Phấn đấu xây dựng Hải Lăng thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 17/03/2017 07:21:24

(QT) - Theo định hướng phát triển của tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng với tiềm năng đất đai tự nhiên rộng lớn, hội đủ điều kiện để xây dựng thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh. Trong vài năm lại đây, Hải Lăng đang thực sự chuyển mình mạnh mẽ để sớm hội nhập, trở thành một khu vực kinh tế có vai trò quan trọng trên Hành lang kinh tế Đông- Tây (EWEC). Đặc biệt Khu kinh tế Đông Nam chuyển động sẽ là cơ hội lớn cho người dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng huyện Hải Lăng, phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn với đồng chí Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng về vấn đề này.

 

-Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết một số thành tựu nổi bật của huyện Hải Lăng đạt được trong năm qua?

 

-Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16/8/2016 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016. Được sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, sự chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành của UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương nên các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2016 cơ bản thực hiện đạt và vượt, làm cơ sở và tạo đà để thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu các năm tiếp theo.

 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,8 triệu đồng/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 60.556 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 590 tỷ đồng. Các chỉ tiêu xã hội:  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,87%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 1,7%. Tạo việc làm mới: 1.000-1.200 lao động. Trong đó xuất khẩu 124 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47,6%. Các chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ độ che phủ rừng: 47,1% . Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 98,78%. Diện tích gieo trồng cây hàng năm 17.579,6 ha, đạt 99,7% KH, tăng 12,2 ha. Diện tích các loại cây trồng khác không ngừng phát triển và đạt hiệu quả cao. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng vượt so với kế hoạch.

 

Đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2016, làm tiền đề cho giai đoạn 20162020, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Hải Lăng đã có những cách làm mới, tập trung vào việc làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Ngoài việc thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới do Trung ương ban hành, ngày 30/3/2015 UBND huyện Hải Lăng ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới, gia đình nông thôn mới  trên địa bàn huyện Hải Lăng, trong đó quy định thêm một số tiêu chí  nhằm phát huy vai trò chủ thể, phát huy nội lực của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

 

Có một số tiêu chí với cách làm mới như:100% tỷ lệ thôn, xóm, ngõ xóm thường xuyên sạch đẹp, thông thoáng, cổng chào thôn được xây dựng kiên cố, thẩm mỹ; hộ có cổng rào kiên cố hoặc cây xanh có cắt tỉa gọn gàng; về tổ chức sản xuất phải có 3-5 mô hình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề có hiệu quả, thôn được công nhận văn hóa và xếp loại mạnh...

 

Về tiêu chí gia đình nông thôn mới có 10 tiêu chí, trong đó có một số tiêu chí hiệu quả như: Nhà ở công trình phụ, điều kiện chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế hộ, việc làm thường xuyên; gia đình hạnh phúc, tiến bộ; đoàn kết xóm giềng, chung sức xây dựng nông thôn mới; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

 

 Tiêu chí thôn nông thôn mới, bình quân mỗi thôn đạt 8,24 tiêu chí, về tiêu chí gia đình nông thôn mới các xã đã và đang chỉ đạo các thôn tổ chức cho các hộ gia đình trên địa bàn đăng ký tham gia thực hiện, một số xã có 100% hộ gia đình đăng ký.  Trên cơ sở phong trào chỉnh trang nông thôn các cấp phát động, huyện Hải Lăng đã phát động và thực hiện các phong trào, hoạt động cụ thể như: “ ngày nông thôn mới”, “thắp sáng đường quê”, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường “sángxanh-sạch-đẹp”.

 

Kết quả đến thời điểm này đã thực hiện được gần 300 km đường quê được thắp sáng với hơn 5.000 bóng đèn điện các loại. Vận động nhân dân hiến 4.748 m2  đất  các loại, huy động 10.725 ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Huyện Hải Lăng tiếp tục phấn đấu trong năm 2017 có thêm từ 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm từ 1-2 tiêu chí.

 

 -Thưa đồng chí, nằm trên địa bàn huyện, Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh đang có bước khởi động tích cực. Dự báo khi Khu kinh tế Đông Nam đi vào hoạt động sẽ thu hút hàng nghìn lao động có tay nghề cao đến làm việc. Trước cơ hội này, huyện có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực như thế nào để đón đầu, giải quyết lao động, việc làm tại địa phương?

 

 - Để chuẩn bị cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, UBND huyện có công văn đề nghị UBND các xã, thị trấn đăng ký các nghề cần đào tạo cho lao động của địa phương trên cơ sở nhu cầu học nghề của lao động và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội. Sau khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt danh mục các nghề đào tạo năm 2016, UBND huyện giao trách nhiệm Trung tâm GDNNGDTX huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyển sinh và mở các lớp dạy nghề cho lao động tại địa phương. Hiện nay, Trung tâm GDNN-GDTX đã xây dựng được 29 chương trình dạy nghề và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có 20 nghề nông nghiệp và 9 nghề phi nông nghiệp.

 

Chợ Diên Sanh, một trung tâm thương mại phía Đông huyện Hải Lăng. Ảnh: P.V

 

Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016, đã tổ chức mở 17 lớp với 535 học viên.  Số lao động được tạo việc làm sau khi học nghề 419 người. Năm 2016, đã xây dựng 2 mô hình điểm đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Hải Thiện và Hải Thọ.

 

Bên cạnh đó, công tác cho vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất của người lao động sau khi học nghề được chú trọng. Trong năm 2016,  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho 122 hộ vay vốn giải quyết việc làm với số tiền vay 4.202 triệu đồng. Phấn đấu trong năm 2017, đào tạo nghề cho khoảng 800 - 1.000 lao động; tỷ lệ lao động được tạo việc làm sau khi học nghề là 60 -80%.

 

Các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu xã hội, đáp ứng nhân lực của các dự án động lực ở Khu kinh tế Đông Nam, gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế của huyện.

 

 -Đồng chí có thể cho biết một số nhiệm vụ cơ bản thời gian tới?

 

-Thời gian tới huyện tập trung phát triển kinh tế, chú trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm. Phát triển toàn diện văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

 

Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh. Đối với các chỉ tiêu kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12-13%.

 

 Thu nhập bình quân đầu người: 35,12 triệu đồng. Tổng thu NSNN: 354,407 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn: 57,82 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10% so với năm 2016.  Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 1,2-1,5%.  Tạo việc làm mới: 1.200 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52,8%, trong đó, lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ nghề đạt 32,6%. Xuất khẩu lao động trên 100 lao động.  Đặc biệt đối với lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, huyện sẽ triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch của Trung ương, tỉnh về phát triển CN, TTCN, ngành nghề nông thôn.

 

Hoàn thành quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển CN-TTCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Phối hợp các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý quy hoạch, xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam. Nâng cao hiệu quả xúc tiến thu hút đầu tư; lựa chọn tiếp nhận các dự án sản xuất hiệu quả, bền vững về môi trường. Chú trọng thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, thức ăn gia súc; dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng. Hoàn thành và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình khuyến khích phát triển CN, TTCN, TM-DV giai đoạn 2017-2020.

 

Huy động nguồn lực đầu tư CSHT cụm CN Hải Thượng, Hải Chánh, hệ thống xử lý nước thải cụm CN Diên Sanh. Hình thành khu CN, TTCN, TMDV, thể thao phía Tây Nam đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng. Phấn đấu giá trị sản xuất CN-TTCN đạt mức 1.0001.100 tỷ đồng, tăng bình quân 17%-18%; số cơ sở và lao động tham gia hoạt động ngành CN-TTCN tăng bình quân 5%6%. Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ, giao thông-vận tải sẽ hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Triển khai thực hiện đầu tư CSHT, thu hút các dự án đầu tư vào khu dịch vụ, du lịch biển Hải Khê. Tiếp tục triển khai thực hiện và từng bước đầu tư khu dịch vụ làng nghề truyền thống Kim Long gắn với phát triển du lịch. Đầu tư xây dựng khu dịch vụ ẩm thực thị trấn gắn với việc phát triển các điểm dừng nghỉ của hành khách lưu thông tuyến Quốc lộ 1A.

 

Sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hải Lăng thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Quảng Trị.

 

-Xin cảm ơn đồng chí !

 Minh Tuấn (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ