Gio Linh tích cực chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp


Ngày cập nhật: 31/03/2020 06:24:32

(QT) - Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Gio Linh đã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ nội dung, yêu cầu của đại hội, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: PV

 

Trong thời gian qua, huyện Gio Linh tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện đã ban hành Kế hoạch số 113-KH/ HU ngày 30/8/2019 của BCH Đảng bộ huyện về “Đại hội đảng bộ các cấp trong huyện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Ban hành các quyết định thành lập Tiểu ban chuẩn bị văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, đồng thời thành lập các tổ giúp việc cho các tiểu ban, quy chế làm việc của các tiểu ban. Ban hành Kế hoạch số 117- KH/HU ngày 11/10/2019 về theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp.

 

Ban hành Quy định số 07-QĐ/HU ngày 14/1/2020 quy định tiêu chuẩn chức danh và công tác nhân sự đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Thông báo các Đảng bộ xã Gio Quang (khối xã, thị trấn), Đảng bộ Mặt trận và các đoàn thể huyện (khối cơ quan) chuẩn bị tổ chức đại hội điểm của huyện, Đảng bộ xã Linh Hải tổ chức đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ. Thông qua Nghị quyết về tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết triệu tập đại hội, phân bổ đại biểu dự đại hội; thành lập các tổ chỉ đạo đại hội điểm cơ sở và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Chỉ đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy Công an, Quân sự huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của từng đơn vị để phục vụ công tác Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở.

 

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gio Linh Võ Đắc Hóa cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện triển khai thực hiện đó là đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện, qua đó phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tạo sự thống nhất trong toàn đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở để quán triệt, triển khai học tập các văn bản của cấp trên về công tác đại hội đảng; tổ chức phát động các phong trào thi đua, các công trình chào mừng ở các cấp, đơn vị. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng và tổ chức xây dựng nhiều công trình chào mừng đại hội đảng, tiêu biểu như hoàn thành các công trình trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, đường 2/4 ở trung tâm thị trấn Gio Linh; Bia Di tích Quán Ngang. Triển khai xây dựng mới, tu bổ các cổng chào, cụm pa nô, áp phích và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao để chào mừng đại hội.

 

Huyện Gio Linh có 186 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn là 143 chi bộ; chi bộ trực thuộc đảng ủy các cơ quan, đơn vị là 43 chi bộ. Tính đến ngày 24/3/2020, số đảng ủy xã, thị trấn, cơ quan đơn vị đã hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc là 15 xã và 5 cơ quan, đơn vị. Số chi bộ đã hoàn thành đại hội là 170 chi bộ. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tổng số đảng bộ, chi bộ cơ sở là 38, trong đó 17 đảng bộ xã, thị trấn; 6 đảng bộ cơ quan; 15 chi bộ cơ sở. Đến ngày 24/3/2020, đã tiến hành duyệt báo cáo chính trị, đề án nhân sự đối với 22 đảng bộ, chi bộ. Dự kiến hoàn thành công tác duyệt Báo cáo chính trị, đề án nhân sự đối với các đảng bộ, chi bộ còn lại vào đầu tháng 4/2020.

 

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7/2020. Hiện nay, đã hoàn thành bản dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 2; tiếp tục hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và cơ sở xây dựng văn kiện theo quy định; xây dựng kịch bản và các nội dung điều hành, phục vụ đại hội; thực hiện quy trình nhân sự khóa XVII, nhân sự tái cử, nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu; nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh…

 

Chủ tịch UBND xã Gio Quang Lê Văn Thông cho biết, xã được huyện chọn tổ chức đại hội điểm, vì thế địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Gio Quang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên tinh thần đó, xã đã tổ chức quán triệt và triển khai đại hội đảng bộ các cấp; cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ cấp cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phục vụ đại hội; xây dựng đề án nhân sự cấp ủy và các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ 2020- 2025… Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong toàn xã; xây dựng các công trình chào mừng đại hội; chỉ đạo các thôn sơn, sửa lại các cổng chào, các trung tâm học tập cộng đồng, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Hiện nay, xã Gio Quang đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho việc tổ chức thành công đại hội điểm của huyện.

 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đảng bộ và Nhân dân huyện Gio Linh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tếxã hội, quốc phòng-an ninh; nâng cao đời sống Nhân dân về mọi mặt. Những kết quả đạt được đó là nền tảng, động lực, nguồn cổ vũ mạnh mẽ để Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là thời cơ, vận hội mới, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp với niềm tin và khát vọng mới, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Gio Linh phát triển toàn diện, bền vững trong thời kỳ mới.

 

Minh Đức

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hải Lăng hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (4/7/2020)
Công an huyện Cam Lộ: Xây dựng thế trận lòng dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (4/7/2020)
Nỗ lực của thành phố Đông Hà trong việc xây dựng thành đô thị loại II (3/7/2020)
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ (3/7/2020)
Chú trọng đối thoại để gỡ khó giúp dân (3/7/2020)
Chuyển biến tích cực về công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ thành phố Đông Hà (3/7/2020)
Xây dựng thị trấn Gio Linh đạt chuẩn văn minh đô thị (3/7/2020)
Hải Lăng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI (3/7/2020)
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh (2/7/2020)

Trực tuyến

91593532
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan