Chuyển biến tích cực về công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ thành phố Đông Hà


Ngày cập nhật: 03/07/2020 14:02:03

(QTO) - Cùng với xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, Đảng bộ thành phố Đông Hà đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tạo nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện ở việc đã tạo được sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với những vấn đề lớn, cơ bản trong hành trình đổi mới, phát triển của thành phố.

 

Người dân đóng góp ý kiến tại một buổi đối thoại với lãnh đạo Thành ủy Đông Hà. Ảnh: LT

 

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đông Hà Nguyễn Thị Hà, điểm nổi bật trong công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ thành phố Đông Hà thời gian qua là hoạt động tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai nghiêm túc. Nhiều lớp học tập bằng hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp đến cấp cơ sở, góp phần hạn chế bệnh lười học nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Qua đó đã định hướng, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Cấp ủy các cấp cũng chú trọng mở các lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ các cấp. Thực hiện nghiêm túc việc gắn công tác giáo dục lý luận chính trị với tiêu chuẩn hoá cán bộ, đảng viên và công tác quy hoạch, đề bạt cán bộ. Nhờ vậy, chất lượng của đội ngũ cán bộ được nâng cao, nhất là khả năng tuyên truyền, vận động và triển khai cho Nhân dân thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm kỳ 2015-2020 cũng là thời kỳ đánh dấu sự chủ động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, quy định, quy chế và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 82-KH/TU thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị…

 

Các tổ chức cơ sở đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, hằng quý và trở thành việc làm thường xuyên, tác động tốt đến tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể cũng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn việc làm theo Bác với các cuộc vận động của ngành mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, phối hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cải tiến lề lối làm việc với phương châm “làm hết việc, không phải làm hết giờ”; thái độ phục vụ, ứng xử của cán bộ, công chức cải thiện, nhất là với những ngành thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân.

 

Hằng năm, cấp ủy các cấp đã xác định các nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện. Đặc biệt, các cấp ủy luôn chú trọng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch hành động của tập thể và kế hoạch làm theo của cá nhân về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII. Ví dụ như năm 2019, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy xác định tập trung chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phong cách người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân. Thứ hai, đề cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt diễn đàn chi bộ theo chủ đề năm 2019. Năm 2020, BTV Thành ủy xác định 2 nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

 

Thứ nhất, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Thứ hai là thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Trên cơ sở nội dung chuyên đề năm và nội dung đột phá của BTV Thành ủy xác định, từng địa phương, cơ quan, đơn vị xác định chủ đề, khâu đột phá và xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp đặc điểm tình hình thực tế. Bên cạnh đó, Đảng bộ thành phố cũng chú trọng tổ chức các hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên nghỉ hưu thuộc diện BTV Thành ủy quản lý, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ thuộc đối tượng 5; thực hiện nghiêm túc hội nghị báo cáo viên định kỳ với nhiều nội dung đảm bảo tính thời sự; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên từ mỗi địa bàn cơ sở.

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ thành phố Đông Hà tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Quán triệt thực hiện quy định về cơ chế gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đảng viên có những nhận định, phát biểu trái với những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật phát ngôn và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng dưới cờ. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành sinh hoạt chuyên đề chi bộ theo chỉ đạo của BTV Thành ủy, đồng thời xây dựng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình điểm tại các chi bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Mai Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quyết tâm xây dựng thị trấn Hồ Xá thành đô thị loại IV (8/8/2020)
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần (7/8/2020)
Hiệu quả bước đầu của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Đakrông (7/8/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh ở Hướng Phùng (7/8/2020)
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)

Trực tuyến

93404462
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan