Xây dựng thị trấn Gio Linh đạt chuẩn văn minh đô thị


Ngày cập nhật: 03/07/2020 06:16:53

(QTO) - Phong trào “Xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” được đông đảo cán bộ và Nhân dân thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh) hưởng ứng tham gia.. Thông qua phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường, làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân về mọi mặt, thúc đẩy kinh tế- xã hội thị trấn phát triển.

 

Thị trấn Gio Linh khởi sắc từng ngày. Ảnh: HN

 

Năm 2019, UBND thị trấn Gio Linh xây dựng, triển khai thực hiện đề án xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2017-2020”; phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các khu phố tiến hành ký cam kết với nội dung 5 tiêu chí gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội địa phương để tổ chức thực hiện trong cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến các khu phố. UBND thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện đề án “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2017-2020”; giúp người dân hiểu, nâng cao nhận thức, xác định được tầm quan trọng và mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời chỉ đạo xây dựng ban hành kế hoạch chi tiết, hướng dẫn cụ thể về các lĩnh vực, các nội dung liên quan như về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, các quy định trong thực hiện quy ước khu phố văn hóa… Từ đó, cán bộ và Nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, ủng hộ và tham gia thực hiện tốt các quy định của nhà nước và địa phương liên quan tới phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tham gia đầy đủ phong trào xây dựng đô thị văn minh.

 

Một trong những kết quả đạt được nổi bật trong phong trào xây dựng đô thị văn minh đó là thực hiện tốt công tác quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị. Được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của cấp trên cùng với các nguồn lực tại địa phương, năm 2019 trên địa bàn thị trấn có 7 công trình được triển khai xây dựng. Công tác quản lý trật tự đô thị đã được chỉ đạo triển khai thực hiện khá tích cực. Thị trấn đã hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho 28 trường hợp. Các khu phố đã phát huy tốt công tác tự quản, đặc biệt là thực hiện theo quy hoạch trong xây dựng các công trình. Cán bộ và Nhân dân luôn có ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trật tự đô thị, công sở lịch sự, thân thiện trong giao tiếp ứng xử, vệ sinh môi trường... Đến nay, có khoảng 60% tuyến đường nội thị được thắp sáng, phong trào hiến đất, hiến cây, hiến công trình, đóng góp tiền, ngày công chung tay cùng nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng đã được Nhân dân hưởng ứng tích cực.

 

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa tiếp tục quan tâm đi vào chiều sâu, chất lượng từng bước được nâng lên. Hiện nay có 1.850 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 9/9 khu phố đạt danh hiệu đơn vị văn hóa (trong đó 3 đơn vị xuất sắc cấp tỉnh) và 4/4 trường học đạt danh hiệu đơn vị văn hóa (trong đó 2 đơn vị xuất sắc cấp tỉnh). Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới có tiến bộ. Thời gian qua đa số đám cưới đã được tổ chức theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, văn minh. Việc tang được thực hiện tương đối tốt, đám tang không để dài ngày, an táng đúng nơi quy định. Việc tổ chức lễ hội được thực hiện trang trọng, đúng quy định của pháp luật, đúng nghi lễ, tạo không khí vui tươi, khơi dậy và phát huy nhiều nét sinh hoạt văn hoá dân gian truyền thống của dân tộc. Phong trào “Phòng chống tệ nạn xã hội” được đẩy mạnh, các khu phố phát động “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác phòng ngừa tội phạm đã nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu quả, từng bước giảm dần các tệ nạn xã hội, số người vi phạm pháp luật từng bước giảm đáng kể, không có trọng án xảy ra…, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của người dân về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh ở các khu dân cư.

 

Công tác bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên, các khu phố đã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo vệ môi trường với 1.491 hộ đăng ký. UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch và triển khai 10 đợt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vận động, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng; tháo dỡ lều quán, mái che, bảng quảng cáo vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tổ chức phát động 4 đợt tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn với trên 1.700 lượt người tham gia. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia đề án thu gom rác thải, đến nay đạt tỉ lệ đạt 90,1%. Hiện có 9/9 khu phố có tuyến đường tự quản do các hội, đoàn thể đảm nhiệm, 9/9 khu phố phát động “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Bên cạnh đó, thị trấn tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có, đồng thời đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống văn hóa của người dân gắn với việc xây dựng đô thị văn minh. Các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân quan tâm tham gia. Phong trào xây dựng cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được các đoàn thể và người dân tích cực hưởng ứng.

 

Chủ tịch UBND thị trấn Gio Linh Nguyễn Hữu Tài cho biết, phát huy những kết quả đạt được, thị trấn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể từ thị trấn đến các khu phố nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2017-2020. Nâng cao công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, quản lý chặt chẽ việc xây dựng trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức về nếp sống văn minh đô thị; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; tập trung đầu tư, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng thị trấn Gio Linh phát triển theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh.

 

Hoài Nhung

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (2)
Có lẽ rất nhiều người đã biết nhưng cũng không ít người không biết. Gio Linh như ngày hôm nay, tôi xin được dùng từ "Dấu ấn" chủ tịch huyện Trần Ngọc Lân. Ví dụ: Vấn đề mà nhiều huyện, thị, thành "KÊU VAN" và "LẤY LÝ DO" rất khó, rất phức tạp trong đền bù, giải phóng mặt bằng...Rồi KÉO DÀI đến VÔ THỜI HẠN...Thì rất nhiều câu chuyện để kể. Chỉ xin kể 1 chuyện: Trăm hộ dân ai cũng chấp hành, chỉ "tắc" đúng 4 hộ. Trong đó: Có 1 hộ gia đình nổi tiếng về thật thà, gương mẫu ...
Lê Th? Thúy - 06/07/2020 4:19:46 CH
Gương mẫu, vừa có chức sắc trong tỉnh, vừa lại là "CON - CHÁU" nội thân với một vị Lãnh đạo rất cấp CAO. Không biết có tác động vô hình nào không nhưng Gio Linh vẫn "tắc" không giải tỏa được con đường, dù đã 3- 4 lần vận động. Chủ tịch huyện "đã mệt", Phó chủ tịch huyện phụ trách thì cũng "đã chịu". Nhưng hơn hẳn các huyện khác chỉ đúng 2 chữ : Quyết tâm, biết cách...Hộ "gai góc" ấy được giải tỏa và tất nhiên 3 hộ còn lại cũng không "trụ" nổi trong 1 ngày. Dấu ấn trong dân là chỗ đó!
Lê Th? Thúy - 06/07/2020 4:32:50 CH

CÁC TIN KHÁC
Quyết tâm xây dựng thị trấn Hồ Xá thành đô thị loại IV (8/8/2020)
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần (7/8/2020)
Hiệu quả bước đầu của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Đakrông (7/8/2020)
Đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh ở Hướng Phùng (7/8/2020)
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)

Trực tuyến

93401780
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan