Hướng Hoá vững bước trên hành trình phát triển


Ngày cập nhật: 31/07/2020 09:10:22

* ĐẶNG TRỌNG VÂN Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá

 

(QTO) - 5 năm qua, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó không ngừng, huyện Hướng Hoá đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đây là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương vững bước trên hành trình phát triển trong những năm tới.

 

Nông dân huyện Hướng Hoá chăm sóc cà phê. Ảnh: HN

 

Kết quả nổi bật là huyện đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế phát triển theo mục tiêu đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm là 12.690,7 tỉ đồng, đạt 162% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra, tăng 134,6% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất khoảng 1.269,07 tỉ đồng. Các sản phẩm chủ lực như chuối, sắn, cà phê, cao su, hồ tiêu, lúa nước giữ diện tích ổn định, chất lượng và giá trị kinh tế được nâng lên. Đã hình thành một số vùng chuyên sản xuất rau đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phát triển diện tích trồng hoa, cây cảnh ở thị trấn Khe Sanh, các xã Tân Liên, Tân Lập, Hướng Tân, Húc. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển mới nhờ địa phương thực hiện hiệu quả công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

 

Đến nay, địa phương có 686 cơ sở sản xuất, giá trị sản xuất bình quân đạt khoảng 4.977 tỉ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 1.750 lao động. Hướng Hoá cũng đang hướng tới trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực Bắc Trung Bộ, đã kêu gọi đầu tư 14 dự án điện gió với tổng vốn đầu tư 22.171 tỉ đồng và tổng công suất 518MW, trong đó có 2 dự án đã đi vào vận hành với công suất 60MW; ngoài ra còn có 12 dự án điện gió, với tổng công suất 509,2 MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào danh mục quy hoạch phát triển điện lực và 21 dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch. Thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển đa dạng, ngày càng có nhiều cơ sở cung ứng dịch vụ có quy mô, thương hiệu mang lại hiệu quả kinh tế cao với tổng giá trị doanh thu bình quân đạt 6.443,9 tỉ đồng. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý trật tự xây dựng; sử dụng đất; triển khai các công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất công nghiệp…

 

Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi để Hướng Hoá thực hiện tốt các mục tiêu tăng trưởng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển 5 năm qua đạt 9.812 tỉ đồng, bình quân hằng năm 1.962,8 tỉ đồng, đạt 384,9% so với chỉ tiêu đề ra. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, đã xây dựng mới 265 phòng học với tổng kinh phí trên 140 tỉ đồng; tỉ lệ huy động các cấp học năm sau cao hơn năm trước; chất lượng giáo dục được nâng lên một bước, nền nếp kỷ cương môi trường giáo dục được chăm lo. Củng cố vững chắc và nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 21 xã, thị trấn; có 19 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 32,7%, tăng 5,7% so với nhiệm kỳ trước; 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn trở lên.

 

Mạng lưới, cơ sở hạ tầng y tế tiếp tục được đầu tư, củng cố và hoàn thiện. Năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên rõ rệt. Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến, toàn huyện có 17.587/20.487 gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 149/149 làng được công nhận văn hóa; 118/120 đơn vị được công nhận văn hóa.

 

Hướng Hoá đang hướng tới trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: HN

 

Hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh, tỉ lệ người tập luyện thường xuyên chiếm 32,5%, hộ gia đình thể thao chiếm 22,1%. Lĩnh vực lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm đầu tư với tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 35,47%; tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 29,2%; bình quân mỗi năm tạo việc làm mới hơn 1.300 lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỉ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 3,34%, đến đầu năm 2020 tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 18,25%, hộ cận nghèo 4,75%. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận đối với một huyện miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được triển khai đồng bộ và hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ổn định chính trị, xã hội của địa phương.

 

Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân luôn được quan tâm thực hiện để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội.

 

Có được kết quả này, điểm mấu chốt là từ chủ trương và sự lãnh đạo của Huyện ủy và thực tiễn tình hình, chính quyền đã kịp thời cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả. Tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Coi trọng việc nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm, liên quan mật thiết đến sinh kế, sinh hoạt của người dân. Thực hiện tốt việc phân công và kiểm điểm trách nhiệm của từng thành viên trước tập thể UBND bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Triển khai tốt công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

 

Trong 5 năm tới, huyện Hướng Hoá đứng trước nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, địa phương sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tập trung chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường đối với các sản phẩm như cà phê, cao su, chuối, tinh bột sắn, hạt tiêu, ngô... Đẩy mạnh tái canh cây cà phê, tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng diện tích cây chanh leo; xây dựng, quảng bá thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn; gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo ra giá trị gia tăng cao, giữ gìn, phát huy tốt bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường sinh thái. Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động.

 

Lãnh đạo huyện sẵn sàng thảo luận, đối thoại và trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền vào bất cứ thời gian nào. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị trường học phục vụ học tập và giảng dạy gắn với đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Huy động tốt các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ để tạo bước chuyển biến tích cực hơn trong công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đặc biệt là việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. Đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là đào tạo nghề cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vốn vay ưu đãi và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

 

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số, đặc biệt cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đối với tôn giáo. Chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc và tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn, nhất là tệ nạn ma tuý.

 

Thực hiện tốt các giải pháp trên, huyện Hướng Hoá sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển, đảm đương ngày càng tốt hơn vai trò, vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật khu vực phía Tây của tỉnh, hướng tới mục tiêu trở thành huyện miền núi kiểu mẫu như mong muốn của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở Đông Hà (13/8/2020)
Đông Hà đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy (13/8/2020)
Bế mạc phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (12/8/2020)
Đảng bộ thị xã Quảng Trị - Dấu ấn một nhiệm kỳ (12/8/2020)
Thị xã Quảng Trị phấn đấu đạt đô thị loại III, hướng đến đô thị Hòa bình (12/8/2020)
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng (12/8/2020)
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ (12/8/2020)
“Chất thép” trong chỉnh đốn Đảng của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu (12/8/2020)
Trích lương hỗ trợ chốt dã chiến chống dịch mua ống dẫn nước (12/8/2020)

Trực tuyến

93584718
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan