Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống COVID-19


Ngày cập nhật: 31/03/2020 10:35:20

(QT) - Ngày 27.3.2020, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đã ký ban hành Kết luận số 317-KL/TU về công tác phòng chống dịch COVID-19. Quảng Trị online đăng toàn văn của kết luận như sau: 

 

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp để cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ; sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 (tại Báo cáo số 1235/UBND-VX ngày 25/3/2019), ý kiến phát biểu tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

 

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, kế hoạch, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, UBND tỉnh, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, các ngành chức năng đã tập trung chủ động, phối hợp triển khai kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 nên mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, tỉnh ta tổ chức tiếp nhận, cách ly số lượng khá lớn công dân về địa phương và về nước qua các cửa khẩu nhưng đến nay vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn, không có ca nhiễm xảy ra, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, nước ta đang bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh Covid -19, trong lúc công dân từ vùng có dịch, kể cả công dân từ nước ngoài nhập cảnh trở về địa phương đông, với số lượng lớn phải cách ly. Thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Điện mật của Thường trực Ban Bí thư Trung ương ngày 26/3/2020, để tiếp tục kiểm soát tình hình dịch, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, không để dịch xảy ra, giảm thiểu tối đa lây lan trên địa bàn (nếu có ca dịch), bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, người đứng đầu các cấp, các ngành phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trung ương tại Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020, Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020, Điện mật của Thường trực Ban Bí thư ngày 07/3/2020, ngày 14/3/2020 và ngày 26/3/2020; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của BCĐ Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 1958-CV/TU ngày 04/02/2020, số 1965-CV/TU ngày 07/02/2020, số 2009-CV/TU ngày 16/3/2020 và số 2038-CV/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và sự chỉ đạo, điều hành của BCĐ tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

 

2. Tiếp tục chỉ đạo chính quyền và BCĐ các cấp về phòng, chống dịch  Covid-19 tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ các địa phương có dịch và từ nước ngoài; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ, phấn đấu không để dịch xảy ra trên địa bàn; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh và nếu khi có dịch phải khoanh vùng, dập dịch, điều trị kịp thời, hiệu quả.

 

3. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19. Đồng thời tuyên truyền, thông tin kịp thời tới nhân dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến cộng đồng và ảnh hưởng công tác phòng chống dịch.

 

4. Cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, trị trấn phải phát huy vai trò nồng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong quản lý, theo dõi địa bàn.

 

5. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các ngành, cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ ở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống có dịch và dịch bùng phát mạnh; trước mắt, tập trung chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tại các khu cách ly tập trung.

 

6. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND trình cấp có thẩm về chính sách  để động viên, hỗ trợ kịp thời người tham gia phòng, chống dịch. Các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền phải ưu tiên điều kiện, nguồn lực để phòng, chống dịch và dập dịch nếu dịch xãy ra.

 

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên tiếp tục động viên Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

 

8. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh, ưu tiên các dự án cấp bách giai đoạn hiện nay, có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhất là tập trung sản xuất nông nghiệp, các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

 

9. Các lực lượng chức năng tăng cường quản lý biên giới, nhất là người từ nước ngoài về địa phương qua cửa khẩu, không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch để phạm tội; kiên quyết đấu tranh không để lọt tội phạm, đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu cách ly.

 

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn phụ trách tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ trên. Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng, UBKT Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, thường xuyên hướng dẫn và tổng hợp các hoạt động, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hải Lăng hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (4/7/2020)
Công an huyện Cam Lộ: Xây dựng thế trận lòng dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (4/7/2020)
Nỗ lực của thành phố Đông Hà trong việc xây dựng thành đô thị loại II (3/7/2020)
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ (3/7/2020)
Chú trọng đối thoại để gỡ khó giúp dân (3/7/2020)
Chuyển biến tích cực về công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ thành phố Đông Hà (3/7/2020)
Xây dựng thị trấn Gio Linh đạt chuẩn văn minh đô thị (3/7/2020)
Hải Lăng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI (3/7/2020)
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh (2/7/2020)

Trực tuyến

91593202
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan