Thực trạng và giải pháp đưa Quảng Trị trở thành một trung tâm năng lượng miền Trung


Ngày cập nhật: 17/10/2020 14:46:09

(Tham luận của đồng chí LÊ TIẾN DŨNG, Phó Giám đốc Sở Công thương)

 

(QTO) - Với đặc điểm tự nhiên và điều kiện khí hậu có tiềm năng lớn về phát triển các dự án năng lượng, bao gồm cả nhiệt điện, điện khí, điện gió, điện mặt trời và thủy điện, những năm gần đây, để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển năng lượng trên địa bàn, tỉnh Quảng Trị đã tập trung cho công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng, nhất là các dự án năng lượng tái tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như phát triển điện lực quốc gia. Với tổng công suất tiềm năng hơn 14.000MW, trong đó điện khí 6.340MWW, điện gió 4.000MWW, điện mặt trời 1.750MWW, thủy điện 311MWW, nhiệt điện than 2.400NWW, ngoài ra còn có khoảng 200MW điện sinh khối, điện áp mái.

 

Phó Giám đốc Sở Công thương Quảng Trị Lê Tiến Dũng trình bày tham luận -Ảnh: Thành Dũng

 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các ngành, địa phương, đến nay đã có 13 dự án năng lượng đi vào hoạt động với công suất 276MWW, trong đó thủy điện có 10 dự án, điện gió có 2 dự án, điện mặt trời có 1 dự án đi vào vận hành. Tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược trong phát triển năng lượng như: Tập đoàn T&T, Gazprom, EGati, Tân Hoàn Cầu, Gilex... Các dự án đã được bổ sung quy hoạch đang triển khai thủ tục đầu tư và xây dựng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2020-2025 để đồng bộ với các dự án đầu tư hạ tầng đấu nối trên địa bàn.

 

Song song với việc kêu gọi các nhà đầu tư vào các dự án năng lượng, tỉnh đã chú trọng đến mạng lưới truyền tải để kết nối các dự án đã và đang đầu tư trên địa bàn, đảm bảo dự án đầu tư được truyền bán lên lưới điện quốc gia. Hiện nay, theo hướng Bắc Nam, lưới điện quốc gia đi qua địa bàn Quảng Trị có đường dây 500KV mạch kép, đường dây 220KV mạch đơn và đường dây 110KV mạch kép. Mạch 3, đường dây 500KV và mạch 2, đường dây 220KV đang được EVN đầu tư dự kiến đi vào vận hành trong năm 2020 sẽ giải tỏa công suất các nhà máy nhiệt điện than, điện khí, điện mặt trời ở khu Kinh tế Đông Nam và các khu vực ven biển. Theo hướng Đông-Tây, Quảng Trị có đường dây 110KV Đông Hà - Lao Bảo, mạch kép đang được nâng cấp phân pha, tổng công suất giải tỏa khoảng 230MW. Dự án đường dây 220KV Đông Hà - Lao Bảo dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2020 sẽ nâng công suất giải tỏa lên 1.200MW. Ngoài ra lưới điện phục vụ sinh hoạt đã phủ khắp toàn tỉnh với tỉ lệ người dân dùng điện trên 99,8%.

 

Mặc dù tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thu hút đầu tư, tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ngành trung ương, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong triển khai dự án, tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc, điểm nghẽn cần có các giải pháp mạnh để thúc đẩy phát triển năng lượng trên địa bàn, đó là: Việc đàm phán BOT thường kéo dài nhiều năm, công tác giải phóng mặt bằng mặc dù được các địa phương triển khai mạnh mẽ nhưng vẫn còn chậm do vướng mắc trong đền bù, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng; hạ tầng đấu nối chưa đầy đủ... Ngoài ra, một số chính sách chưa đồng bộ, còn thiếu nên chưa thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư tư nhân.

 

Để đưa Quảng Trị đến năm 2030 trở thành trung tâm năng lượng miền Trung, phấn đấu phát triển các dự án ngành điện trên địa bàn đến 2025 khoảng 6.500MWW, đến 2030 khoảng 8.000MWW và sau 2030 là trên 10.000MW, Sở Công thương đề xuất thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm sau:

 

Một là, tiến hành rà soát lại từng dự án cụ thể đặt trong tổng thể, cũng như yêu cầu của những dự án này về giải tỏa công suất để đánh giá thực tiễn về khả năng giải tỏa công suất, từ đó đề ra các giải pháp kỹ thuật vào từng khu vực nhằm nâng cao công suất giải tỏa. Với các công trình cần thiết đề xuất đưa vào Quy hoạch Điện VII điều chỉnh, để dự án đầu tư đồng bộ với việc giải tỏa công suất.

 

Hai là, chủ động, tích cực làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan để bổ sung các dự án vào quy hoạch điện lực quốc gia (quy hoạch điện VIII) làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư, kêu gọi đầu tư trong thời gian tới. Phối hợp chặt chẽ với EVN để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng đấu nối: dự án mạch 3 đường dây 500KV, đường dây 220KV, nâng cấp đường dây 110KV để giải tỏa công suất các dự án đã triển khai trên địa bàn. Đề xuất Bộ Công thương nghiên cứu đầu tư đường dây và trạm 500KV Đông Hà - Lao Bảo để giải tỏa hết công suất các dự án phía Tây của tỉnh.

 

Ba là, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong thủ tục, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, đặc biệt là thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai có hiệu quả các dự án năng lượng đến đầu tư trên địa bàn.

 

Bốn là, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó chú trọng khuyến khích, thu hút kinh tế tư nhân đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là đầu tư hạ tầng đấu nối các dự án năng lượng để giải tỏa hết công suất các dự án đang triển khai đầu tư, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn. Hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng, địa phương có lợi thế, như điện gió, thủy điện phía Tây, điện khí, than tại Khu Kinh tế Đông Nam, điện mặt trời ven biển phía Đông tỉnh...

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Học tập tấm gương hy sinh anh dũng của Thượng úy Trương Văn Thắng (24/10/2020)
Những tấm chân tình trong mưa lũ (24/10/2020)
Đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (23/10/2020)
Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (22/10/2020)
Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Hướng Hóa (22/10/2020)
Chỗ dựa vững chắc của Nhân dân vùng biên giới trong mùa mưa lũ (22/10/2020)
75 năm thành lập LHQ: Việt Nam “định vị” thành công trên bản đồ bình đẳng giới toàn cầu (21/10/2020)
Vươn lên để xứng tầm cửa ngõ phía Nam của tỉnh (21/10/2020)
Phấn đấu xây dựng thị xã Quảng Trị đạt đô thị loại III vào năm 2025 (21/10/2020)


Trực tuyến

97990183
izmir escort bayan izmir escort bayan