Đại hội đảng cấp cơ sở thành công trên nhiều phương diện


Ngày cập nhật: 14/07/2020 06:24:50

(QTO) - Đến nay, tỉnh Quảng Trị cơ bản hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả đại hội cấp cơ sở được đánh giá thành công trên nhiều phương diện và đem lại những bài học kinh nghiệm quý phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở.

 

Thành công của đại hội đảng cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Ảnh: LT

 

Mặc dù thời gian đại hội cấp cơ sở diễn ra trong bối cảnh tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực, chủ động của ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nên công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh cơ bản diễn ra theo đúng tiến độ và đạt yêu cầu đề ra. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại hội cấp cơ sở đã phát huy dân chủ, huy động được trí tuệ của tập thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào việc chuẩn bị và tham gia xây dựng các báo cáo trình đại hội thông qua việc tổ chức cho toàn thể đảng viên tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghỉ hưu trên địa bàn và tranh thủ ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên môn cấp trên trong xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

 

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã quan tâm chỉ đạo, coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội. Báo cáo chính trị đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn xa hơn. Các TCCSĐ đều thực hiện đúng quy định về bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra có số dư. Việc ứng cử, đề cử trong đại hội thực hiện tốt, thể hiện tinh thần tự nguyện, tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước đại hội.

 

Hầu hết các đại hội chỉ bầu một lần là đủ số lượng cấp uỷ, ủy viên ban thường vụ, ủy ban kiểm tra. Số cấp uỷ viên có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học và trung cấp, cao cấp về lý luận chính trị tăng so với nhiệm kỳ trước. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng theo quyết định phân bổ đại biểu. Cùng với việc chỉ đạo làm tốt công tác nhân sự tại đại hội, nhiều địa phương đã tiến hành chỉ định các đồng chí là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện tham gia cấp ủy, ban thường vụ, giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư cấp ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc chỉ định này một phần khắc phục những hạn chế, khó khăn về nhân sự ở cơ sở, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố TCCSĐ, đồng thời góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn cho cán bộ cấp huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

 

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nhật Quang nhận xét: “Nhờ làm tốt công tác học tập, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đại hội, nhất là các điểm mới trên cả hai phương diện nội dung văn kiện và nhân sự đại hội, đồng thời tập trung tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn đảng viên và quần chúng nhân dân trước khi bước vào đại hội, cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sát sao của cấp ủy cấp trên và các cơ quan tham mưu giúp việc nên nhìn chung các địa phương đều tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại hội cấp cơ sở đều hoàn thành đầy đủ 4 nội dung đề ra theo quy định Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đó là: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên”.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh có 35 đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó thực hiện đại hội điểm 24 TCCSĐ (14 đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ cơ sở); thực hiện đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy 3 TCCSĐ; thực hiện cả đại hội điểm và thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy 8 TCCSĐ. Qua ghi nhận tại các TCCSĐ, đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên; ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư được bầu đều đúng theo đề án. Tỉ lệ cấp ủy viên nữ, trẻ tuổi, mới tham gia cấp ủy lần đầu, cấp ủy viên là người đồng bào dân tộc thiểu số nhiều đơn vị đạt khá. Đối với những đơn vị được chọn đại hội điểm và thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy đã tổ chức thành công đại hội, đặc biệt là các đảng bộ được chọn thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt các yêu cầu của Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW, ngày 8/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số điểm về thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy”. Tại các đại hội bầu trực tiếp bí thư, nhân sự trúng cử đều đúng với phương án chuẩn bị, nhân sự đại hội giới thiệu, bầu một lần đủ số lượng theo quy định; các đồng chí trúng cử bí thư cấp ủy với số phiếu bầu đạt cao (từ 96% trở lên), trong đó có 5 đồng chí đạt 100%.

 

Được Huyện ủy Hải Lăng chọn đại hội điểm và thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Dương đặc biệt coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chủ động phát hiện những vấn đề mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng trước, trong và sau khi tổ chức đại hội. Theo đó, trước đại hội, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã tập trung giải quyết dứt điểm 100% đơn thư kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền. Trong quá trình xây dựng văn kiện, nhân sự đại hội, đảng ủy bám sát hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tốt dân chủ, trí tuệ của tập thể. Công tác cán bộ được chuẩn bị chu đáo, dân chủ, công khai, đúng quy trình nhân sự đại hội. Các công trình thiết thực để chào mừng đại hội đã được triển khai đến từng chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với phát huy vai trò nêu gương của từng đảng viên trong thực hiện. Vì vậy, 100% cán bộ, đảng viên đều nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với tập thể và hướng đến sự thành công của đại hội. Ông Phan Trọng Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Hải Dương chia sẻ: “Tôi rất đồng tình với chủ trương bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. Chủ trương này không chỉ phát huy dân chủ trực tiếp trong Đảng mà còn giúp người được bầu thấy được mức độ tín nhiệm của toàn thể đảng viên đối với bản thân mình để từ đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng với sự tin tưởng của đảng viên và Nhân dân”.

 

Sau đại hội TCĐCS, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã khẩn trương tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm một cách toàn diện về quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đảm bảo đúng tinh thần khách quan, đúng thực tế làm cơ sở tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Lâm Thanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)
“Cầu nối trực tiếp” giữa Đảng với Nhân dân (4/8/2020)
Những nữ cán bộ công đoàn “Hai giỏi” (4/8/2020)
Hướng Hóa chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (4/8/2020)
Lời cảm ơn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị (4/8/2020)

Trực tuyến

93232437
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan