Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động


Ngày cập nhật: 10/07/2018 06:30:40

(QT) - Với đặc thù là ngành sản xuất, kinh doanh có nhiều yếu tố nguy hiểm, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động cao, những năm qua Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) luôn chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

 

Kiểm tra các thiết bị, phương tiện trước lúc vận hành trên lưới

 

Ngay từ đầu năm, công đoàn cùng với chuyên môn tổ chức đăng ký thực hiện phong trào “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” từ các tổ sản xuất lên công ty. Tổ chức ký cam kết thi đua “Không để xảy ra tai nạn lao động”, đồng thời phát động thi đua thực hiện quy chế “Nói không với tai nạn lao động”. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho công nhân về ATVSLĐ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong vận hành, xử lý sự cố, kỷ luật lao động. Tổ chức phổ biến rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động xảy ra trong EVN, EVNCPC và đề ra các biện pháp ngăn chặn phòng ngừa kịp thời. Tổ chức cho công nhân học tập các quy trình mới ban hành như quy trình vận hành các thiết bị mới, phiếu công tác, phiếu thao tác và hệ thống cấp phiếu công tác tập trung của EVNCPC.

 

Bên cạnh đó, PC Quảng Trị còn ban hành nhiều công văn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kỹ thuật an toàn về các nội dung như: Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, phòng chống cháy nổ, thực hiện quy trình an toàn điện, quy trình phiếu công tác, phiếu thao tác…nhằm bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình làm việc. Đặc biệt là các thiết bị mới đưa vào vận hành đều có quy trình vận hành, cập nhật đầy đủ vào hồ sơ quản lý kỹ thuật và hướng dẫn cho công nhân thực hiện. Trưởng đơn vị cơ sở với công đoàn cùng cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên (CBCNV) chấp hành đúng quy trình, quy phạm và các quy định về ATLĐ. Định kỳ tổ chức học tập các quy trình do công ty, tổng công ty và tập đoàn mới ban hành như quy trình vận hành các thiết bị mới, quy trình phiếu công tác, phiếu thao tác và quy trình an toàn điện…Toàn thể CBCNV được huấn luyện ATVSLĐ theo đúng quy định. Tháng 5/2018, PC Quảng Trị đã tổ chức lớp huấn luyện công tác ATVSLĐ cho 211 CBCNV thuộc đối tượng nhóm 4, nhóm 6 trong toàn công ty với các nội dung như hệ thống chính sách pháp luật về ATLĐ và VSLĐ; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, tổ chức bộ máy đối với công tác ATVSLĐ và các nghiệp vụ liên quan; biện pháp phòng tránh các yếu tố nguy hiểm, có hại, bệnh nghề nghiệp; nghe phân tích về các vụ tai nạn lao động và yếu tố nguy hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, lớp huấn luyện còn hướng dẫn kỹ năng thiết thực về cấp cứu người bị điện giật.

 

Hiện nay, đơn vị đã xây dựng chương trình tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân bằng nhiều hình thức. Bên cạnh việc đầu tư lưới điện để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn, cấp phát tờ rơi an toàn điện, thông báo, hướng dẫn sử dụng điện an toàn đến từng khách hàng sử dụng điện…là triển khai kế hoạch tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp bằng nhiều hình thức khác nhau như hội nghị, công văn, tờ rơi, truyền thông và tuyên truyền trực tiếp… Kịp thời phát hiện, lập biên bản các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA), tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Nhằm nâng cao tính chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai, công ty đã lập phương án diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2018 cấp công ty tại vị trí 175/2 đường dây 22kV sau FCO 476-5/167 Nhĩ Hạ thuộc XT 476 Quán Ngang và thực hiện diễn tập vào tháng 7/2018. Công tác PCTT&TKCN tại công ty và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng phương án bám sát các tình huống giả định đã được xây dựng để tiến hành triển khai thực hiện, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm. Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch đã đề ra, đẩy nhanh công tác thí nghiệm định kỳ, kiểm tra nguồn lưới, khắc phục các tồn tại, chủ động sẵn sàng đối phó với thiên tai xảy ra theo phương án đã được phê duyệt. Công ty đã cập nhật đầy đủ sơ đồ nguyên lý, mặt bằng lưới điện thuộc phạm vi quản lý. Công tác kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp luôn được chú trọng, các tồn tại sau khi phát hiện đều được khắc phục kịp thời. Công tác thí nghiệm định kỳ trên lưới trung áp, các tồn tại sau thí nghiệm định kỳ và sau khi phát hiện đều được xử lý kịp thời. Thành lập bộ máy làm công tác ATVSLĐ từ cấp công ty đến các đơn vị sản xuất. Đã ban hành quy chế hoạt động của bộ máy làm công tác ATVSLĐ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong hội đồng cũng như các tiểu ban ATVSLĐ. Tất cả các đơn vị sản xuất đều được bố trí 1 cán bộ an toàn chuyên trách hoặc bán chuyên trách. Thành lập mạng lưới ATVSV đến tận từng tổ sản xuất trong toàn công ty với số lượng 27 người.

 

Công tác xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện nội dung kế hoạch ATVSLĐ của đơn vị. Thực hiện cấp phát đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật an toàn do EVNCPC phân bổ, giao các đơn vị tổ chức mua sắm trang thiết bị theo phân cấp đáp ứng yêu cầu sản xuất. Tổ chức kiểm tra công tác PCCC, trang bị đầy đủ trang thiết bị và phương tiện PCCC trong toàn đơn vị, thiết bị và phương tiện PCCC luôn đảm bảo hoạt động tốt. Tất cả các thiết bị nâng (TBN) đã được kiểm định định kỳ đúng thời hạn và được cấp giấy phép sử dụng. Năm 2018 đã kiểm định 113 TBN đến thời gian kiểm định, 7 thiết bị kiểm định không đạt yêu cầu đã được thu hồi cấm sử dụng, các đơn vị thường xuyên kiểm tra việc sử dụng các thiết bị trên để phát hiện các trường hợp không đảm bảo an toàn. Công ty và các đơn vị cơ sở đã tiến hành báo cáo định kỳ về công tác ATVSLĐ và PCCC theo quy định như công tác báo cáo hành lang an toàn lưới điện cao áp, PCCC…, báo cáo thống kê tai nạn lao động. Các đơn vị cơ sở đã tiến hành tự kiểm tra toàn diện công tác ATVSLĐ định kỳ hằng quý. Hội đồng ATVSLĐ công ty đã tiến hành kiểm tra các đơn vị định kỳ 6 tháng/lần theo đúng quy định. Công ty đã đẩy mạnh công tác bảo vệ HLATLĐCA như phối hợp với Sở Công thương và chính quyền địa phương các cấp kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm HLATLĐCA, phối hợp với Đài PTTH tuyên truyền mọi người tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình lưới điện cao áp. Bước vào mùa mưa bão, công ty yêu cầu các điện lực phối hợp với chính quyền địa phương tích cực phát quang hành lang tuyến và tuyên truyền đảm bảo an toàn điện cho người dân. Đến nay công ty còn 4 trường hợp vi phạm HLATLĐCA không đảm bảo khoảng cách an toàn và sẽ được tiếp tục xử lý trong thời gian đến.

 

Phó Giám đốc PC Quảng Trị Bùi Minh Hải cho biết: “Hằng năm công ty duy trì việc huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động bởi đây là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật. Đồng thời là quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, qua đó mỗi CBCNV phải nâng cao ý thức chấp hành ATVSLĐ trong quá trình làm việc, lao động sản xuất, để tự bảo vệ an toàn, sức khỏe cho chính bản thân và cho tập thể nơi làm việc. Ngoài ra công ty tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV toàn công ty trong quý I năm 2018. Tổ chức khám sức khoẻ 6 tháng/lần đối với các đối tượng làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc đảm bảo môi trường và cảnh quan xanh, sạch, đẹp được coi trọng thông qua công tác đo đạc, quan trắc môi trường và biện pháp cải thiện môi trường. Tại các nơi làm việc, mặt bằng sản xuất đều được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát nhằm tạo dựng môi trường làm việc an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty”.

 

 Hồ Nguyên Kha

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ