Giúp cán bộ, đảng viên thực hiện “tự soi”, “tự sửa”


Ngày cập nhật: 25/11/2020 06:19:43

(QTO) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó chú trọng công tác giáo dục cán bộ, đảng viên luôn có ý thức cảnh giác, phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, bản cam kết tu dưỡng rèn luyện của cá nhân về thực hiện Chỉ thị 05 để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng.

 

Cổ động trực quan thể hiện quyết tâm xây dựng huyện Triệu Phong ngày càng giàu đẹp, văn minh - Ảnh: NV​

 

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII luôn gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với 3 nội dung trọng tâm là chỉ đạo tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ; triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được thực hiện nghiêm túc.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn để tổ chức diễn đàn, cử ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn, tổ công tác của Huyện ủy dự theo dõi và chỉ đạo việc tổ chức diễn đàn ở chi bộ. Cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể và phân công đảng ủy viên phụ trách địa bàn cùng phối hợp chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết đánh giá kết quả quá trình tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Định kỳ vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huyện ủy tổ chức lễ báo công biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình sáng tạo, cách làm hay tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương, là nội dung quan trọng trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ đảng. Theo đó, cán bộ, đảng viên có ý thức về học tập và làm theo Bác, nhất là việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống, “tự soi”, “tự sửa” để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá cả nhiệm kỳ 2015- 2020, số tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh đạt bình quân 92,5%, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 97%...

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong Trần Bình Tuấn cho biết, thời gian qua, Huyện ủy Triệu Phong quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và tự giác của cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Với phương châm đó, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều đơn vị ở Triệu Phong chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhiều năm chưa giải quyết được hoặc những vấn đề lớn có ý nghĩa xã hội cao làm chủ đề để quyết tâm thực hiện.

 

Tiêu biểu như UBND huyện ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai tích cực các giải pháp của Chính phủ về “Kiềm chế lạm  phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”; Đảng bộ xã Triệu Hòa “Tập trung lãnh đạo có hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa”; Đảng bộ xã Triệu Tài “Tập trung vận động Nhân dân hiến đất, hiến cây giải phóng mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng”; Đảng bộ xã Triệu Ái “Lắng nghe Nhân dân, kiên quyết khắc phục hạn chế, yếu kém, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Tăng cường về cơ sở, giúp dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới”; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”; Đoàn Thanh niên với công trình “Điện sáng đường giao thông nông thôn”. Các cơ quan, đơn vị đã xác định được nội dung đột phá trong đổi mới phong cách làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, cụ thể, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm…

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả chưa cao. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật phải xử lý. Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, toàn Đảng bộ huyện có 1 tổ chức đảng bị kỷ luật khiển trách, 141 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó khai trừ 4, cách chức 7, cảnh cáo 22, khiển trách 108.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong Trần Bình Tuấn cho biết thêm, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng việc học tập tốt các chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt bản cam kết của cá nhân, kế hoạch hành động của tập thể để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

 

Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 1) (18/1/2021)
Bế mạc hội nghị Trung ương 15 (17/1/2021)
Toàn văn phát biểu của TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 15 (16/1/2021)
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (16/1/2021)
Hiện thực hóa lời căn dặn của Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực (15/1/2021)
Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Linh đổi mới công tác tuyên truyền (15/1/2021)
Vượt thử thách, góp sức trẻ mang về những mùa xuân (15/1/2021)
Vì sao Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh? (14/1/2021)
Đồng chí Lê Thị Diệu Muội, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị (14/1/2021)


Trực tuyến

103704542
izmir escort bayan izmir escort bayan