Phường 2, thành phố Đông Hà: Tạo bước chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội


Ngày cập nhật: 29/05/2020 06:20:44

(QTO) - 5 năm qua, bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 2, TP. Đông Hà đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Phường 2 ngày càng văn minh, khởi sắc.

 

Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo triển khai tốt việc quán triệt, thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Thành ủy và chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện và vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả. Các diễn đàn sinh hoạt chi bộ được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng.

 

Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy được chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp. Nhờ vậy, đã lãnh đạo tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại hội nhiệm kỳ các chi bộ, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; bầu cử khu phố trưởng; hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập khu phố và trường học trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, công chức phường được kiện toàn, củng cố với 18/19 cán bộ, công chức có trình độ đại học; 100% cán bộ, công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, trong đó có 2 cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ, khu phố trưởng được nâng cao về mọi mặt và được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả với 3 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận, 2 bí thư chi bộ đồng thời là khu phố trưởng, 5/5 khu phố trưởng là đảng viên...

 

Việc đánh giá, nhận xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hằng năm, số chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%. Trong nhiệm kỳ đã thành lập 2 chi bộ, kết nạp 55 đảng viên, trong đó có 37 đảng viên ở địa bàn dân cư. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường quan tâm thực hiện, đã tiến hành kiểm tra, giám sát 34 lượt tổ chức đảng và đảng viên, qua đó góp phần quan trọng trong việc phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật trong đảng.

 

Công tác dân vận có nhiều chuyển biến, tăng cường đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nắm tình hình trong Nhân dân. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, chất lượng hoạt động được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới, nâng cao chất lượng. Nhất là kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chương trình, kế hoạch làm việc sát với tình hình thực tế; có phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, đảm bảo tập thể lãnh đạo, đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời những công việc trọng tâm, cấp thiết và tác động trực tiếp đến sinh kế, sinh hoạt của người dân...

 

Công tác thông tin tuyên truyền được Đảng ủy Phường 2 chú trọng thực hiện. Ảnh: HN

 

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt đã tạo nền tảng cơ bản để Phường 2 tạo bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển, trở thành ngành kinh tế chủ lực với trên 430 cơ sở, hộ cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ, tạo việc làm cho hơn 1.800 lao động. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao với nhiều sản phẩm của trên 150 cơ sở, giải quyết việc làm cho trên 550 lao động. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đạt trên 85 triệu đồng, tăng gần 16 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách bình quân hằng năm của phường vượt 18,3% so với kế hoạch thành phố giao. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự đô thị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng. Văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được cải thiện.

 

Đến nay, Phường 2 có tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%, 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trường kiểu mẫu; phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, trên 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỉ lệ thu gom rác thải đạt trên 92%; 5/5 khu phố được công nhận khu phố văn hoá, trên 92% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã trở thành phong trào rộng khắp. Trong 5 năm qua đã huy động gần 1,3 tỉ đồng để xây dựng mới, sửa chữa 40 nhà đại đoàn kết, nhà nhà tình nghĩa; 1,2 tỉ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Đến hết năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 2,27%, giảm bình quân hằng năm từ 0,5 - 0,7%...

 

Đạt được những kết quả trên là nhờ cán bộ, đảng viên Phường 2 luôn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng, được Nhân dân đồng thuận, ủng hộ cùng với đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ về mọi mặt của lãnh đạo thành phố.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Phường 2 xác định nhiều giải pháp xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về mọi mặt để đảm bảo tốt vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị địa phương thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Phường 2 đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Trong đó, tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt, nhất là cán bộ chủ chốt phường và khu phố. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hướng dẫn, quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Coi trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp tư nhân. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trên các lĩnh vực.

 

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ Phường 2 sẽ triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xây dựng quê hương phát triển về mọi mặt.

 

Lê Hiếu Hoàng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 2

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hải Lăng hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (4/7/2020)
Công an huyện Cam Lộ: Xây dựng thế trận lòng dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (4/7/2020)
Nỗ lực của thành phố Đông Hà trong việc xây dựng thành đô thị loại II (3/7/2020)
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ (3/7/2020)
Chú trọng đối thoại để gỡ khó giúp dân (3/7/2020)
Chuyển biến tích cực về công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ thành phố Đông Hà (3/7/2020)
Xây dựng thị trấn Gio Linh đạt chuẩn văn minh đô thị (3/7/2020)
Hải Lăng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI (3/7/2020)
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh (2/7/2020)

Trực tuyến

91645290
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan