Hiệu quả từ việc thực hiện ký cam kết trách nhiệm ở Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: 25/01/2021 05:39:48

(QTO) - Năm 2020, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra nhưng nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Linh vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kết quả này có sự đóng góp tích cực từ việc chủ động thực hiện cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy.

 

Ký cam kết trách nhiệm giữa người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, TCCS đảng với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 - Ảnh: M.H​

 

Ngay từ cuối năm 2019, Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã ban hành công văn số 523-CV/HU chỉ đạo tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy của 50/57 địa phương, đơn vị xác định các nội dung trọng tâm, cụ thể cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2020; đăng ký và cam kết trách nhiệm thực hiện với BTV Huyện ủy. Đồng thời chỉ đạo văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu, các đơn vị, địa phương với BTV Huyện ủy. Quá trình thực hiện cam kết, thường xuyên kiểm tra, giám sát gắn với chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, báo cáo về tiến độ thực hiện. Các nội dung ký cam kết có tính quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 như: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; chương trình công tác trọng tâm; việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu; giảm nghèo bền vững; xây dựng các mô hình kinh tế và các sản phẩm OCOP địa phương... Sau khi ký cam kết, các cơ quan, đơn vị đã khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể để thực hiện.

 

Đối với các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, chương trình, phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện các nội dung cam kết. Các nội dung cam kết được đưa vào chỉ đạo thực hiện trong các chương trình công tác năm, quý, tháng của địa phương. Trong đó có nhiều nội dung trọng tâm đã được chỉ đạo thực hiện mang lại kết quả tích cực. Tiêu biểu là đã hoàn thành việc sáp nhập thôn, bản, khóm phố, đơn vị hành chính cấp xã với tỉ lệ đồng thuận cao từ phía người dân; việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của trung ương, tỉnh, huyện; việc xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2 xã so với năm 2019. Có 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 1 xã so với năm 2019. Có 10 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ cam kết phát triển kinh tế, các địa phương đã chủ động xây dựng nhiều mô hình sản xuất ứng phó với biến đổi khí hậu, sản phẩm nông nghiệp sạch hoặc sản phẩm đặc trưng của địa phương bước đầu mang lại kết quả khả quan.

 

Đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn đã đưa các nội dung cam kết vào chương trình công tác trọng tâm, đồng thời xây dựng lộ trình tham mưu thực hiện theo quy định. Tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, sự nghiệp giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư theo đúng thẩm quyền. Nhờ vậy trong năm 2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành và vượt 15/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó đã thực hiện hiệu quả công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

 

Các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều cách làm mới, khoa học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, nhất là kiểm tra các lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các các phong trào, cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2021 BTV Huyện ủy Vĩnh Linh đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn; các thị trấn trên địa bàn tích cực xây dựng và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng đô thị; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực; chỉ đạo thực hiện hiệu quả thu chi ngân sách; tập trung nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả; chủ động khắc phục, ứng phó với thiên tai; cam kết nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; thực hiện tốt công tác an ninh - quốc phòng… để tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị ký cam kết trách nhiệm thực hiện với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu cam kết, từng bước tạo sự phát triển bền vững cho quê hương.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Cam kết trách nhiệm quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị (2/3/2021)
Phụ nữ Quảng Trị chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn (2/3/2021)
Hiệu quả từ cam kết trách nhiệm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu ở Liên đoàn Lao động tỉnh (2/3/2021)
Hướng Hóa chú trọng thực hiện cam kết trách nhiệm (2/3/2021)
Thành ủy Đông Hà: Từ cam kết đến hành động (2/3/2021)
Hoàn thiện thể chế - động lực cho đất nước cất cánh (2/3/2021)
Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” (2/3/2021)
Nghĩa cử của lính biên phòng (2/3/2021)
Phát huy vai trò của công đoàn trong thi đua sản xuất, kinh doanh (1/3/2021)


Trực tuyến

106430146
bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort