Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Ngày cập nhật: 05/03/2021 06:42:30

(QTO) - Ngày 2/3/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nội dung nghị quyết như sau: 

 

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Căn cứ Điều 10 và Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật số: 85/2015QH13);

 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

 

1. Số đơn vị bầu cử: 16 đơn vị (mười sáu).

 

2. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 50 đại biểu.

 

3. Danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử:

 

a) Đơn vị bầu cử số 1: Được bầu 3 đại biểu, gồm 8 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh: Trung Nam, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Vĩnh Hòa, Hiền Thành, Kim Thạch, Vĩnh Giang và thị trấn Cửa Tùng.

 

b) Đơn vị bầu cử số 2: Được bầu 3 đại biểu, gồm 7 xã và 2 thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh: Vĩnh Long, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, thị trấn Bến Quan và thị trấn Hồ Xá.

 

c) Đơn vị bầu cử số 3: Được bầu 3 đại biểu, gồm 8 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Gio Linh: Phong Bình, Gio An, Linh Trường, Hải Thái, Linh Hải, Gio Quang, Gio Châu, Gio Sơn và thị trấn Gio Linh.

 

d) Đơn vị bầu cử số 4: Được bầu 3 đại biểu, gồm 7 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Gio Linh: Gio Việt, Gio Hải, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn, Gio Mỹ, Gio Mai và thị trấn Cửa Việt.

 

đ) Đơn vị bầu cử số 5: Được bầu 4 đại biểu, gồm 7 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Cam Lộ: Thanh An, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa và thị trấn Cam Lộ.

 

e) Đơn vị bầu cử số 6: Được bầu 4 đại biểu, gồm 12 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Đakrông: Hướng Hiệp, Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Đakrông, Ba Nang, Tà Long, Húc Nghị, Tà Rụt, A Vao, A Ngo, A Bung và thị trấn Krông Klang.

 

g) Đơn vị bầu cử số 7: Được bầu 4 đại biểu, gồm 11 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Hướng Hóa: Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Linh, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên, Tân Lập, Tân Long, xã Húc và thị trấn Khe Sanh.

 

h) Đơn vị bầu cử số 8: Được bầu 3 đại biểu, gồm 8 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Hướng Hóa: Tân Thành, xã Thuận, Hướng Lộc, xã Thanh, A Dơi, xã Xy, xã Lìa, Ba Tầng và thị trấn Lao Bảo.

 

i) Đơn vị bầu cử số 9: Được bầu 1 đại biểu, gồm huyện đảo Cồn Cỏ.

 

k) Đơn vị bầu cử số 10: Được bầu 3 đại biểu, gồm 4 phường thuộc thành phố Đông Hà: Phường 1, Phường 3, Phường 4 và phường Đông Thanh.

 

l) Đơn vị bầu cử số 11: Được bầu 4 đại biểu, gồm 5 phường thuộc thành phố Đông Hà: Phường 2, Phường 5, phường Đông Giang, phường Đông Lễ và phường Đông Lương.

 

m) Đơn vị bầu cử số 12: Được bầu 3 đại biểu, gồm 7 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Triệu Phong: Triệu Thượng, Triệu Long, Triệu Tài, Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Giang, Triệu Ái và thị trấn Ái Tử.

 

n) Đơn vị bầu cử số 13: Được bầu 4 đại biểu, gồm 10 xã thuộc huyện Triệu Phong: Triệu Thành, Triệu Hòa, Triệu Độ, Triệu Đại, Triệu Thuận, Triệu Phước, Triệu Trạch, Triệu An, Triệu Vân và Triệu Lăng.

 

o) Đơn vị bầu cử số 14: Được bầu 2 đại biểu, gồm 4 phường và 1 xã thuộc thị xã Quảng Trị: Phường 1, Phường 2, Phường 3, phường An Đôn và xã Hải Lệ.

 

p) Đơn vị bầu cử số 15: Được bầu 3 đại biểu, gồm 9 xã thuộc huyện Hải Lăng: Hải Phú, Hải Quy, Hải Thượng, Hải Hưng, Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương, Hải An và Hải Khê.

 

q) Đơn vị bầu cử số 16: Được bầu 3 đại biểu, gồm 6 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Hải Lăng: Hải Định, Hải Phong, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh.

 

Điều 2. Điều khoản thi hành

 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (Ngày 2/3/2021).

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Khi cấp căn cước công dân trở thành chiến dịch (17/4/2021)
Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn đã tạo dấu ấn sôi động trong các kỳ họp HĐND tỉnh (16/4/2021)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của cấp ủy, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển* (15/4/2021)
Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của HĐND thành phố Đông Hà (15/4/2021)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên (15/4/2021)
Nhiều mô hình tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự trong cộng đồng (15/4/2021)
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tỉnh táo trước những chiêu trò “tự ứng cử” (14/4/2021)
Hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị luôn đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, vì dân, hiệu quả (14/4/2021)
Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát các chính sách dân tộc (14/4/2021)


Trực tuyến

109372138
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort