Đất nước hân hoan bước vào ngày hội lớn


Ngày cập nhật: 25/01/2021 05:28:15

(QTO) - Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, những ngày chớm xuân đất trời như hòa cùng lòng người ấm áp, hân hoan đón chào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, diễn ra từ ngày 25/1- 2/2/2021.

 

Phố phường Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh: T.H​

 

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, dân tộc ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn. Trên khắp mọi nẻo đường của Thủ đô, từ khu vực trung tâm đến các đường làng, ngõ xóm đều rực rỡ cờ hoa, ngập tràn pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hướng về ngày hội lớn của đất nước. Người Hà Nội cũng như cả nước đang phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thi đua làm đẹp phố phường, đường quê, chào mừng Đại hội XIII của Đảng và đón chào năm mới 2021, tết Nguyên đán Tân Sửu với niềm tin, kỳ vọng những quyết sách lớn từ đại hội sẽ mở ra vận hội mới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng của dân tộc ta.

 

Nhìn lại mỗi kỳ đại hội của Đảng từ khi Đảng ta lãnh đạo đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế đến nay đều có điểm nhấn, tạo dấu ấn sâu đậm trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đại hội VI là đại hội của công cuộc đổi mới phát triển đất nước; Đại hội VII đề ra Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Đại hội VIII đề ra chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đại hội IX xác định mô hình kinh tế tổng quát của nước ta khi bước sang thế kỷ XXI là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đại hội X tổng kết 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, xác định mục tiêu đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển; Đại hội XI ban hành Cương lĩnh bổ sung, phát triển và quyết định đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, hội nhập quốc tế; Đại hội XII đề ra chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả cạnh tranh của nền kinh tế.

 

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII lần này có điểm nhấn là xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển của đất nước với các dấu mốc quan trọng: Đến năm 2025 là nước đang phát triển, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao: đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tham dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ đại hội Đảng toàn quốc.

 

Thực tiễn lãnh đạo đất nước và những bài học kinh nghiệm tích lũy sau 35 năm đổi mới, phát triển đất nước của Đảng ta và kinh nghiệm thành công của các quốc gia, xuất hiện nhiều cái mới mà toàn Đảng, toàn dân ta phải vươn lên tiếp cận được với xu thế phát triển của thế giới, từ tầm nhìn bao quát. Vì vậy, các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Từ cách tiếp cận, mục tiêu phát triển, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII, dự báo tình hình thế giới và trong nước, hệ thống các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cho đến các định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Có được điều đó, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu.

 

Những ngày này, hòa cùng dòng người tấp nập ngược xuôi qua các phố phường Thủ đô Hà Nội, dường như ai ai cũng hân hoan, phấn khởi, hối hả hoàn thành công việc cuối năm để lo cho một cái Tết ấm áp, sum vầy, chung sức làm đẹp phố phường để vẹn tròn niềm vui với mùa xuân của Đảng, mùa xuân của đất nước. Tự hào về Đảng quang vinh, bác Lê Thế Hùng, 63 tuổi, cán bộ đã nghỉ hưu ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thủ đô Hà Nội, chia sẻ: “Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng với điểm nhấn xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã tạo dấu ấn đậm nét, tạo sự đồng thuận cao của xã hội, Nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, Nhân dân vui mừng với những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng không có vùng cấm, đưa ra xử lý cả cán bộ cấp cao trong Bộ Chính trị và cả cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu có sai phạm, khuyết điểm, từ đó làm trong sạch nội bộ Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Bản thân tôi cũng như Nhân dân Thủ đô và Nhân dân cả nước rất kỳ vọng Đại hội XIII sẽ thẳng thắn tập trung đánh giá đúng, đầy đủ những thành tựu đạt được của đất nước ta. Chỉ rõ những tồn tại, yếu kém cần khắc phục và đặc biệt là sáng suốt lựa chọn được đại biểu vừa có tâm, vừa có tầm về trí tuệ, đổi mới sáng tạo để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới lãnh đạo đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến thành công, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian tới”.

 

Kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng sẽ có nhiều đổi mới trong chiến lược phát triển đất nước, hội nhập quốc tế, nghiên cứu sinh trẻ Phạm Thị Thu Thảo mong muốn đại hội đưa nội hàm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo vào trong văn kiện để làm sao biến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành năng lực thực sự của các ngành, các cấp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động, phục vụ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. “Tiến bộ khoa học - công nghệ ngày nay mang lại hiệu quả cho nhiều lĩnh vực, không chỉ tạo ra công cụ lao động mới mà còn mang đến phương pháp sản xuất mới rất hiệu quả. Chiến lược phát triển đất nước ta với tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước là trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Vì vậy, việc đưa nội hàm khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo vào trong văn kiện của Đảng để lãnh đạo đất nước có ý nghĩa rất quan trọng trong xu thế hội nhập thế giới sâu rộng hiện nay”, Thu Thảo chia sẻ.

 

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất cao trong việc hoàn chỉnh và biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội, tạo cơ sở thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 cũng như mục tiêu tổng quát đề ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

 

Thanh Hải

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Phát huy truyền thống cách mạng, Vĩnh Lâm vững bước đi lên (5/3/2021)
Chọn mặt gửi vàng (5/3/2021)
Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (5/3/2021)
Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng (4/3/2021)
Sức lan tỏa của một phong trào (4/3/2021)
Giữ rừng bằng công tác dân vận (4/3/2021)
Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong giải phóng mặt bằng ở Lao Bảo (4/3/2021)
Thủ tướng: “Cố gắng tối đa để mọi người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19” (3/3/2021)
Hiệu quả công tác cải cách hành chính ở thị xã Quảng Trị (3/3/2021)
106573942
bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort