Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ


Ngày cập nhật: 24/11/2021 05:44:47

(QTO) - Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò là cơ quan trung tâm hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt được những kết quả quan trọng.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh động viên chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021 - Ảnh: XUÂN DIỆN

 

Năm 2021, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tốt quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân, tham mưu kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; tổ chức triển khai các bước theo quy trình gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng hướng dẫn và kế hoạch. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (công tác tuyển quân), hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, đảm bảo lựa chọn đủ chỉ tiêu, công khai, minh bạch và tiếp tục nâng cao về chất lượng. Tỉnh Quảng Trị hoàn thành tuyển chọn và gọi 950 thanh niên nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an. Việc triển khai thực hiện quy trình công tác tuyển quân đảm bảo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các nghị định, thông tư, hướng dẫn; hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng khá tốt. Tỉ lệ công dân chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ của tỉnh đạt 100%; công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ trên 65%, có gần 18% thanh niên nhập ngũ là người dân tộc thiểu số và hơn 45% trình độ lớp 12, cao đẳng và đại học.

 

Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2021 là ngoài việc triển khai tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, tỉnh còn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Theo đó, ngay từ khi khám tuyển nghĩa vụ quân sự thanh niên được giải đáp các thắc mắc về chế độ quyền lợi được hưởng về học nghề, việc làm. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương được tư vấn, đào tạo nghề, được ưu tiên chọn vào làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn, được tham gia xuất khẩu lao động...

 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự chưa thường xuyên, sâu rộng; nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương chưa đầy đủ. Sự phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa đồng bộ; công tác đăng ký, quản lý, phúc tra nắm nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ chưa tốt; việc sơ tuyển sức khỏe ở cơ sở triển khai thực hiện chất lượng còn chưa cao; tổ chức khám sức khỏe ở một số hội đồng khám chưa chặt chẽ, kết luận một số trường hợp chưa chính xác... đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác tuyển quân của tỉnh.

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 và những năm tiếp theo cần thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp là: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác tuyển quân năm 2022. Tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản dưới luật đến các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức, xem đây là nghĩa vụ, trách nhiệm, vinh dự, tự hào của mỗi công dân. Phát huy vai trò nòng cốt của hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Cán bộ thực hiện công tác tuyển quân ở các cấp cần đủ thành phần, có năng lực, trách nhiệm; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư y tế đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ. Gắn trách nhiệm của cá nhân, tổ chức với chất lượng sơ tuyển, khám tuyển và kết quả tuyển quân của địa phương, đơn vị mình.

 

Phối hợp làm tốt việc đăng ký, quản lý, phúc tra công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; triển khai, thực hiện quy trình tuyển quân chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai đúng luật; thực hiện tốt việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt và phát lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo đúng quy trình, thời gian và chất lượng; giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng, an toàn, tiết kiệm. Kiên quyết không để lọt các trường hợp không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào quân đội, đồng thời, không tạo kẽ hở để công dân lợi dụng né tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Làm tốt công tác hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân trước, trong và sau lễ giao nhận quân. Tập trung vào hoàn chỉnh các thủ tục giao nhận, bàn giao đầy đủ về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ, không để xảy ra trường hợp loại trả, bù đổi. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên, khích lệ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong quá trình tuyển quân.

 

Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022, góp phần tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

 

Trung Tá Nguyễn Văn Hưng

Trưởng ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và thực hiện lộ trình, giải pháp mở cửa đón khách du lịch quốc tế (20/1/2022)
Chiến công có ý nghĩa chiến lược ở Đường 9 - Khe Sanh trong Xuân 1968 (20/1/2022)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đakrông học tập và làm theo Bác (20/1/2022)
Đơn vị dẫn đầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2021 (19/1/2022)
Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở Vĩnh Ô (19/1/2022)
Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (18/1/2022)
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025: Đột phá tư duy, tầm nhìn (18/1/2022)
Hôm nay, khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (18/1/2022)
Tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở Vĩnh Linh (18/1/2022)


Trực tuyến

132938351
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ