Nỗ lực của thành phố Đông Hà trong việc xây dựng thành đô thị loại II


Ngày cập nhật: 03/07/2020 14:25:12

NGUYỄN CHIẾN THẮNG TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà

 

(QTO) - Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Trị. Với quan điểm “Phát triển tỉnh Quảng Trị phải đầu tư phát triển thành phố Đông Hà và thành phố Đông Hà phát triển để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Quảng Trị”, năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020; HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020.

 

Xác định xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà lên đô thị loại II là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy thành phố luôn tranh thủ tối đa sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp thực hiện của các sở, ban ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Ngay sau khi các nghị quyết, quyết định trên được ban hành, Thành ủy đã kịp thời cụ thể hóa bằng việc xây dựng, ban hành chương trình hành động, các đề án, phương án, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực và huy động nguồn lực xây dựng thành phố Đông Hà trở thành đô thị loại II. Tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, bình quân 2015- 2020 tăng 12,06%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ khẳng định là lĩnh vực mũi nhọn, công nghiệp là động lực, nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hóa. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô và chất lượng; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn duy trì ở mức cao. Công tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân được quan tâm; hoạt động xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, chất lượng chăm sóc và khám, chữa bệnh được nâng lên; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh và rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố.

 

Huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội đạt được kết quả tích cực, tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 đạt 16.500 tỉ đồng. Trong điều kiện Chính phủ thắt chặt đầu tư công, thành phố chủ động xây dựng danh mục chương trình, dự án kêu gọi đầu tư, vận động nguồn vốn ODA, Chương trình Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS); dự án Hỗ trợ sinh kế cho các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (ADB); lập, đề xuất dự án phát triển các đô thị động lực - Tiểu dự án Đông Hà; dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu (AFD); dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà....; ban hành các Đề án xã hội hóa hạ tầng nhằm huy động thêm nguồn lực từ Nhân dân cùng với ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng đô thị thiết yếu, chỉnh trang đô thị, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân, không gian đô thị được mở rộng, kiến trúc cảnh quan phát triển hài hòa theo đúng định hướng lấy trục sông Hiếu làm trung tâm đô thị; tạo bộ đô thị có nhiều khởi sắc rõ nét, xanh - sạch - đẹp, văn minh.

 

Khu công nghiệp Nam Đông Hà. Ảnh: Thành Dũng

 

Đến nay, kết quả rà soát thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 06/2013/NQHĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh có 28/37 chỉ tiêu đạt; đánh giá theo tiêu chí trước đây, thành phố Đông Hà đã đạt đô thị loại II đúng mục tiêu theo Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, rà soát đánh giá các tiêu chí đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/NQUBTVQH13 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị, đô thị loại II chỉ được công nhận khi các tiêu chí đạt mức tối thiểu và tổng số điểm của các tiêu chuẩn đạt từ 75 điểm trở lên. Việc đánh giá được phân thành 5 nhóm tiêu chí và 52 tiêu chuẩn cụ thể, thành phố Đông Hà hiện có 3/5 nhóm tiêu chí và 45/52 tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, tổng điểm đánh giá đạt 83,29/100 điểm, chưa đạt tiêu chí đô thị loại II.

 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 02 và Nghị quyết số 06, tuy nhiên thành phố đã gặp phải những khó khăn như: Quy mô và tỉ lệ tăng dân số như hiện nay rất khó đạt được tiêu chí đô thị loại II, tỉ lệ tăng dân số cơ học còn thấp; mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị chưa đạt; tiêu chuẩn tỉ lệ sử dụng hình thức hỏa táng chưa phù hợp với tình hình thực tế và phong tục tập quán của địa phương. Nguồn lực đầu tư tăng khá tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Kết cấu hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư xây dựng một số nơi còn thiếu đồng bộ; quy hoạch xây dựng thành phố còn nhiều bất cập; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Công tác quản lý đất đai gặp nhiều vướng mắc, phát sinh nhiều đơn thư phức tạp...

 

Nhằm xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà lên đô thị loại II trong thời gian tới, thành phố cần phải nỗ lực hơn nữa, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời tập trung vào các giải pháp trọng tâm như sau:

 

Thứ nhất, tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; sau khi quy hoạch được duyệt, thành phố sẽ tập trung triển khai rà soát để thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường, làm cơ sở để tiếp tục xây dựng phát triển thành phố đúng định hướng, văn minh, hiện đại và bền vững.

 

Diện mạo thành phố Đông Hà ngày một khang trang. Ảnh: VTH

 

Thứ hai, tập trung rà soát, đánh giá khách quan tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015- 2020; từ đó có các giải pháp căn cơ, đồng bộ để phấn đầu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra; phát huy các tiềm năng lợi thế của thành phố trên trục Hành lang kinh tế Đông - Tây và tác động của Khu kinh tế Đông Nam, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp; tăng cường hoạt động quảng bá, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào thành phố, nâng cao chất lượng tăng trưởng; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

 

Thứ ba, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp để đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại; ưu tiên các công trình phúc lợi xã hội, giao thông đô thị và giao thông đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố; khai thác có hiệu quả quỹ đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; phấn đấu đưa thành phố Đông Hà đạt các tiêu chí đô thị loại II trong thời gian sớm nhất.

 

Thứ tư, tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp cho thành phố về tài chính, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, thu hút nhân lực...; quy định phân cấp, ủy quyền cho thành phố quản lý một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, theo hướng phân cấp mạnh hơn cho thành phố, tạo điều kiện cho thành phố chủ động trong công tác quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

 

Thứ năm, chủ động phối hợp với các ngành cấp tỉnh khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là làm tốt công tác GPMB để tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư; tập trung xây dựng và phát triển thành phố một cách toàn diện, đồng bộ xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh.

 

Thứ sáu, đối với 2 tiêu chí chưa đạt theo quy định về quy mô dân số và mật độ dân số, để hoàn thành các tiêu chí, phải tập trung các giải pháp nhằm tăng dân số cơ học vào địa bàn; chú trọng công tác đào tạo nghề: Mở rộng danh mục ngành nghề đào tạo; ưu tiên bố trí kinh phí; khuyến khích, phát triển các cơ sở sản xuất để giải quyết việc làm, thu hút người lao động; nâng cao chất lượng các trường học. Thống kê tỉ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp: Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Cụm Công nghiệp Phường 5 - Đông Lễ, Phường 4, cụm công nghiệp 9D để kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư. Quy hoạch, xây dựng nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân, học sinh; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, các chợ để thu hút người lao động, góp phần tăng tỉ lệ dân số cơ học, hoàn thành tiêu chí đề ra.

 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đang và sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết tâm xây dựng và tin tưởng rằng thành phố Đông Hà sẽ trở thành đô thị loại II trong thời gian sớm nhất.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (3)
Chủ tịch Đông Hà, theo cá nhân tôi là lãnh đạo trẻ, có năng lực tốt, năng động, nói đi đôi với làm...Rất có chiều hướng đảm nhận những công việc phức tạp hơn. Tôi cũng mạnh dạn góp ý với chủ tịch là: Nên kiểm tra, nhắc nhở thêm những đồng chí giúp việc, các đơn vị " tham mưu " của Đông Hà. Biết rằng, có nhiều thành tựu, không tránh khỏi những hạn chế, tồn tại thậm chí do lịch sử nhiều nhiệm kỳ để lại tuy nhiên có những việc đơn giản, phụ thuộc vào phương pháp thì nên giải quyết ngay....
Nguy?n Th? Ninh Ki?u - 04/07/2020 9:27:34 SA
Ví dụ: Đám đất hoang, đối diện và trước nhà 208 Hàm Nghi, P5 Tại sao chỉ một việc đó mà Đông Hà không giải quyết dứt điểm để thông tuyến đường. Lịch sử đám đất không có gì là phức tạp, các hộ dân xung quanh ai cũng biết rất rõ, "ẩn số" phải chăng do chính một số người tự tạo ra. Vấn đề là càng để lâu thì càng phức tạp, nhà nước càng dễ "mất tiền" khi vấn đề trôi dài về dĩ vãng, dân thì không đồng tình, còn 2 từ "vận động" theo tôi cũng nên áp dụng đúng đối tượng, đúng việc...
Nguy?n Th? Ninh Ki?u - 04/07/2020 9:35:49 SA
Đông Hà lại đang phấn đấu lên đô thị loại II, đoạn đường Báo chí, Truyền hình, người dân đã lên tiếng mà nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính cũng đề cập đến , tôi được biết khi Chủ tịch có ý kiến thì Đông Hà mới đưa con đường này vào kế hoạch 2016-2020 sau nhiều năm bị " quy hoạch treo". Chậm tiến độ thì đã chậm rồi, dân khổ sở thì đã khổ rồi, việc cần nói cũng đã nhiều lần phản ánh nhưng 1 đám đất, 1 người "thường dân" mà lại tác oai, tác quái. Không biết dựa vào đâu?
Nguy?n Th? Ninh Ki?u - 04/07/2020 9:48:07 SA

CÁC TIN KHÁC
Quyết tâm xây dựng thị trấn Hồ Xá thành đô thị loại IV (8/8/2020)
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần (7/8/2020)
Hiệu quả bước đầu của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Đakrông (7/8/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh ở Hướng Phùng (7/8/2020)
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)

Trực tuyến

93402579
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan