Vĩnh Linh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận


Ngày cập nhật: 25/01/2021 05:37:04

(QTO) - Xác định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển của huyện, là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, trong năm qua, huyện Vĩnh Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

 

Phong trào luyện tập, thi đấu thể thao phát triển mạnh tại các khu dân cư huyện Vĩnh Linh- Ảnh: P.N​

 

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng đối với huyện Vĩnh Linh; năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020; sáp nhập các đơn vị hành chính. Đồng thời đây cũng là năm mà địa phương phải đối mặt với vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 và thiên tai.

 

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong cho biết: “Để đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH trong một năm có nhiều sự kiện với nhiều biến động thì ngay từ đầu năm, công tác dân vận đã được quán triệt theo chủ trương bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương để tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Mặt khác, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh một cách chủ động, linh hoạt”.

 

Trước hết, hệ thống dân vận đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời hướng dẫn các tổ chức đảng cơ sở tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng, phản ánh những vấn đề dư luận và xã hội quan tâm, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp trong huyện, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

 

Triển khai thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính, các cấp ủy đảng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nắm bắt tình hình mọi mặt của quần chúng nhân dân và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị mới tổ chức tốt đại hội đảng bộ sau sáp nhập. Đồng thời hướng dẫn các khu phố, thôn, bản thực hiện việc sáp nhập, sớm bầu ra đội ngũ trưởng thôn, khu phố trưởng nhiệt tình, trách nhiệm. Công tác dân vận tại các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền cơ sở cũng nghiêm túc triển khai các đề án, kiện toàn và sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định với phương châm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp và tâm huyết, tuân thủ các quy định nơi làm việc và tổ chức sắp xếp công sở đảm bảo tính khoa học, hợp lý, thân thiện. Nhờ đó, sau sáp nhập có 107/113 cơ quan, đơn vị được công nhận văn hóa.

 

Đặc biệt, đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong năm qua chính quyền các cấp đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng được 195 mô hình dân vận trên tất cả các lĩnh vực. Năm “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đỡ 11 bản đặc biệt khó khăn thông qua các đề án hỗ trợ giảm nghèo, chương trình 135, chú trọng bảo vệ an ninh nông thôn tại vùng sâu, vùng xa… đã góp phần giúp cuộc sống người dân được cải thiện hơn. Thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia giải quyết các đơn thư, khiếu nại cũng là các giải pháp dân vận tích cực góp phần gắn kết chính quyền với Nhân dân, thể hiện sự chăm lo và tạo động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

 

Năm 2020, huyện Vĩnh Linh hoàn thành đạt và vượt 15/23 chỉ tiêu KT-XH. Có được những kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và người dân, còn có sự đóng góp không nhỏ của công tác dân vận.

 

Mặt khác, đối mặt với những khó khăn, thử thách từ COVID-19 và thiên tai liên tiếp giai đoạn cuối năm 2020, công tác dân vận đã phát huy hiệu quả kịp thời với những giải pháp tích cực. Khi COVID-19 bắt đầu xuất hiện, các cấp chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống thông qua nhiều hình thức khác nhau, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận; tuyên truyền và giám sát người dân nghiêm túc thực hiện các đợt giãn cách xã hội. Tham gia hỗ trợ các cơ quan chức năng phòng, chống dịch, những người thực hiện cách ly tại các địa điểm tập trung, ở các xã, điểm bị phong tỏa bằng việc vận động hỗ trợ quyên góp thức ăn, tiền mặt, giúp đỡ người dân thu hoạch lúa, hoa màu. Thông qua công tác dân vận, nhiều người đã tình nguyện ra “tuyến đầu” chống dịch, thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

 

Để đồng hành với người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trong đợt lũ lụt lớn, các cấp chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã ra sức hỗ trợ trên mọi phương diện. Cùng với tiền mặt và giá trị hiện vật, hàng hóa hỗ trợ lên tới hàng trăm tỉ đồng từ nguồn kêu gọi, vận động để giúp đỡ người dân vùng lũ, hàng ngàn “suất cơm tình nghĩa” đã đến với Nhân dân trong lúc bị thiên tai đã thể hiện đạo lý tương thân tương ái của dân tộc . Sau lũ, nhiều hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi được triển khai kịp thời, góp phần động viên người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

 

Bước sang giai đoạn mới, công tác dân vận của huyện Vĩnh Linh được xác định là tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, tăng cường mối quan hệ mật thiết và niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Nhân dân trong mọi hoạt động. Đồng thời không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất, kinh doanh, xây dựng xã hội văn hóa để góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Linh ngày càng phát triển.

 

Phương Nga

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chung tay chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng (5/3/2021)
Phát huy truyền thống cách mạng, Vĩnh Lâm vững bước đi lên (5/3/2021)
Chọn mặt gửi vàng (5/3/2021)
Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (5/3/2021)
Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng (4/3/2021)
Sức lan tỏa của một phong trào (4/3/2021)
Giữ rừng bằng công tác dân vận (4/3/2021)
Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong giải phóng mặt bằng ở Lao Bảo (4/3/2021)
Thủ tướng: “Cố gắng tối đa để mọi người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19” (3/3/2021)
106576360
bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort