Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp


Ngày cập nhật: 05/08/2020 06:05:03

(QTO) - Xác định việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) là nhiệm vụ quan trọng; thực hiện đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức CT-XH trong các DNNNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là đề án) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, thị xã Quảng Trị đã có nhiều giải pháp cụ thể, từng bước xây dựng, phát triển và củng cố hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức CT-XH trong các DNNNN.

 

Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Trị tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: LN

 

Thị xã Quảng Trị có 137 DNNNN, trong đó có 50 doanh nghiệp xây dựng, 87 doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tổng hợp, giải quyết việc làm cho gần 3.400 lao động. Trước khi đề án ban hành, các DNNNN trên địa bàn có 13 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 17 đảng viên là người lao động và 12 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Đa số các DNNNN là doanh nghiêp vừa và nhỏ, ít lao động, chủ yếu là lao động hợp đồng theo thời vụ, chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể. Bên cạnh đó, người lao động và chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp… Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp sinh hoạt tại địa phương nơi cư trú. Trước tình hình đó, để triển khai thực hiện tốt đề án, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện, tổ chức quán triệt nội dung đề án…Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền phường, xã khảo sát, xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu cụ thể và tiến hành đồng bộ các giải pháp từ gặp mặt, tuyên truyền, vận động đối với chủ các doanh nghiệp, người lao động, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức CT-XH trong doanh nghiệp. Hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành kế hoạch về tổ chức thực hiện đề án, trong đó đề ra các chỉ tiêu cụ thể, chỉ đạo các đảng ủy phường, xã xây dựng kế hoạch, ký cam kết thực hiện với Ban Thường vụ Thị ủy để quyết tâm thực hiện…

 

Để thực hiện đề án hiệu quả, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền và trách nhiệm của các tổ chức CT-XH cũng thể hiện rất rõ. Đó là chỉ đạo các đảng ủy xã, phường, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên rà soát tình hình hoạt động của DNNNN trên địa bàn. Tổ chức gặp mặt, tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động hiểu rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức CT-XH trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết, giúp định hướng tư tưởng, chính trị cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời góp phần chăm lo cho đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp. Qua đó đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động, giúp người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất kinh doanh của doanh nghiệp. Thường trực Thị ủy đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp và người lao động là đảng viên để triển khai thực hiện đề án và bàn phương án thành lập chi bộ ghép trong các doanh nghiệp. Chính quyền các cấp cũng tăng cường gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, có chủ trương, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn vay phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên khảo sát số lượng đoàn viên, hội viên đang lao động tại các doanh nghiệp khi có đủ điều kiện sẽ thành lập tổ chức CT-XH.

 

Bằng việc ban hành kế hoạch, đề ra những chỉ tiêu cụ thể và tiến hành đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp đã tạo điều kiện giúp chủ doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ về lợi ích của việc thành lập chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể tại đơn vị mình góp phần thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp. Nhờ vậy, sau 3 năm thực hiện đề án, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã có sự đồng tình, ủng hộ chủ trương thành lập chi bộ đảng, các tổ chức CT- XH trong các doanh nghiệp. Kết quả, đã thành lập thêm được 2 chi bộ trong DNNNN, nâng tổng số chi bộ ở DNNNN ở thị xã Quảng Trị lên 4 chi bộ với 41 đảng viên. Bên cạnh đó, đã thành lập mới được 8 công đoàn cơ sở với 101 đoàn viên; 3 chi đoàn thanh niên với 25 đoàn viên. Các doanh nghiệp đã tích cực phối hợp xây dựng mối quan hệ hài hòa, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện để công đoàn, chi đoàn, người lao động thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình. Mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chủ doanh nghiệp được tăng cường, đảng viên và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với doanh nghiệp, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Một số công đoàn cơ sở của DNNNN đã thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tranh thủ được sự ủng hộ của chủ doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn, thu hút đông đảo người lao động tham gia.

 

Để đề án được tiếp tục triển khai có hiệu quả trong thời gian tới, thị xã Quảng Trị sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện đề án. Tạo cơ chế chính sách, quyền và lợi ích chính đáng các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức CT-XH trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Quan tâm phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp; củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên mới, thành lập các đoàn thể trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thị xã Quảng Trị cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các DNNNN. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước đối với DNNNN. Định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động của tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong các DNNNN.

 

Lệ Như

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị viết tiếp truyền thống vẻ vang 90 năm của Văn phòng cấp ủy đảng (28/9/2020)
Đông Hà đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (28/9/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 1) (28/9/2020)
Tăng cường hợp tác quốc tế, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới (26/9/2020)
Làm tròn trách nhiệm, tâm huyết của những người “thư ký của thời đại”, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh (25/9/2020)
Nâng cao vai trò của tổ chức Hội Nhà báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới (25/9/2020)
Khẳng định vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền (25/9/2020)
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị qua các kỳ đại hội (25/9/2020)
Công điện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19 (24/9/2020)


Trực tuyến

96173755
izmir escort bayan izmir escort bayan