Triệu Phong đẩy mạnh cải cách hành chính


Ngày cập nhật: 06/04/2020 06:40:29

(QTO) - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Triệu Phong được quan tâm tổ chức thực hiện. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện chuyển biến rõ nét, đã tích cực tham gia vào công tác CCHC.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương chú trọng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: NV

 

Hiện nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tất cả các địa phương của huyện Triệu Phong với sự đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại đã giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục ở nhiều lĩnh vực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan nhà nước được quan tâm đầu tư, tạo môi trường làm việc văn minh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Bộ máy cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện và cấp xã được củng cố, sắp xếp, kiện toàn. Trong đó, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan đều có trình độ đại học hoặc trên đại học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; đội ngũ công chức chuyên môn cấp huyện trên 96% có trình độ đại học, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tăng lên đáng kể, từng bước được chuẩn hóa, số người đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ chiếm trên 98%...

 

Để có được kết quả đó, căn cứ kế hoạch CCHC hằng năm của tỉnh, UBND huyện Triệu Phong ban hành kế hoạch CCHC cho địa phương với từng nhiệm vụ cụ thể. UBND huyện ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Bên cạnh đó, còn ban hành thêm các văn bản liên quan như kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công huyện Triệu Phong năm 2019, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018- 2021, quyết định công bố chỉ số CCHC năm 2018 của UBND các xã, thị trấn, văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tham mưu, thực hiện để cải thiện điểm số đối với những tiêu chí chưa đạt. Ban hành kế hoạch và tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn cũng như kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao và các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu CCHC, cuộc thi cung cấp sáng kiến, kinh nghiệm về CCHC huyện Triệu Phong.

 

Thông qua cuộc thi viết “Sáng kiến về CCHC huyện Triệu Phong năm 2019”, UBND huyện chọn 4 bài chất lượng có tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để nhân rộng. Một trong những sáng kiến, giải pháp đó là sử dụng màn hình máy vi tính 2 mặt trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân tại Bộ phận một cửa tại UBND xã Triệu Thuận; giải pháp thu hút sự quan tâm của người dân về hướng dẫn giải quyết TTHC ở xã Triệu Long; xây dựng video hướng dẫn hồ sơ, quy trình thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Triệu Thượng.

 

Đối với thực hiện Công văn số 3322 ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử, UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp nhằm áp dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, đồng thời ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc áp dụng phần mềm một cửa điện tử tại UBND các xã, thị trấn năm 2019, tiến hành kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân một số đơn vị có số lượng hồ sơ TTHC nhập vào phần mềm một cửa điện tử thấp so với thực tế để có biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

 

Công tác kiểm soát TTHC được UBND huyện và các địa phương quan tâm thực hiện. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện ban hành kế hoạch về kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, kế hoạch về việc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện. Trên cơ sở các kế hoạch của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kịp thời ban hành đầy đủ các kế hoạch phù hợp tình hình thực tiễn và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn kịp thời cập nhật, niêm yết các TTHC mới được ban hành và loại bỏ các TTHC bị bãi bỏ theo quyết định của UBND tỉnh. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên phản hồi thông tin, đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến việc giải quyết TTHC, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị công khai TTHC, mức phí, lệ phí trên Cổng thông tin điện tử của huyện và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; công khai địa chỉ đường dây nóng nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện giao dịch hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như phản ánh của tổ chức, cá nhân về thái độ ứng xử, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong giao dịch giải quyết công việc.

 

Công tác hiện đại hóa nền hành chính được các cấp trong huyện Triệu Phong chú trọng nên nhiều năm qua các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính làm việc, sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc. 100% xã, thị trấn có máy tính nối internet cáp quang tốc độ cao, có nối mạng nội bộ tận dụng tài nguyên dùng chung để kết nối giữa các máy. 100% xã, thị trấn có trang thông tin điện tử riêng. 100% cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã có hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc. Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện chữ ký số, gửi nhận văn bản qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc theo quy định. Huyện Triệu Phong cũng đã thành lập Cổng thông tin điện tử nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ thông tin chính thống của huyện…

 

NV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp: Cơ hội đánh giá một cách toàn diện quá trình xây dựng nông thôn mới (29/5/2020)
Phường 2, thành phố Đông Hà: Tạo bước chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội (29/5/2020)
Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, xây dựng Tân Long thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (29/5/2020)
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong ngành Thuế (29/5/2020)
Đại biểu Hoàng Đức Thắng tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (27/5/2020)
Đảng bộ Sở Y tế tập trung lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân (27/5/2020)
Học tập và làm theo Bác gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (27/5/2020)
Đợt cao điểm chăm lo cho đoàn viên và người lao động (27/5/2020)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị góp ý dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) (27/5/2020)

Trực tuyến

89952787
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ