Vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân


Ngày cập nhật: 09/07/2020 06:30:49

(QTO) - Quảng Trị là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; là địa bàn quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 4 và của tỉnh. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP-QS địa phương đạt nhiều kết quả trên tất cả các mặt công tác. Nhân Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn Thượng tá NGUYỄN HỮU ĐÀN, UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòngquân sự (QP-QS) địa phương thời gian qua và mục tiêu chủ yếu của LLVT tỉnh trong thời gian tới. 
 

 

- Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòngquân sự (QP-QS) địa phương thời gian qua?

 

- Quảng Trị là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; là địa bàn quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 4 và của tỉnh. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP-QS địa phương đạt nhiều kết quả trên tất cả các mặt công tác.

 

Trước hết, phải khẳng định rằng, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác QP-QS địa phương nói riêng đã được nâng cao; đã tập trung phát huy các tiềm lực trong KVPT, nhất là tiềm lực chính trị - tinh thần, thế trận lòng dân có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng thế trận quân sự của KVPT được chú trọng, phát triển theo chiều sâu, ngày càng vững chắc.

 

Một trong những điểm sáng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ QP-QS địa phương đó là đã tham mưu có hiệu quả về cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tham mưu theo chức năng và tổ chức thực hiện thường xuyên được coi trọng, vận hành có hiệu quả. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, dự báo chính xác tình hình và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh Quảng Trị thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

 

- Những năm qua, hoạt động của LLVT tỉnh luôn gắn với xây dựng thế trận lòng dân. Vậy xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh như thế nào?

 

- Đoàn kết toàn dân, lấy ý chí của Nhân dân làm thành trì vững chắc để bảo vệ Tổ quốc là bài học mà cha ông ta đã từng đúc kết trong lịch sử chống giặc ngoại xâm. Trong đó, xây dựng “Thế trận lòng dân” chính là nhân tố cơ bản để củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD). Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền QPTD, những năm qua, nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đã được nâng lên rõ nét; động viên tinh thần tự giác của thế hệ trẻ, thanh niên tỉnh nhà hăng hái lên đường nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: XD

 

Cùng với việc chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, nhất là giáo dục truyền thống yêu nước, được triển khai sâu rộng tới mọi đối tượng, đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng chục nghìn đối tượng 3, 4; học sinh, sinh viên; người là chức sắc, chức việc, già làng, trưởng tộc... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, quyên góp ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; “Phòng chống thiên tai”, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt là triển khai có hiệu quả phong trào “LLVT Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”; “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 

Theo đó, đã tiến hành thụ lý, xét duyệt, chi trả chế độ chính sách theo Quyết định 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 24.702 trường hợp với tổng số tiền trên 70 tỉ đồng. Tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập 420 hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước; phối hợp xây tặng 92 nhà tình nghĩa, 5 nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, xây dựng 2 điểm trường tiểu học với tổng trị giá 8,1 tỉ đồng. Cùng nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm cụ thể, thiết thực của LLVT tỉnh trong việc tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đã góp phần làm khởi sắc diện mạo quê hương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của LLVT trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

 

- Thưa đồng chí, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-QS địa phương, vậy mục tiêu chủ yếu của LLVT tỉnh trong thời gian tới được xác định như thế nào?

 

- Trong những năm tới, để tạo nền tảng bảo vệ vững chắc Tổ quốc, sẵn sàng đập tan âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; không ngừng nâng cao chất lượng công tác QP-QS địa phương; tiếp tục xây dựng KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, có tiềm lực và sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác QP-QS địa phương và xây dựng KVPT. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc; là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và toàn dân về công tác QP-QS địa phương và nhiệm vụ xây dựng KVPT.

 

Trong giai đoạn mới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật xây dựng KVPT, xây dựng nền QPTD ngày càng vững chắc. Cùng với đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP-QS địa phương. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và rèn luyện kỷ luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nền nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. 100% lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ khả năng làm nòng cốt trong xây dựng, hoạt động của KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Kim Quy (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Làm tròn trách nhiệm, tâm huyết của những người “thư ký của thời đại”, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh (25/9/2020)
Nâng cao vai trò của tổ chức Hội Nhà báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới (25/9/2020)
Khẳng định vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền (25/9/2020)
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị qua các kỳ đại hội (25/9/2020)
Công điện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19 (24/9/2020)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong ngành y tế (24/9/2020)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến 23/9 (1945 – 2020): Hào hùng Nam Bộ kháng chiến (23/9/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở Đakrông (23/9/2020)
Công an huyện Đakrông giúp dân trong mưa bão (23/9/2020)


Trực tuyến

95981788
izmir escort bayan izmir escort bayan