Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ


Ngày cập nhật: 04/12/2020 06:09:58

* HOÀNG VĂN THANH, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị

 

(QTO) - Cùng với cựu chiến binh (CCB) cả nước, thời gian qua Hội CCB tỉnh Quảng Trị luôn giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương giao phó.

 

Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp nhận hàng hóa cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân để kịp thời hỗ trợ hội viên CCB và Nhân dân bị ảnh hưởng bão lũ - Ảnh: Đ.V​

 

Bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vì vậy các cấp Hội CCB luôn quan tâm, động viên cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch 26 - KH/TU, ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên internet”. Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các dịp lễ, Tết cổ truyền của dân tộc, các sự kiện lớn của Đảng, đất nước và quê hương. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các cấp hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, tham gia cấp ủy đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35- CT/ TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các tổ chức đảng về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Qua đại hội đảng cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh có 1.196 cán bộ, hội viên CCB tham gia cấp ủy. Tập trung quán triệt, động viên cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, tỉnh về phòng, chống COVID-19 và dịch bệnh bạch hầu. Phối hợp tham mưu UBND và UBMTTQVN cấp huyện thành lập 4.123 Tổ tự nguyện “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng”, trong đó trên 2.000 tổ có CCB tham gia. Các cấp Hội CCB cũng đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ kinh phí phòng, chống COVID-19 với số tiền trên 426,5 triệu đồng; phối hợp với UBMTTQVN các cấp tiếp nhận cứu trợ gồm hàng hóa và tiền mặt trị giá hơn 2,2 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm để ủng hộ hội viên CCB và Nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ.

 

Các cấp hội luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc, xây dựng chuẩn mực đạo đức CCB, xây dựng phẩm chất lối sống cho thế hệ trẻ, cổ vũ, động viên thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

 

Trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội CCB đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động là CCB, gia đình chính sách, hộ nghèo. Sau nhiều năm kiên trì phấn đấu, đến nay số hộ nghèo trong hội viên Hội CCB chỉ còn 769/30.269 hộ, chiếm 2,54%; số hộ khá và giàu là 20.539/30.269 hộ, chiếm 67,85%. Năm 2020, dư nợ ủy thác thông qua Hội CCB quản lý là 504.823 triệu đồng, giúp cho 11.027 hộ gia đình CCB vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội cũng đã phối hợp chỉ đạo, đề xuất hỗ trợ hội viên CCB, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại do CCB làm chủ khắc phục khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do COVID-19 và thiên tai. Nhờ vậy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do CCB làm chủ cơ bản giữ được ổn định, từng bước thích nghi với dịch bệnh, thiên tai.

 

Phối hợp chỉ đạo, động viên hội viên thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động: “CCB chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Ngày Vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động hội viên hiến 45.200 m2 đất, đóng góp gần 1,2 tỉ đồng, trên 4.500 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét 28,3 km kênh mương nội đồng; chủ trì, tham gia đảm nhận xây dựng 229 đoạn đường “Xanh - Sạch - Đẹp”... Vận động kinh phí xây dựng 4 nhà nghĩa tình đồng đội; xóa 16 nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên CCB gặp khó khăn về nhà ở. Phối hợp với các hội truyền thống như: Hội Trường Sơn, Hội Sư đoàn 312, Hội Trung đoàn 6, Hội Đoàn K3 Tam Đảo... tổ chức trao tặng hàng vạn cây giống quý, hình thành các vườn cây chuyên canh cho năng suất cao ở các địa bàn trước đây là căn cứ cách mạng. Cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh đã cung cấp hàng chục nghìn nguồn tin, huy động nhiều ngày công phối hợp với các cơ quan, đơn vị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm, huy động hội viên đóng góp trao tặng 2.313 suất quà trị giá trên 885,4 triệu đồng cho đơn vị, địa phương kết nghĩa, gia đình hội viên CCB nghèo, hoàn cảnh khó khăn, CCB lão thành cách mạng, cán bộ nghỉ công tác. Phối hợp với Hội Khuyến học, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức trao học bổng “Vòng tay đồng đội” cho 89 em học sinh là con CCB, cựu quân nhân vượt khó học giỏi. Hội CCB các cấp cũng đã đẩy mạnh các chương trình, hoạt động phối hợp; phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình “CCB với công tác an ninh trật tự”; “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; “CCB tham gia giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”; tích cực tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở, hoạt động phòng, chống tội phạm ma túy…

 

Thời gian tới, các cấp Hội CCB tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng trong cán bộ, hội viên, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tích cực tổ chức các phong trào, hoạt động thi đua hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động phòng, chống COVID-19 và khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chủ đề năm 2021, gắn phong trào thi đua yêu nước của trung ương và địa phương với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Động viên cán bộ, hội viên CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai để nhanh chóng ổn định đời sống. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường...

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

104256363
izmir escort bayan izmir escort bayan