Tà Long chú trọng công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy kinh tế phát triển


Ngày cập nhật: 22/09/2020 04:47:13

(QTO) - Những năm qua, Đảng bộ xã Tà Long, huyện Đakrông tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về nhiều mặt. Bên cạnh đó, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

 

Phụ nữ Tà Long tham gia tập huấn ủ phân chuồng bón cho cây trồng - Ảnh: TL​

 

Tà Long thuộc xã đặc biệt khó khăn, có gần 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở hạ tầng từ xã đến thôn, bản còn nhiều thiếu thốn, việc đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mới rất ít. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cùng với triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ xã đã đề ra nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với với tình hình thực tế của địa phương trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong công tác chính trị tư tưởng, luôn coi trọng việc định hướng dư luận xã hội, quan tâm giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chú trọng xây dựng và phát động các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng viên được Đảng bộ xã thực hiện đúng quy định, kịp thời sắp xếp, kiện toàn bộ máy, quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên, bảo đảm các cơ quan trong hệ thống chính trị hoạt động ổn định, hiệu quả. Đến nay cán bộ công chức, bán chuyên trách xã cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị. Xã đã hoàn thành công tác sáp nhập thôn, đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 toàn xã có 12 chi bộ với 132 đảng viên, đến năm 2017 có 13 chi bộ. Thực hiện Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh, hiện xã còn 7 chi bộ thôn, 5 chi bộ đơn vị hành chính trực thuộc xã với 165 đảng viên. Nhằm hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ chuẩn bị các nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng quy định của cấp trên, Đảng ủy xã phân công ủy viên ban thường vụ phụ trách cụm, cấp ủy viên phụ trách chi bộ. Nhờ vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ ở xã ngày càng hiệu quả hơn. Chất lượng sinh hoạt đảng và công tác phát triển đảng viên không ngừng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Hằng năm, các chi bộ đều chủ động trong việc tổ chức đánh giá và kiểm điểm đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Cùng với công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế được Đảng bộ xã Tà Long chú trọng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn người dân tận dụng nương rẫy, ruộng khô hạn đã bỏ hoang trồng đậu, ngô, sắn; tranh thủ các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất để xây dựng mô hình trồng lúa nếp than ở thôn Chai, Pa Ngày đem lại hiệu quả cao, đồng thời xác định lúa nếp than là sản phẩm chính tham gia chương trình OCOP để triển khai nhân rộng các thôn còn lại trong những năm tới. Chú trọng chỉ đạo người dân khoanh vùng chăn nuôi tập trung, tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; làm chuồng trại, định hướng phát triển xây dựng các mô hình chăn nuôi theo kiểu trang trại tập trung. Nhờ vậy, trong 5 năm qua xã đã xây dựng 2 mô hình nuôi bò ở thôn Tà Lao và Xi Pa với số lượng giống hỗ trợ 30 con, đến nay phát triển được 35 con. Tận dụng mặt nước công trình Thủy điện Đakrông 4, một số hộ ở thôn Trại Cá đầu tư nuôi cá lồng, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã đã từng bước đi vào ổn định với độ che phủ tăng lên 78,21% đạt 120% so với nghị quyết đề ra. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp phát triển khá. Việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người dân luôn được quan tâm thực hiện kịp thời. Nhờ sử dụng vốn vay hiệu quả, 5 năm qua toàn xã có 30 hộ thoát nghèo, nhiều hộ làm kinh tế giỏi. Được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của cấp trên về xây dựng các công trình phúc lợi trọng điểm, từ năm 2015 - 2020, tổng số vốn được đầu tư xây dựng trên địa bàn là 61.825 tỉ đồng. Các hạng mục đầu tư chủ yếu như xây dựng đường giao thông, điện, nâng cấp thủy lợi, phòng học, nhà sinh hoạt cộng đồng, nước sinh hoạt…Việc đầu tư các công trình phúc lợi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc và đã đạt được kết quả đáng kể. Kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo của xã đến nay giảm 4% so với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Bí thư Đảng ủy xã Tà Long Hồ Thị Cam cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tăng cường công tác chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò của người đứng đầu và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tuyên truyền đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tập tục lạc hậu, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước đột phá đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, đặc biệt là các mô hình mới. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; đảm bảo môi trường sinh thái. Củng cố quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đưa Tà Long ngày càng phát triển”.

 

Ngọc Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Học tập tấm gương hy sinh anh dũng của Thượng úy Trương Văn Thắng (24/10/2020)
Những tấm chân tình trong mưa lũ (24/10/2020)
Đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (23/10/2020)
Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (22/10/2020)
Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Hướng Hóa (22/10/2020)
Chỗ dựa vững chắc của Nhân dân vùng biên giới trong mùa mưa lũ (22/10/2020)
75 năm thành lập LHQ: Việt Nam “định vị” thành công trên bản đồ bình đẳng giới toàn cầu (21/10/2020)
Vươn lên để xứng tầm cửa ngõ phía Nam của tỉnh (21/10/2020)
Phấn đấu xây dựng thị xã Quảng Trị đạt đô thị loại III vào năm 2025 (21/10/2020)
97934501
izmir escort bayan izmir escort bayan