Thông cáo báo chí kỳ họp 55 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị


Ngày cập nhật: 24/03/2020 05:52:38

(QT) - Tại kỳ họp 55, ngày 17/3/2020 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng, đã thống nhất kết luận các nội dung:

 

1. Xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Cường – Đảng ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Hải Lệ, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Từ năm 2011-2016, trong chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính của UBND xã Hải Lệ, đồng chí Phạm Cường đã có những khuyết điểm, vi phạm: Thống nhất chủ trương trái quy định trong việc thu để ngoài ngân sách và chi số tiền này; lập chứng từ chi khống để thanh toán từ ngân sách xã một số khoản; buông lỏng quản lý, làm thất thoát tiền ngân sách xã; quyết định chi nhiều khoản chi không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn và không có trong dự toán; quyết định cho tạm ứng không thông qua kế toán lập chứng từ; không chỉ đạo kiểm kê quỹ tiền mặt theo quy định vào cuối năm, kết thúc niên độ kế toán; không thực hiện đúng quy định về việc tự kiểm tra, công khai tài chính - ngân sách. Những vi phạm của đồng chí Phạm Cường là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và uy tín của cá nhân, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Quảng Trị đã thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Cường với hình thức cảnh cáo (tại Quyết định số 662-QĐ/TU, ngày 29/12/2017) là chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của Đảng. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định lại hình thức kỷ luật đối với đồng chí Phạm Cường bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020; cách chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2010-2015 và cách chức Bí thư Đảng ủy xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2015-2020.

 

2- Xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều – đảng viên, Kế toán Phường 1, nguyên Kế toán ngân sách xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

 

Từ năm 2011-2016, trong tham mưu, thực hiện công tác tài chính ngân sách xã Hải Lệ, đồng chí chưa làm tròn trách nhiệm, không mạnh dạn đấu tranh để ngăn ngừa và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý sai phạm, để tình trạng thu chi tùy tiện của xã kéo dài trong nhiều năm; tham gia thống nhất thu và sử dụng nguồn thu trái quy định; lập một số chứng từ chi không đúng; không kiểm soát việc chi tiêu để thủ quỹ xuất quỹ nhưng không chi trả cho đối tượng được hưởng; không thực hiện đúng quy trình, thủ tục nghiệp vụ kế toán. Những vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều là nghiêm trọng, nhưng Chi bộ UBND xã Hải Lệ đã thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều với hình thức khiển trách (tại Quyết định số 01-QĐ/CB ngày 11/5/2018) là chưa đúng mức theo quy định của Đảng. Xét nội dung, tính chất, tác hại và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định lại hình thức kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều bằng hình thức Cảnh cáo.

 

* UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy và Đảng ủy xã Hải Lệ kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và có kế hoạch khắc phục kịp thời những khuyết điểm trong chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật đối với 2 trường hợp nên trên.

 

3- Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét kết quả giám sát đối với Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình dự án đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam.

 

Qua giám sát UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu tổ chức đảng phát huy những ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua giám sát.

 

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
87302876
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ