Thành ủy Đông Hà: Từ cam kết đến hành động


Ngày cập nhật: 02/03/2021 13:34:47

(QTO) - Những năm qua, thành phố Đông Hà tổ chức thực hiện hiệu quả việc ký cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các địa phương, đơn vị với BTV Thành ủy. Từ cam kết đến hành động quyết liệt và đồng bộ đã tạo bước chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Ký cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các địa phương, đơn vị với BTV Thành ủy Đông Hà hằng năm đã tạo bước chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương -Ảnh: H.N​

 

Năm 2017, năm đầu tiên triển khai ký và thực hiện cam kết trách nhiệm, thành phố Đông Hà đã tập trung triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là Chương trình hành động số 26-CTHĐ/TU ngày 15/6/2016 của Tỉnh ủy “Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”; các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II; đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố; tăng cường công tác quản lý đô thị, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong thực hiện các khâu và lĩnh vực đột phá đã cam kết trong công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, tăng cường vai trò nêu gương và quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo…

 

Khác với năm 2017, năm 2018, BTV Thành ủy Đông Hà thống nhất giao cụ thể từ 3 đến 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm hoặc các vấn đề khó, cấp bách và nhiệm vụ mang tính đột phá để các địa phương và đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đây cũng là một giải pháp quan trọng của BTV Thành ủy nhằm đánh giá việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, quyết tâm và tính sáng tạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả mang lại là tập thể BTV và người đứng đầu cấp ủy đảng các phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là những lĩnh vực “nóng” như công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường và vỉa hè; phát triển nông nghiệp đô thị và giảm nghèo bền vững. Người đứng đầu các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND thành phố đã lãnh đạo, điều hành thực hiện hoàn thành 44/44 nhiệm vụ, đầu việc đã cam kết trên các lĩnh vực. Đối với các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều cách làm mới, khoa học và hiệu quả trên tất cả các mặt công tác.

 

Năm 2019, bám sát chủ đề năm “Đề cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao ý thức, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”, việc thực hiện cam kết trách nhiệm đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo sự lan tỏa đến cấp dưới và toàn bộ hệ thống chính trị. Hầu hết các nội dung cam kết đều được thực hiện hoàn thành; nhiều nội dung được triển khai sáng tạo, linh hoạt, có nhiều điểm mới nên kết quả đạt vượt kế hoạch đề ra và có tính lan tỏa mạnh.

 

Năm 2020, việc thực hiện cam kết trách nhiệm có chuyển biến rõ nét, tiến bộ hơn nhiều so với các năm trước. Hầu hết các nội dung cam kết đều được thực hiện hoàn thành; nhiều nội dung được triển khai sáng tạo, linh hoạt. Đây là nền tảng cơ bản để Đông Hà đạt mức tăng trưởng kinh tế 7,48% so với năm 2019; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 103,17% kế hoạch tỉnh giao và 92,05% kế hoạch của thành phố; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,4% so với năm 2019; việc triển khai thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” có nhiều chuyển biến rõ nét. Tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025… Những kết quả này là rất đáng ghi nhận trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do COVID - 19 và thiên tai, thể hiện rõ khát vọng, nỗ lực vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đông Hà Hồ Sỹ Trung cho biết, để việc thực hiện cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị với BTV Thành ủy năm 2021 đạt kết quả tốt, BTV Thành ủy tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các nội dung ký cam kết để lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả. Đề cao trách nhiệm, việc nêu gương của cá nhân người đứng đầu gắn với nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đối với những vấn đề khó, đòi hỏi phải có thời gian hoặc nguồn lực lớn thì kịp thời báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét, chỉ đạo nghiên cứu, tháo gỡ hoặc điều chỉnh nội dung cam kết phù hợp thực tế. Các cấp ủy rà soát, bổ sung kế hoạch kiểm tra, giám sát về nội dung thực hiện cam kết trách nhiệm. Hằng quý, các địa phương, đơn vị báo cáo BTV Thành ủy về tiến độ thực hiện các nội dung cam kết. Kết quả thực hiện cam kết phải gắn với kiểm điểm trách nhiệm cuối năm để xem xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Huy Quân

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

108970269
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort