Hỗ trợ phát triển mô hình cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao ở Triệu Phong


Ngày cập nhật: 04/07/2018 06:49:24

(QT) - Để huy động mọi nguồn lực khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để phát triển mô hình sản xuất, cây trồng, vật nuôi… nhằm tạo ra sự đột phá về phát triển nông nghiệp cả chiều rộng và chiều sâu trên địa bàn huyện, HĐND huyện Triệu Phong đã ra Nghị quyết số 07/2017/NQ - HĐND huyện, ngày 21/7/2017 về hỗ trợ phát triển một số mô hình sản xuất, cây trồng, vật nuôi giai đoạn năm 2017 - 2020.

 

Trồng cao su tiểu điền ở xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong

 

Mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết số 07/2017/NQ - HĐND huyện Triệu Phong đặt ra để phát triển mô hình sản xuất, cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao đến năm 2020 là bình quân mỗi xã có 1 - 2 cánh đồng lớn hoặc trang trại xây dựng mới. Toàn huyện Triệu Phong có 800 - 1.000 ha lúa và 80 - 100 ha hoa màu sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn; 30 - 40 mô hình kinh tế đạt tiêu chí trang trại; 60 - 70 mô hình đạt tiêu chí gia trại. Đến năm 2020, phấn đấu diện tích canh tác theo phương pháp tự nhiên của toàn huyện là 150 - 200 ha (mỗi xã đồng bằng có ít nhất là 5 ha tập trung); diện tích rau canh tác theo phương pháp tự nhiên là 20 ha; diện tích trồng cao su đạt 1.100 ha; trồng dứa nguyên liệu 200 ha; trồng tiêu vùng gò đồi đạt 20 - 25 ha; cây có múi ở vùng gò đồi là 25 ha; trồng cây dược liệu 10 ha; cây trồng mới khác 5 ha; xây dựng 5 mô hình sản xuất công nghệ cao; chăn nuôi lợn, gà… canh tác theo phương pháp tự nhiên là 30 mô hình; có 1 - 2 cơ sở sản xuất giống cá nước ngọt….

 

Các mô hình sản xuất, cây trồng, vật nuôi được áp dụng chính sách hỗ trợ như đối với hộ trồng cao su phải đảm bảo diện tích từ 0,5 - 5 ha; mô hình cánh đồng lớn đối với cây lúa là từ 30 ha trở lên/mô hình; cây màu từ 0,5 ha trở lên/mô hình; mô hình trang trại áp dụng theo tiêu chí quy định tại Thông tư 27/2011/TT - BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ NN&PTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận trang trại; gia trại gồm các mô hình sản xuất tập trung đạt tiêu chí trên 50% của tiêu chí trang trại nhưng chưa đạt tiêu chí trang trại. Đối với các mô hình canh tác theo phương pháp tự nhiên với mô hình sản xuất phải đảm bảo các tiêu chí cho từng loại hình sản xuất theo phương thức canh tác truyền thống; trồng trọt phải thực hiện “3 không” đó là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng thuốc trừ cỏ và không sử dụng phân bón hóa học; trong chăn nuôi thực hiện “3 không” là không sử dụng thức ăn công nghiệp, không sử dụng thuốc kháng sinh và không sử dụng chất kích thích tăng trưởng, tạo nạc.

 

Mô hình cây trồng, vật nuôi mới và phục tráng phát triển một số giống cây trồng có hiệu quả với việc lựa chọn một số cây trồng mới có giá trị kinh tế cao…; phục tráng giống bưởi thanh trà Thượng Phước và phát triển cây có múi, cây tiêu ở vùng gò đồi; khuyến khích xây dựng mô hình các loại cây trồng khác có hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn huyện. Mô hình sản xuất công nghệ cao với các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ mới vào sản xuất bao gồm cơ giới hóa các khâu trong quá trình sản xuất; tự động hóa; sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học; các giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, đạt hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích… Mô hình sản xuất cá giống nước ngọt với việc hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất cá giống nước ngọt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu ương, nuôi cá nước ngọt trên địa bàn huyện.

 

Đối tượng hỗ trợ gồm HTX, tổ hợp tác, chủ trang trại, gia trại, gia đình trực tiếp xây dựng mô hình, phát triển cây trồng, vật nuôi thuộc các đối tượng được hỗ trợ trong phạm vi Nghị quyết số 07/2017/NQ - HĐND huyện. Riêng mô hình canh tác tự nhiên; mô hình ứng dụng công nghệ cao bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp. Đối với cây cao su mức hỗ trợ 50% giá giống cây trồng mới; hỗ trợ lãi suất vay vốn 4%/năm cho 3 năm đầu kiến thiết cơ bản cho hộ trồng mới cây cao su. Mô hình cánh đồng lớn được hỗ trợ 40 triệu đồng/mô hình (hỗ trợ trong 2 năm); trang trại, gia trại được hỗ trợ một lần là 50 triệu đồng/trang trại và 20 triệu đồng/gia trại xây dựng mới. Mô hình sản xuất canh tác theo phương pháp tự nhiên với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/ha trong sản xuất lúa (hỗ trợ giống 2 triệu đồng và hỗ trợ làm cỏ thủ công 2 triệu đồng); đơn vị thực hiện sản xuất lúa từ 10 ha trở lên được hỗ trợ từ 50 - 80 triệu đồng cho kiên cố hóa kênh mương hoặc giao thông nội đồng tại điểm sản xuất; sản xuất rau canh tác theo phương pháp tự nhiên được hỗ trợ 20 triệu đồng/ha; chăn nuôi lợn, gà canh tác theo phương pháp tự nhiên được hỗ trợ 3 triệu đồng/mô hình.

 

Đối với việc trồng dứa nguyên liệu thì ngoài mức hỗ trợ 30% giống của tỉnh, huyện Triệu Phong sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/ha; trồng dược liệu với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha; cây trồng khác có mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha. Đối với cây có múi với việc hỗ trợ thực hiện đề tài khoa học phục tráng bưởi thanh trà Thượng Phước (hỗ trợ 100 nghìn đồng/ cây đối với hộ trồng thâm canh tập trung trên diện tích từ 500 m2 trở lên và không quá 10 triệu đồng/ha); cây tiêu với mức hỗ trợ 30 nghìn đồng/trụ đối với hộ trồng tiêu thâm canh tập trung trên diện tích từ 500 m2 trở lên và không quá 10 triệu đồng/hộ). Đối với mô hình sản xuất công nghệ cao (hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống tưới, xử lý chất thải) với mô hình trồng trọt là 200 triệu đồng/ha; mô hình chăn nuôi 100 triệu đồng/mô hình đối với quy mô chăn nuôi tập trung lợn trên 500 con/lứa và gà là trên 4.000 con/lứa (chỉ hỗ trợ những mô hình chưa được sự hỗ trợ theo chính sách đầu tư của Trung ương, của tỉnh hoặc đã được hỗ trợ nhưng thấp hơn mức hỗ trợ của huyện, thì huyện bổ sung). Mô hình nuôi cá nước ngọt được hỗ trợ 100 triệu đồng/mô hình cho xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất cá giống nước ngọt (quy mô tối thiểu 1 ha và sản xuất khoảng 2 triệu con cá giống/năm)…

 

Với những giải pháp hữu hiệu nêu trên, các mô hình sản xuất, cây trồng, vật nuôi được huyện Triệu Phong hỗ trợ đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế trong thực tế.

 

Hoàng Tiến

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ