Chú trọng đối thoại để gỡ khó giúp dân


Ngày cập nhật: 03/07/2020 14:05:52

(QTO) - Để những vụ việc, mâu thuẫn trong cộng đồng không phát sinh thành điểm nóng, thời gian qua, lãnh đạo thành phố Đông Hà đã chú trọng đến công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý các kiến nghị, phản ánh của người dân. Nỗ lực ấy mang lại nhiều tín hiệu đáng mừng.

 

Người dân thành phố Đông Hà chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của mình tại các buổi tiếp dân. Ảnh: Q.H

 

Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 15 hằng tháng, Bí thư Thành ủy Đông Hà lại thu xếp thời gian, công việc để tiếp công dân định kỳ. Tính riêng từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020, Bí thư Thành ủy Đông Hà đã chủ trì 10 phiên tiếp công dân định kỳ, tiếp 31 lượt/39 người/27 vụ việc. Các vụ việc được phản ánh chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ, chính sách đối với người có công… Qua lắng nghe ý kiến người dân, Bí thư Thành ủy Đông Hà đã chỉ đạo UBND cùng các cơ quan liên quan cấp thành phố giải quyết 18 vụ việc và giao cấp ủy, chính quyền các phường giải quyết 9 vụ việc. Theo ghi nhận, trong tiếp và đối thoại, Bí thư Thành ủy Đông Hà luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân; chỉ đạo giải quyết đơn thư đảm bảo trình tự, thủ tục; luôn bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị… Đó là điều khiến người dân trên địa bàn thêm yên tâm, tin tưởng. Ai cũng vui khi những khó khăn, vướng mắc của mình được quan tâm, giải quyết.

 

Việc nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân không chỉ được riêng Bí thư Thành ủy Đông Hà gương mẫu thực hiện. Sau khi Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà ra đời, tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đều sớm triển khai, thực hiện. Ngoài Bí thư Thành ủy Đông Hà, hằng tháng, lãnh đạo UBND thành phố đều tổ chức tiếp công dân hai ngày và dự tiếp công dân theo lịch của UBND tỉnh. Bí thư cấp ủy cấp phường tiếp dân định kỳ mỗi tháng ít nhất 2 ngày. Hoạt động tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân được thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

Lãnh đạo thành phố Đông Hà xác định tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hết sức cần thiết. Đặc biệt, sau khi Quy định số 11-Qđi/ TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện và tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến lãnh đạo các phòng, ban, ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Quy định số 11 xuống tận cơ sở bằng cách lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố được chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về việc tiếp công dân và công tác tiếp nhận, tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư cho cán bộ, công chức tiếp cận bằng nhiều hình thức khác nhau. Lãnh đạo thành phố Đông Hà giao tổ giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo, tổng hợp, tham mưu Bí thư Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên của Thành ủy; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị…

 

Để cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Quy định số 11, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đã ban hành kế hoạch để chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền thành phố triển khai thực hiện. Các văn bản liên quan về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã ban hành từ trước đến nay được tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: Quy định về thời gian xử lý, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân gửi đến Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; quyết định ban hành quy trình chỉ đạo xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến Thành ủy Đông Hà; quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy với các đơn vị liên quan… Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà quán triệt nghiêm túc thực hiện các kế hoạch về đối thoại giữa Thường trực Thành ủy với cán bộ, đảng viên ở các địa bàn dân cư có nhiều vấn đề người dân bức xúc; phân công các tổ công tác của Thành ủy trực tiếp dự, theo dõi sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư; duy trì hoạt động dân hỏi khu phố trưởng trả lời; thành lập các tổ công tác cán bộ phường trực tiếp gặp người dân…

 

Với quyết tâm cao, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà tích cực chỉ đạo UBKT Thành ủy, Thanh tra thành phố, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nội quy của Quy định số 11 và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy để đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các nội dung về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp tích cực, chủ động xử lý, giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBKT cấp trên, cấp dưới với các cơ quan chức năng để thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát trách nhiệm của mỗi cán bộ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên trong thi hành công vụ… Công tác thanh tra trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. HĐND, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân thành phố Đông Hà phối hợp với Công an thành phố đã tích cực giám sát quá trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với UBND các phường và các cơ quan tư pháp.

 

Qua hơn một năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đảng ủy các phường thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Nhờ thế, công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy đã đi vào nền nếp. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, hướng dẫn công dân được thực hiện nghiêm túc. Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. Các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, quy định pháp luật. Nhờ thế, nhiều vụ việc, mâu thuẫn kéo dài, phức tạp đã sớm được giải quyết. Được “gỡ khó”, người dân thêm yên tâm, tin tưởng, không khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

 

Phát huy kết quả ấy, lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW và các luật, văn bản liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình khiếu nại, nhất là các trường hợp khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại với công dân; tiếp tục công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác hòa giải...

 

Tây Long

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quyết tâm xây dựng thị trấn Hồ Xá thành đô thị loại IV (8/8/2020)
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần (7/8/2020)
Hiệu quả bước đầu của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Đakrông (7/8/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh ở Hướng Phùng (7/8/2020)
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)

Trực tuyến

93403864
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan