Đảng bộ Phòng Chính trị tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh


Ngày cập nhật: 25/05/2020 06:03:33

* Đại tá NGÔ HỒNG MINH, Đảng ủy viên ĐUQS tỉnh, Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị

 

(QTO) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phòng Chính trị thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Đại tá Ngô Hồng Minh, (thứ 4 từ trái sang) Đảng ủy viên ĐUQS tỉnh, Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ Ban Tuyên huấn, nhiệm kỳ 2020-2022 - Ảnh: Nho Dũng

 

Xác định lãnh đạo cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, những năm qua, Đảng bộ Phòng Chính trị luôn coi trọng việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp. Thông qua học tập, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình nhiệm vụ; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị, từ đó xây dựng ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Kết quả nổi bật của Đảng bộ Phòng Chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tham mưu Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) có hiệu quả, thiết thực; chỉ đạo, hướng dẫn các mặt hoạt động CTĐ,CTCT đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ trọng tâm khác của LLVT tỉnh; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được nâng lên.

 

Trong tham mưu và hướng dẫn, tổ chức triển khai các nội dung CTĐ,CTCT, đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; triển khai thực hiện khâu đột phá “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng”; đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”; tổ chức rút kinh nghiệm làm cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ. Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và chỉ đạo Lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị hoạt động có hiệu quả, nhất là phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn làm tốt việc tuyên truyền, phản ánh sinh động các mặt công tác của LLVT tỉnh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tham mưu triển khai và duy trì có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT tỉnh; làm tốt công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất, khen thưởng niên hạn, cống hiến cho các đối tượng đúng quy định.

 

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị 184-CT-ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; Chỉ thị 488- CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” với nhiều cách làm mới, sáng tạo, có sức lan tỏa, đặc biệt là tham mưu Đảng ủy Quân sự tỉnh cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì. Kịp thời kiện toàn cấp ủy các cấp đủ sức lãnh đạo, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; kết quả hằng năm có trên 98,9% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 85% đảng viên trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc. Tham mưu kết nạp 136 đảng viên, đạt 100% kế hoạch.

 

Đối với nhiệm vụ công tác cán bộ, Đảng bộ Phòng đã tham mưu ban hành quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, thực hiện tốt việc quy hoạch, rà soát, kiện toàn, tổ chức cán bộ chỉ huy các cấp đúng biên chế, bảo đảm cân đối số lượng, chất lượng. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; tỉ lệ cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hằng năm luôn đạt từ 80-85%. Cùng với đó, Đảng bộ Phòng đã chú trọng công tác giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, gắn xây dựng đơn vị an toàn với xây dựng địa bàn an toàn.

 

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Phòng Chính trị cũng đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, với các mô hình tiêu biểu: “LLVT tỉnh Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tốt công tác huấn luyện hành quân dã ngoại kết hợp công tác vận động quần chúng tại các xã, phường, thị trấn, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả, tạo được ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

 

Những năm qua, Đảng bộ đã tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội và giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Đến nay, đã chi trả chế độ theo QĐ 62/TTg cho 9.691 đối tượng với tổng số tiền gần 39 tỉ 611 triệu đồng; chi trả chế độ theo QĐ 49/ TTg cho 15.011 đối tượng, với tổng số tiền 30 tỉ 800 triệu đồng. Trong 5 năm đã tìm kiếm, quy tập được 3 mộ tập thể và 323 hài cốt liệt sĩ trong nước; 3 mộ tập thể và 97 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào. Tham mưu xây dựng 92 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 6,4 tỉ đồng; 5 nhà đồng đội (mỗi nhà trị giá 70 triệu đồng); trao tặng hàng trăm sổ tiết kiệm, suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn trị giá 1,3 tỉ đồng... Các tổ chức quần chúng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức nhiều chương trình, mô hình chung tay vì người nghèo, hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham gia các phong trào của địa phương với nhiều việc làm ý nghĩa, tạo sức lan tỏa lớn, tô thắm hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

 

Song song với việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảng bộ thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, trước hết là xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong nhận thức, tư tưởng, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên đều sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặt khác, đảng bộ đã chú trọng củng cố kiện toàn cấp uỷ; tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các chế độ lãnh đạo, sinh hoạt; xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định; đồng thời chăm lo đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, bảo đảm Đảng bộ Phòng thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

5 năm, song hành với những bước phát triển toàn diện của LLVT tỉnh, Đảng bộ Phòng Chính trị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, chủ động tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, một số mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Công tác xây dựng Đảng được tiến hành chặt chẽ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được nâng cao.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới”, bám sát chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy dân chủ đoàn kết, giữ vững kỷ cương; xây dựng Phòng Chính trị vững mạnh toàn diện, tham mưu thực hiện có hiệu quả hoạt động CTĐ,CTCT của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đảng bộ Phòng Chính trị quyết tâm phát huy dân chủ, đoàn kết, nêu gương, đổi mới, sáng tạo, xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Phòng Chính trị vững mạnh tiêu biểu, mẫu mực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn dịch bệnh ở Hướng Phùng (7/8/2020)
Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng (5/8/2020)
Thị xã Quảng Trị quan tâm xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp (5/8/2020)
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Hướng Hoá vững mạnh toàn diện (4/8/2020)
Những mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (4/8/2020)
Học tập và làm theo lời Bác ở Hướng Hoá: Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay (4/8/2020)
“Cầu nối trực tiếp” giữa Đảng với Nhân dân (4/8/2020)
Những nữ cán bộ công đoàn “Hai giỏi” (4/8/2020)
Hướng Hóa chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (4/8/2020)
93240111
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan