Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên


Ngày cập nhật: 16/10/2020 07:25:24

(Trích tham luận của đồng chí LÊ THẾ QUẢNG, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng)

 

(QTO) - Bước sang nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, đất nước ta nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Để khắc phục có hiệu quả những hạn chế đã chỉ ra, thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, chúng tôi xin tham gia sâu hơn một số nhiệu vụ, giải pháp chủ yếu sau:

 

Bí thư Huyện ủy Hải Lăng Lê Thế Quảng trình bày tham luận tại đại hội -Ảnh: Thành Dũng

Trước hết: Tiếp tục quán triệt sâu rộng các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và các văn bản lãnh đạo khác liên quan của Đảng.

 

Đổi mới, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng “là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở” và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy viên nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thứ hai, tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn; mô hình tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo ngành, địa phương một cách hợp lý. Đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu dân cư. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là ở thôn, tổ dân phố và trong các doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc phân loại đảng viên hằng năm, gắn phân loại đảng viên với phân loại cán bộ. Đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có uy tín, tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, có cơ chế kịp thời thay thế không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

 

Thứ ba, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Lựa chọn cấp ủy viên đúng tiêu chuẩn, phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Mỗi cấp uỷ đảng phải là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng sôi nổi tiến lên”. Vì vậy, cần rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tiếp theo; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở; thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi đủ điều kiện. Lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để Nhân dân bầu làm trưởng thôn, bản, tổ dân phố, sau đó tiến hành kiện toàn chi ủy, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận.

 

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy; sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình, nhất là ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực chất, cấp ủy, bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác tại cơ sở; nếu địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ hoặc mất ổn định chính trị thì cấp ủy, bí thư cấp ủy phải bị xem xét xử lý kỷ luật.

 

Thứ năm, tổ chức cơ sở đảng phải coi trọng công tác dân vận; nắm chắc tình hình tư tưởng của Nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; khi có nảy sinh tình huống phức tạp về trật tự, an ninh, có biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, xử lý kịp thời nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Thực hiện nền nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng viên, Nhân dân; thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc phân công cấp ủy viên các cấp theo dõi, phụ trách cơ sở theo phương châm “Cấp ủy tỉnh nắm đến tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ; đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh của Nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Học tập tấm gương hy sinh anh dũng của Thượng úy Trương Văn Thắng (24/10/2020)
Những tấm chân tình trong mưa lũ (24/10/2020)
Đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (23/10/2020)
Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (22/10/2020)
Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Hướng Hóa (22/10/2020)
Chỗ dựa vững chắc của Nhân dân vùng biên giới trong mùa mưa lũ (22/10/2020)
75 năm thành lập LHQ: Việt Nam “định vị” thành công trên bản đồ bình đẳng giới toàn cầu (21/10/2020)
Vươn lên để xứng tầm cửa ngõ phía Nam của tỉnh (21/10/2020)
Phấn đấu xây dựng thị xã Quảng Trị đạt đô thị loại III vào năm 2025 (21/10/2020)


Trực tuyến

97993158
izmir escort bayan izmir escort bayan