồng chuối ở Hướng Hóa

 

UBND huyện Hướng Hóa đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển các mô hình kinh tế; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc ứng dụng KH&CN... Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới, thử nghiệm nhiều giống cây trồng, con nuôi mới nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm. Huyện cũng đã triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001- 2008 tại các phòng, ban chuyên môn trực thuộc huyện…

 

Đến nay, việc ứng dụng KH&CN ở Hướng Hóa đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, việc đầu tư đổi mới công nghệ đã góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng sản lượng hàng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác được một số tiềm năng, thế mạnh của huyện, giải quyết việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Một số nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất như dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Khe Sanh” cho sản phẩm cà phê chè vùng Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” đã được Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ KH&CN thẩm định và cấp bằng bảo hộ. Dự án đã góp phần nâng cao uy tín, tăng khả năng cạnh tranh các sản phẩm cà phê chè Khe Sanh trên thị trường trong nước và quốc tế; thiết lập kênh tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo đầu tư cho sản phẩm cà phê trên địa bàn. Huyện phối hợp với Sở KH&CN hoàn thiện hồ sơ xác lập nhãn hiệu chuối Hướng Hóa nhằm nâng cao giá trị sản phẩm trong nước và quốc tế; xác nhận về vùng, địa danh đề nghị bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hạt tiêu Quảng Trị” trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến nông - lâm sản, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến từng bước đổi mới công nghệ chế biến cà phê, gỗ và nâng cao giá trị các mặt hàng sản xuất từ gỗ như mộc mỹ nghệ, các mặt hàng mộc dân dụng. Phát triển thủy điện nhỏ phục vụ sinh hoạt và sản xuất của đồng bào vùng sâu, vùng xa cũng được địa phương chú trọng. Huyện đã thu hút đầu tư ngành công nghiệp điện như thủy điện Khe Nghi, công trình điện gió Hướng Linh 1 và 2, thủy điện Khe Giông, xây dựng đường điện về thôn đặc biệt khó khăn ở thôn Cuôi, Tri (Hướng Lập) và Cát, Trĩa (Hướng Sơn).

 

Huyện còn quan tâm chuyển giao, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo các sản phẩm có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu gắn với mở rộng thị trường, phát triển thương mại dịch vụ theo hướng tăng nhanh hàm lượng công nghệ, giảm mức tiêu hao năng lượng và vật tư nguyên liệu trong sản phẩm; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công nghiệp để bảo quản, chế biến các sản phẩm nông sản, nâng cao giá trị hàng hóa, chú trọng việc chế biến các sản phẩm sau thu hoạch. Đồng thời, ưu tiên các dự án KH&CN sử dụng, khai thác và phát triển nguồn nguyên liệu tại chỗ sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ưu tiên các dự án KH&CN sử dụng, khai thác và phát triển nguồn nguyên liệu tại chỗ sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Từ năm 2012 - 2017, tổng kinh phí từ nguồn vốn khuyến công trên địa bàn huyện đạt 580 triệu đồng. Các doanh nghiệp, cơ sở chế biến cà phê, tinh bột sắn trong huyện không ngừng đổi mới công nghệ, đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao giá trị hàng hóa, mở rộng nhà xưởng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, năm 2016 sản phẩm cà phê phin giấy và cà phê rang xay hộp giấy của Công ty TNHH Đại Lộc ở thị trấn Khe Sanh được vinh danh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh và được chứng nhận cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ngành trồng trọt của huyện cũng đã áp dụng KH&CN vào sản xuất, bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan. Huyện tham gia với Sở KH&CN triển khai mô hình trồng hoa ly ly thương phẩm ở Hướng Phùng, đầu tư ứng dụng 15 mô hình trồng nấm ăn thương phẩm trên địa bàn huyện; phối hợp với Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và phát triển nấm tỉnh tổ chức thực hiện dự án “Ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ vỏ cà phê tại xã Hướng Phùng”. Ngoài ra, các xã, thị trấn ở huyện tích cực ứng dụng KH&CN vào sản xuất, chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Các cơ quan, đơn vị, trường học, ngành y tế cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, khám chữa bệnh cho nhân dân, nâng cao chất lượng dạy và học, cải cách thủ tục hành chính…

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Lê Quang Thuận cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tăng cường đào tạo cán bộ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng nhiều hình thức đa dạng và thích hợp để họ có khả năng phổ cập nhanh các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh. Tăng cường ứng dụng KH&CN trong tổ chức sản xuất, đời sống và công tác lãnh đạo, quản lý; tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các ngành kinh tế, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung các lực lượng KH&CN vào giải quyết những vấn đề cấp thiết trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn như tạo các giống mới có giá trị kinh tế cao. Áp dụng các loại hình công nghiệp chế biến, công nghệ sau thu hoạch. Phát triển mạnh ngành nghề ở nông thôn. Đẩy nhanh tốc độ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, khai thác và sử dụng hợp lý các tiềm năng lao động, đất đai, mặt nước, rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Chú trọng đẩy mạnh các công tác khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn áp dụng tiến bộ KH&CN mới…”.

 

 Ngọc Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ