Đảng bộ Triệu Phong phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương, đoàn kết trong Đảng


Ngày cập nhật: 12/01/2021 05:35:23

(QTO) - Năm 2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, nội dung cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức ký cam kết trách nhiệm đối với đảng ủy và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các phòng, ban, ngành thuộc huyện; đồng thời chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức ký kết, giao trách nhiệm cho các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ phổ biến, triển khai các nội dung cam kết đến chi bộ, khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong thực hiện.

 

Nông thôn Triệu Phong ngày càng khang trang, sạch đẹp - Ảnh: N.V​

 

Thường trực Huyện ủy Triệu Phong trực tiếp làm việc với các ban, ngành cấp huyện, ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn về triển khai nội dung cam kết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm từng ủy viên ban thường vụ huyện ủy, thành viên tổ công tác theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn qua đó chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhất là trong việc giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, phát triển đảng.

 

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2020- 2025, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBKT Huyện ủy, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát (KT,GS) của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kế hoạch quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; phân công nhiệm vụ các ủy viên ban thường vụ huyện ủy, huyện ủy viên, nhiệm kỳ 2020- 2025...

 

Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Trần Xuân Anh cho biết, trên lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, Huyện ủy tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chủ động đấu tranh trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện uốn nắn những biểu hiện lệch lạc. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên, kịp thời định hướng dư luận xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng…

 

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Huyện ủy Triệu Phong chỉ đạo các cấp, ngành trong huyện thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII theo đúng tiến độ, kế hoạch. Công tác bố trí, sử dụng, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được tăng cường, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Các tổ chức cơ sở đảng được củng cố, sắp xếp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

 

Công tác KT,GS được tăng cường. Trong đó, cấp ủy, UBKT Huyện ủy chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình KT,GS năm. Nội dung KT,GS được thực hiện tất cả các lĩnh vực, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp và cơ quan tham mưu của cấp ủy đã kiểm tra 102 tổ chức đảng và 12 đảng ủy; giám sát 61 tổ chức đảng và 39 đảng viên.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết theo quy định 27 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, trong đó 13 đơn không ký tên, 2 đơn tập thể, 5 đơn mạo tên, 7 đơn có tên. Qua khảo sát không giải quyết 14 đơn, chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền 11 đơn, 2 đơn chuyển qua xem xét, thi hành kỷ luật. Năm 2020, toàn Đảng bộ huyện Triệu Phong thi hành kỷ luật 44 đảng viên, trong đó khai trừ 2, cách chức 1, cảnh cáo 7, khiển trách 34 đảng viên. Việc xử lý kỷ luật đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy trình, không có khiếu nại.

 

Công tác dân vận được chú trọng. Cấp ủy đảng các cấp tiếp tục tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với triển khai nội dung cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020 và sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

 

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2021, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Trần Xuân Anh cho biết, bám sát sự lãnh đạo của trung ương và của tỉnh, Huyện ủy tập trung thực hiện tốt các nội dung của công tác xây dựng Đảng. Theo đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy để phát huy, nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động năng động, hiệu lực và hiệu quả.

 

Đổi mới phong cách, lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đảm bảo tính khoa học, đúng nguyên tắc, Điều lệ, quy định của Đảng. Phát huy dân chủ trong Đảng gắn với giữ vững kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ luật trong Đảng. Xác định rõ, quy định cụ thể và KT,GS chặt chẽ việc thực hiện mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đạo đức công vụ; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

 

 Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Kỷ niệm 48 năm ngày ký hiệp định Paris: Về nơi chung một bóng cờ (27/1/2021)
Những thành tựu nổi bật trong phát triển công nghiệp của đất nước (27/1/2021)
Hiệp định Pa - ri 1973 - Sự kiện khẳng định quyết tâm và tầm cao trí tuệ của ngoại giao Việt Nam (27/1/2021)
Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác ở thị xã Quảng Trị (27/1/2021)
Thị xã Quảng Trị một năm nỗ lực vượt khó (27/1/2021)
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (26/1/2021)
Toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng (26/1/2021)
Đại hội XIII của Đảng: Hướng đến một Việt Nam thịnh vượng, bền vững (26/1/2021)
Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới (26/1/2021)


Trực tuyến

104340283
izmir escort bayan izmir escort bayan