Hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp: Cơ hội đánh giá một cách toàn diện quá trình xây dựng nông thôn mới


Ngày cập nhật: 29/05/2020 06:28:38

(QTO) - Từ ngày 27-29/5/2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2020 và tập huấn chương trình OCOP năm 2020. Nhân sự kiện trên, phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn nhanh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh HÀ SỸ ĐỒNG để làm rõ thêm về vấn đề này.

 

- Thưa ông! Được biết, Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Trị với nhiều hoạt động phong phú và hữu ích. Ông có thể cho biết những nội dung chính của hội nghị lần này?

 

- Tỉnh Quảng Trị rất vinh dự được phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2020. Đây là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng, là dịp để Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố trong cả nước có dịp trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức và thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Quảng Trị được học tập kinh nghiệm của các địa phương trong cả nước nhằm tiếp tục thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo.

 

Hội nghị lần này có nhiều hoạt động đa dạng nhằm đánh giá những kết quả về xây dựng nông thôn mới trên cả nước tính đến tháng 5/2020, trong đó đánh giá vai trò và chất lượng công tác tham mưu của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; định hướng và đề ra giải pháp cụ thể để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 với các mục tiêu, yêu cầu đặt ra là tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai toàn diện chương trình nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả và tổ chức tổng kết các chương trình, đề án trọng tâm như chương trình OCOP, đề án môi trường, đề án nông thôn mới cấp huyện, đề án nông thôn mới vùng khó khăn...và định hướng chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

 

Bên cạnh những nội dung tổng kết đánh giá, thảo luận, rút kinh nghiệm, hội nghị lần này còn dành thời gian để khảo sát thực tiễn, đánh giá thực tiễn bằng các hoạt động tham quan thực tế một số mô hình nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị như tìm hiểu thực tế về mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu Cam Chính (huyện Cam Lộ); tham quan mô hình sản xuất các sản phẩm đạt hạng 3 sao, 4 sao theo tiêu chuẩn OCOP tỉnh Quảng Trị năm 2019, đó là: Sản phẩm cao dược liệu của Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy (xã Cam Nghĩa) và sản phẩm dầu lạc nguyên chất Super Green của Công ty TNHH MTV Từ Phong (xã Cam Thành); thăm mô hình khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường kiểu mẫu, vườn tiêu hữu cơ và Khu trưng bày hiện vật chiến tranh và máy cày do Bác Hồ tặng HTX Vĩnh Kim tại xã Kim Thạch (huyện Vĩnh Linh).

 

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp tại Quảng Trị tham quan vườn tiêu hữu cơ tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Trần Tuyền

 

- Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội nhưng tỉnh Quảng Trị đã ưu tiên dành mọi nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đề nghị ông khái quát lại một số kết quả nổi bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Trị?

 

- Để đảm bảo xây dựng nông thôn mới toàn diện, phát triển bền vững, gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa vùng nông thôn, ngoài 19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định, tỉnh Quảng Trị đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; các huyện cũng đã linh hoạt, chủ động ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để triển khai thực hiện.

 

Có thể khẳng định chương trình xây dựng nông thôn mới đang được người dân đồng tình hưởng ứng, tự giác tham gia và trở thành phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng. Xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào thực chất, hướng tới cộng đồng dân cư nhiều hơn; đảm bảo kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện, các giá trị văn hóa đặc sắc được bảo tồn và phát triển, môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Sau hơn 10 năm triển khai, với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Trị đã đạt được kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững với nhiều dấu ấn rõ nét. Đến nay, toàn tỉnh có 60/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỉ lệ 51,3%, mức đạt tiêu chí bình quân 15,53 tiêu chí/xã (49/101 xã sau khi sáp nhập). Có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (huyện Cam Lộ), 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đó là xã Kim Thạch, Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh), Cam Chính (huyện Cam Lộ). Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, cả tỉnh có 78 xã đạt dưới 5 tiêu chí thì đến nay toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đây là sự nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương mà đặc biệt là nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Trị đã có những giải pháp mang tính đột phá trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đề nghị ông chia sẻ một số kinh nghiệm đã được đúc kết từ thực tiễn?

 

- Đóng góp vào những thành công trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị trước hết phải kể đến hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bởi đây là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần phải được thực hiện thường xuyên nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tiếp theo là vai trò của cán bộ chủ chốt hết sức quan trọng. Bởi thực tiễn cho thấy ở nơi nào người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự tâm huyết, trách nhiệm, vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì nơi đó phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ. Trong công tác chỉ đạo điều hành xây dựng nông thôn mới phải được phân công, phân nhiệm rõ ràng. Cần có sự tham gia có trách nhiệm của các ngành trong việc đưa ra các giải pháp để thực hiện từng tiêu chí.

 

Bên cạnh đó thì việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới là hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với tính bền vững của kết quả xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp chính quyền các cấp có cơ sở quyết định việc hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. Mặt khác, những vấn đề người dân chưa hài lòng cũng là một kênh thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp đưa ra giải pháp, tiến độ cam kết xử lý đảm bảo xây dựng nông thôn mới thuận lợi, bền vững. Phát huy tốt cách làm chủ động, sáng tạo phù hợp với điều kiện và yêu cầu bức thiết của người dân ở từng địa phương; chọn đúng nội dung trọng tâm, giải pháp đột phá cho từng thời kỳ. Trong điều kiện nguồn ngân sách đầu tư trực tiếp cho xây dựng nông thôn mới còn hạn chế thì việc huy động, lồng ghép có hiệu quả mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới là thực sự cần thiết; cần huy động đóng góp của cộng đồng và con em quê hương sống và làm việc ở ngoài tỉnh. Đặc biệt là các nguồn lực đầu tư trên địa bàn cần phải được công khai, minh bạch tạo niềm tin cho người tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Và cuối cùng là phải thực hiện tốt công tác thi đua- khen thưởng để kịp thời động viên đối với từng địa phương, các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo và đóng góp thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

 

- Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, vậy theo ông, tỉnh Quảng Trị cần phải đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nào trong thời gian tới?

 

- Tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện nhất quán quan điểm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là yếu tố quyết định thành công trong xây dựng nông thôn mới, trong đó cần tập trung vào các nội dung sau: Chú trọng thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển sản xuất, nhất là sản xuất các sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị; phát triển sản phẩm OCOP. Ứng dụng các tiến bộ khoa họccông nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản phẩm sạch, có truy xuất nguồn gốc gắn với nhãn mác, thương hiệu sản phẩm. Từng bước thực hiện tích tụ ruộng đất nhằm đáp ứng quy mô diện tích đủ lớn để phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao. Nhân rộng phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

 

Bên cạnh những mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, tỉnh cũng xác định quan điểm rằng xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá kết quả thực hiện. Phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ theo dõi thực hiện chương trình thực sự tâm huyết, trách nhiệm với phong trào; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sớm ban hành các cơ chế chính sách phù hợp để thực hiện chương trình giai đoạn tiếp theo. Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, có đủ phẩm chất năng lực chỉ đạo, điều hành, thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

Nhân đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, các bộ, ngành trung ương, Văn phòng Điều phối Trung ương và các địa phương đã quan tâm giúp đỡ, động viên, chia sẻ, hợp tác với tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Đồng thời rất mong các bộ, ngành trung ương cùng các tỉnh bạn tiếp tục quan tâm giúp đỡ để tỉnh Quảng Trị thu được nhiều thành công hơn nữa từ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

- Xin trân trọng cảm ơn ông.

 

Hồ Nguyên Kha (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hải Lăng hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (4/7/2020)
Công an huyện Cam Lộ: Xây dựng thế trận lòng dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (4/7/2020)
Nỗ lực của thành phố Đông Hà trong việc xây dựng thành đô thị loại II (3/7/2020)
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ (3/7/2020)
Chú trọng đối thoại để gỡ khó giúp dân (3/7/2020)
Chuyển biến tích cực về công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ thành phố Đông Hà (3/7/2020)
Xây dựng thị trấn Gio Linh đạt chuẩn văn minh đô thị (3/7/2020)
Hải Lăng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI (3/7/2020)
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh (2/7/2020)

Trực tuyến

91644523
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan