Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị viết tiếp truyền thống vẻ vang 90 năm của Văn phòng cấp ủy đảng


Ngày cập nhật: 28/09/2020 06:26:10

* Lê Quang Chiến - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 

(QTO) - Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng- Trung Quốc đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng. Từ sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX đã quyết định lấy ngày 18/10 hằng năm làm ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời, ghi nhận những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của hệ thống Văn phòng cấp ủy đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng cấp ủy đảng luôn gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng ta. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, qua nhiều thời kỳ cách mạng, mỗi thời kỳ gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu công việc, tổ chức bộ máy khác nhau, văn phòng cấp uỷ đảng các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ và tham mưu đắc lực, hiệu quả cho cấp ủy và các đồng chí lãnh đạo đảng, có nhiều đóng góp tích cực trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận và đánh giá cao cống hiến, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, nhân viên văn phòng cấp ủy các cấp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Văn phòng Trung ương Đảng phần thưởng cao quý nhất: Huân chương Sao Vàng. Nhiều tập thể, cá nhân văn phòng cấp ủy đảng các cấp đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

 

Đối với tỉnh Quảng Trị, ngày 21/4/1930, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Trị được thành lập. Đây cũng là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của công tác văn phòng cấp ủy tỉnh Quảng Trị. Ngay từ thời kỳ đầu mới thành lập, trong điều kiện hoạt động bí mật, cơ quan văn phòng cấp ủy trong tỉnh chưa hình thành song hoạt động văn phòng cấp ủy đã gắn liền với sự ra đời và hoạt động của các tổ chức đảng, do các đồng chí lãnh đạo cấp ủy trực tiếp tổ chức thực hiện. Các đồng chí cấp ủy tỉnh kể cả đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải tự mình làm mọi việc từ lãnh đạo, tham mưu đến phục vụ. Chính những công việc mà các đồng chí lãnh đạo và các thế hệ đảng viên đầu tiên của Đảng đã làm trong những năm tháng cực kỳ khó khăn đó đã tạo dựng nền móng cho những truyền thống vô cùng quý báu mà các thế hệ văn phòng cấp uỷ kế thừa và phát huy sau này.

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 28/6/1946, trước yêu cầu đòi hỏi của tình hình thực tế phải có bộ phận tham mưu và trực tiếp giúp việc cho Tỉnh uỷ lãnh đạo phong trào cách mạng toàn tỉnh, giữ bí mật và bảo vệ Đảng, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 8/1946, Tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Đoàn Chương giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Từ đây, Văn phòng Tỉnh ủy chính thức được thành lập; bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy lúc đó gồm có 3 người: Đồng chí Chánh Văn phòng, 1 đồng chí nhân viên đánh máy và 1 đồng chí giao liên.

 

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Quảng Trị bước sang giai đoạn phát triển mới, cần phải tăng cường hơn nữa công tác tham mưu phục vụ để đảm bảo cho hoạt động của Tỉnh ủy kịp thời, toàn diện và hiệu quả hơn. Theo tinh thần Hội nghị cán bộ Trung ương do Trung ương Đảng triệu tập vào tháng 5/1948 bàn về công tác văn phòng cấp ủy và Hội nghị văn phòng toàn quốc được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10/6/1949, ngày 20/10/1949, Tỉnh ủy quyết định kiện toàn bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy gồm ba phòng chuyên môn, lãnh đạo có đồng chí Chánh Văn phòng và Phó Văn phòng. Theo đó, Văn phòng cấp ủy các huyện, thị cũng được thành lập; cơ cấu bộ máy gồm đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng và cán bộ tiếp phát, mật mã, liên lạc, thư ký đánh máy. Văn phòng cấp uỷ xã không có chuyên trách, do đồng chí bí thư cấp ủy phụ trách. Đây là bước phát triển mới về tổ chức bộ máy văn phòng cấp uỷ của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, thể hiện sự vận dụng sáng tạo chủ trương của Trung ương vào tình hình cụ thể tại địa phương.

 

Chi đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hành hương về nguồn - Ảnh: TL​

 

Giai đoạn 1952 - 1954, với bộ máy được tăng cường, Văn phòng Tỉnh uỷ đã phát huy vai trò tham mưu cấp uỷ trong soạn thảo các báo cáo, chỉ thị, nghị quyết, thông tri; bảo vệ an toàn, phục vụ chu đáo các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, nhân viên cơ quan Tỉnh uỷ, các đoàn công tác của Trung ương, trong đó có chuyến ghé lại cơ quan Tỉnh uỷ ở chiến khu Ba Lòng của đồng chí Lê Duẩn năm 1952.

 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hiệp định Giơne-vơ được ký kết. Vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự chia cắt hai miền Nam- Bắc. Tỉnh Quảng Trị thời kỳ chống Mỹ cứu nước như hình ảnh của nước Việt Nam thu nhỏ: Hai miền, hai khu vực với hai chế độ chính trị khác nhau, đây là thời kỳ đầy ắp những biến cố lịch sử đau thương mà oanh liệt của dân tộc và quê hương Quảng Trị. Thời kỳ này đặt ra cho cấp uỷ những nhiệm vụ mới rất nặng nề, đa dạng và phức tạp. Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Trị và Văn phòng Đảng uỷ Khu vực Vĩnh Linh đã có những hình thức hoạt động phù hợp: Tinh gọn mà chất lượng, nhạy bén, sáng tạo mà vững vàng đúng hướng, đáp ứng yêu cầu mới, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của toàn tỉnh.

 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thực hiện chủ trương hợp nhất 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh thành tỉnh Bình Trị Thiên, Văn phòng Tỉnh ủy được sáp nhập, vai trò, trách nhiệm tham mưu, phục vụ được nâng cao một bước, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Tỉnh ủy Bình Trị Thiên trên quy mô địa bàn rộng lớn. Văn phòng Tỉnh ủy đã giữ gìn và đóng góp tích cực vào sự đoàn kết trong Thường vụ Tỉnh ủy, trong các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, quan hệ mật thiết với văn phòng các huyện, thị, thành ủy, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đúc kết kinh nghiệm, tham mưu xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị có tác động lớn đến tình hình địa phương; tham mưu, phục vụ tốt 4 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy với nhiều bộ phận hình thành có tính chất chuyên sâu trên từng lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, nội chính, cùng với các bộ phận phục vụ đảm bảo cho sự lãnh đạo của cấp uỷ sâu sát và hiệu quả. Thời gian tuy không dài so với lịch sử hình thành và phát triển nhưng những năm tháng phục vụ trong Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Trị Thiên, cán bộ Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Trị đã để lại những hình ảnh đẹp và đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu, góp phần vào trang sử vàng của Văn phòng cấp ủy.

 

Sau hơn 30 năm kể từ ngày tỉnh nhà được lập lại, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới, xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Tỉnh uỷ đã tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức, từng bước sắp xếp bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, quy định cụ thể và điều chỉnh hợp lý hơn chức năng nhiệm vụ theo quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ mới. Văn phòng Tỉnh uỷ đã thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng Trung ương, các Ban Đảng Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc; bám sát cơ sở và nắm chắc các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chủ động tham mưu, phục vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức lãnh đạo và điều hành các hoạt động của cấp uỷ. Phối hợp với các Ban Đảng Tỉnh uỷ, các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và phục vụ tốt 6 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh; hàng trăm hội nghị cấp ủy và rất nhiều hoạt động quan trọng khác. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều đổi mới, giúp cấp ủy đa dạng hóa phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dễ tiếp thu, đạt hiệu quả cao, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác, quy chế làm việc toàn khóa, hằng năm; tham mưu xử lý các vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo của Đảng; quan hệ phối hợp tốt với các ban ngành chức năng tham mưu với cấp ủy chuẩn bị và ban hành các quyết định, nghị quyết, chỉ thị đúng đắn; văn bản hóa kịp thời các kết luận của cấp ủy. Đồng thời làm tốt việc thu thập, nắm bắt và xử lý thông tin; tiếp nhận, phát hành, chuyển giao một khối lượng lớn các văn bản đảm bảo kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn đến các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải quyết công việc; đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phục vụ chu đáo các chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với cơ sở. Hiện Văn phòng Tỉnh ủy đang khẩn trương, tích cực thực hiện vai trò chủ lực trong tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 sắp tới.

 

Trong quá trình giúp việc trực tiếp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, được tiếp cận, học tập ý chí và tinh thần làm việc, trí tuệ và phương pháp tư duy, phương pháp làm việc cũng như phong cách điều hành của các đồng chí đứng đầu cấp ủy tỉnh là điều kiện và môi trường thuận lợi để cán bộ mau chóng trưởng thành. Đây thực sự là “trường đại học đặc biệt” đối với cán bộ, đã rèn luyện cho đội ngũ cán bộ văn phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trưởng thành cả về phẩm chất và năng lực, chất lượng và hiệu quả công tác ngày càng cao. Nhiều đồng chí kinh qua công tác văn phòng đã trưởng thành, trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh, cán bộ chủ chốt ở các ngành, các cấp.

 

Với bề dày thành tích trong suốt chặng đường phát triển, tập thể Văn phòng Tỉnh uỷ và cán bộ, đảng viên, công nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Tập thể Văn phòng Tỉnh uỷ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba; hàng trăm cán bộ, đảng viên, công nhân viên được tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen; nhiều đồng chí được nhận kỷ niệm chương Văn phòng cấp uỷ... Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ được xếp loại trong sạch vững mạnh hằng năm, tổ chức công đoàn và các đoàn thể khác luôn đạt danh hiệu vững mạnh.

 

Ôn lại truyền thống 90 năm của Văn phòng cấp ủy để nhắc nhở cán bộ, đảng viên Văn phòng phải luôn nhận thức sâu sắc rằng: Có được thành tích như ngày hôm nay, trước hết là do có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ những người làm công tác văn phòng, sự phối hợp, thường xuyên, có hiệu quả của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng, của các văn phòng cơ quan nhà nước và sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân; đặc biệt là cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng đã biết kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng đi trước đã để lại; đó là lòng trung thành vô hạn, tận tụy quên mình, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, đoàn kết gắn bó, chịu đựng mọi gian khổ hy sinh, chia ngọt sẻ bùi, sống có tâm, có tình để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Vinh dự là những người làm công tác văn phòng cấp ủy, phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, đoàn kết, tận tuỵ, sáng tạo”, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là:

 

Thứ nhất, chủ động phối hợp với các Ban Đảng, các cơ quan có liên quan tham mưu phục vụ tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Sau Đại hội, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sớm triển khai các công việc đầu nhiệm kỳ như xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khoá của cấp uỷ, các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đây cũng là cơ sở giúp cho Văn phòng Tỉnh uỷ chủ động triển khai các nghiên cứu dài hạn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu.

 

Thứ hai, có kế hoạch phối hợp nghiên cứu chuyên sâu một số lĩnh vực, vấn đề để tham mưu có hiệu quả cho cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, trong công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác nắm bắt thông tin, nhất là tình hình thực tiễn ở cơ sở, dự báo sát đúng xu hướng của tình hình, cả chiều thuận và chiều không thuận để phản ánh kịp thời với cấp ủy, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp.

 

Thứ ba, đứng trước đòi hỏi nhiệm vụ chính trị đặt ra và yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy ngày càng cao, khối lượng công việc ngày càng nhiều, tính chất nhiệm vụ ngày càng quan trọng, do đó yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho văn phòng cấp ủy ngày càng cao, mức độ công việc ngày càng khó hơn. Điều đó đòi hỏi cán bộ Văn phòng phải làm việc cật lực, hết mình với tinh thần phục vụ vô điều kiện; giữ vững nguyên tắc nhưng mềm dẻo, linh hoạt với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, năng động và luôn sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của cấp ủy.

 

Thứ tư, tiếp tục đổi mới cách thức làm việc, tổ chức công tác khoa học, bám sát và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu chuyên trách của cấp ủy, 3 văn phòng khối nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và văn phòng các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc nhằm bảo đảm hoàn thành chất lượng cao mọi nhiệm vụ được giao từ công tác tham mưu tổng hợp phục vụ cấp ủy đến công tác bảo đảm hậu cần, tài chính cho hoạt động của Đảng bộ. Đó là đòi hỏi cấp bách hơn bao giờ hết đối với cán bộ văn phòng trong giai đoạn hiện nay.

 

Thứ năm, thực hiện có hiệu quả đề án về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy. Đồng thời chú trọng củng cố xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ cống hiến và phát huy năng lực, sở trường công tác. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên Văn phòng cấp ủy có đủ bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam (28/10/2020)
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (28/10/2020)
Nhân rộng mô hình làm theo Bác ở Lao Bảo (28/10/2020)
8 nhiệm vụ Thủ tướng gửi công điện yêu cầu triển khai gấp nhằm đối phó với cơn bão số 9 (27/10/2020)
Phụ nữ Quảng Trị tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (27/10/2020)
90 năm phấn đấu vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ Quảng Trị (27/10/2020)
Lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo” ở Đông Hà (27/10/2020)
Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị giúp Nhân dân ổn định đời sống (27/10/2020)
Hình ảnh đẹp của phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị (26/10/2020)


Trực tuyến

98314550
izmir escort bayan izmir escort bayan