Giữ vững quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo tiền tiêu


Ngày cập nhật: 15/07/2020 06:30:43

(QTO) - Cồn Cỏ là huyện đảo nằm cách xa đất liền, có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với việc tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, huyện đảo Cồn Cỏ luôn củng cố, phát triển lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Lực lượng vũ trang huyện đảo Cồn Cỏ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: LT

 

Nét nổi bật là trong nhiệm kỳ qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện đảo Cồn Cỏ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điển hình, đơn vị đã tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị định số 21/2019/NĐ- CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện.

 

Tham mưu tốt việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng, hệ thống công sự trận địa và công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện. Chú trọng nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng tự vệ, dự bị động viên. Triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương giữa BCHQS huyện với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các đơn vị công an, biên phòng, hải quân đóng trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Giai đoạn 2015-2020, đơn vị đã tổ chức 3 lần cứu hộ, cứu nạn trên biển, nhiều đợt giúp dân khắc phục hậu quả do mua bão với khoảng 350 ngày công. Thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ bám dân, đồng hành với các hộ dân, giúp đỡ người dân lúc khó khăn, hoạn nạn. Đồng thời tổ chức tuyên truyền pháp luật, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân biết và cảnh giác phòng ngừa; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình của Nhân dân để có biện pháp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những vấn đề bức thiết, chính đáng của Nhân dân.

 

Về nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng bộ BCHQS huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, nắm bắt, quản lý, định hướng và giải quyết tình hình tư tưởng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phổ biến, quán triệt, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệnh, điều lệ của quân đội cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang huyện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành chặt chẽ, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Công tác dân vận có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, góp phần xây dựng, cảnh quan môi trường trên đảo, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

 

Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành kỷ luật, điều lệnh, điều lệ của quân đội và quy định của đơn vị; tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm và kịp thời uốn nắn những biểu hiện vi phạm kỷ luật. Chính vì vậy trong nhiệm kỳ qua tỉ lệ vi phạm kỷ luật thấp, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Duy trì đầy đủ lượng dự trữ vật chất sẵn sàng chiến đấu; quản lý tốt phương tiện, vật chất trang bị hậu cần theo quy định. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Phát huy hiệu quả khu tăng gia, chăn nuôi tập trung. Kết quả tăng gia sản xuất hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội, đảm bảo quân số khoẻ đạt trên 99%. Xây dựng và bổ sung đầy đủ hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của đơn vị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; những vấn đề quan trọng đều được đảng ủy, chỉ huy bàn bạc, thống nhất cao; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với người chỉ huy, chính trị viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng.

 

Hằng năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định. Tỉ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng tăng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 58 đảng viên, giới thiệu 161 đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng đảng. 100% cán bộ, đảng viên cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” kết hợp với đăng ký nội dung phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Qua kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, góp phần xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, củng cố tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới, BCHQS huyện xác định trong thời gian tới sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá. Đó là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; phát huy trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là trợ lý, cán bộ trung đội, đại đội có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện, diễn tập. Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu về chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực. Nâng cao năng lực tham mưu cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị trong mọi thời điểm; chủ động phòng chống, khắc phục có hiệu quả thiên tai, bão lụt. Đổi mới phương pháp và phong cách lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, bám nắm cơ sở và thực hiện tốt việc phân công, quy rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Trung tá Phan Văn Phương

(Chính trị viên BCH Quân sự huyện đảo Cồn Cỏ)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh ở Hướng Phùng (7/8/2020)
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)
“Cầu nối trực tiếp” giữa Đảng với Nhân dân (4/8/2020)
Những nữ cán bộ công đoàn “Hai giỏi” (4/8/2020)
Hướng Hóa chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (4/8/2020)
93240723
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan