Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nỗ lực vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ được giao


Ngày cập nhật: 21/01/2021 06:32:03

(QTO) - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, năm 2020 Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tham mưu, giúp việc và phục vụ HĐND tỉnh tổ chức 6 kỳ họp, ban hành 115 nghị quyết. Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 12 phiên họp định kỳ, ban hành 14 nghị quyết, 125 văn bản trả lời UBND tỉnh, các ngành, địa phương để giải quyết các nội dung công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh; tổ chức tiếp dân định kỳ hằng tháng với tổng số 19 lượt/23 người/15 vụ việc; tiếp nhận 80 đơn của công dân.

 

Các cá nhân điển hình tiên tiến nhận bằng khen tại Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan văn phòng HĐND tỉnh lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 - Ảnh: L.T​

 

Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các ban của HĐND thực hiện chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề; giám sát, khảo sát để phục vụ thẩm tra các tờ trình, báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND; phục vụ Thường trực HĐND, các ban HĐND làm việc tại 148 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; tham mưu thực hiện các công cụ hỗ trợ giám sát thông qua Dự án thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước BTAP, Dự án hỗ trợ, duy trì sáng kiến dân chấm điểm MSCORE tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh.

 

Năn 2020 là năm có số lượng kỳ họp HĐND nhiều nhất, gấp 1,5 lần so với trước đây mỗi năm chỉ có 2 kỳ họp thường niên và một đến hai kỳ họp chuyên đề. Về số lượng nghị quyết ban hành cũng nhiều nhất, gấp 3 lần so với năm có số lượng cao nhất cũng chỉ 35 nghị quyết, các nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật đều được xây dựng và thông qua bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định.

 

Để tham mưu, giúp việc, phục vụ tốt các kỳ họp của HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND, hoạt động giám sát của các ban HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19, phòng chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh điều phối hoạt động của các ban HĐND, tham mưu thay đổi phương thức hoạt động giám sát; ứng dụng công nghệ thông tin vào “kỳ họp không giấy”, chuyển tài liệu kỳ họp đến đại biểu nhanh nhất, để đại biểu chủ động khai thác trên websile của HĐND tỉnh và có thời gian nghiên cứu trước.

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng và thực hiện tính chuyên nghiệp trong từng khâu, từng bộ phận, từng nhóm công việc từ công tác tham mưu đến công tác lễ tân, khánh tiết, trong đó thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm, bảo đảm mỗi chủ thể lãnh đạo, mỗi đầu mối công việc đều có một công chức chịu trách nhiệm chính; cơ chế làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; chuyên viên làm việc trong môi trường chịu nhiều áp lực về thời gian và chiều rộng của pháp luật.

 

Theo quy định, tài liệu kỳ họp HĐND gửi đến các ban của HĐND để thẩm tra, chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND; báo cáo thẩm tra các ban HĐND gửi đến Thường trực HĐND chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, đây là áp lực về thời gian, yêu cầu mỗi chuyên viên phải làm việc hết sức khoa học để hoàn thành khối lượng công việc, đúng tiến độ. HĐND quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và cơ chế, chính sách địa phương liên quan đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, tài nguyên và môi trường, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; thi hành pháp luật; xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính… theo đó liên quan đến chiều rộng của pháp luật; mỗi lĩnh vực đều có một bộ luật điều chỉnh. Với 228 luật, bộ luật đang còn hiệu lực, đòi hỏi chuyên viên phải thường xuyên, liên tục cập nhật, học tập, nâng cao trình độ để phục vụ công tác chuyên môn.

 

Tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng HĐND tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND tỉnh. Năm 2021 là năm chuyển giao nhiệm kỳ, trong đó có chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ HĐND tỉnh, do vậy Văn phòng HĐND tỉnh có nhiều nhiệm vụ quan trọng: Tham mưu công tác tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh vào cuối tháng 3/ 2021; tham mưu công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn sáp nhập 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh... Từ đó cho thấy nhiệm vụ của năm 2021 rất nặng nề và có tính đặc thù, vì vậy đòi hỏi Văn phòng HĐND tỉnh phải rất nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

 Lê Thiện

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Khi cấp căn cước công dân trở thành chiến dịch (17/4/2021)
Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn đã tạo dấu ấn sôi động trong các kỳ họp HĐND tỉnh (16/4/2021)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của cấp ủy, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển* (15/4/2021)
Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của HĐND thành phố Đông Hà (15/4/2021)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên (15/4/2021)
Nhiều mô hình tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự trong cộng đồng (15/4/2021)
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tỉnh táo trước những chiêu trò “tự ứng cử” (14/4/2021)
Hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị luôn đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, vì dân, hiệu quả (14/4/2021)
Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát các chính sách dân tộc (14/4/2021)


Trực tuyến

109371226
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort