Tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh


Ngày cập nhật: 23/03/2020 06:46:10

(QT) - Huyện Gio Linh có địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòngan ninh của tỉnh Quảng Trị. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Gio Linh luôn chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị để tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2020. Ảnh: KN

 

Xác định củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt, huyện Gio Linh đã chỉ đạo quán triệt, học tập đầy đủ Chương trình hành động số 101 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh kịp thời xây dựng Chương trình hành động số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Chương trình hành động số 101 của Tỉnh ủy, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tầm quan trọng của chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở quán triệt quan điểm phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường quốc phòng- an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, huyện Gio Linh đã xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch và kế hoạch củng cố quốc phòng- an ninh của huyện.

 

Thường xuyên rà soát, đánh giá kinh tế- quốc phòng của từng khu vực, khu vực kinh tế kết hợp với quốc phòng- an ninh trên địa bàn. Chỉ đạo cơ quan quân sự tham gia thẩm định, giám sát việc quy hoạch, triển khai các dự án phát triển kinh tế- xã hội không để ảnh hưởng đến quốc phòng- an ninh. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung huy động các nguồn lực xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối những khu vực xung yếu, khu vực quân sự, xây dựng các công trình gắn với hệ thống phòng thủ bờ biển vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng cơ động tác chiến. Quan tâm đầu tư ngân sách của địa phương kết hợp với ngân sách quốc phòng để phục vụ công tác quốc phòng ở địa phương. Các lĩnh vực y tế, bưu chính viễn thông cũng được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, rộng khắp, bảo đảm phục vụ hoạt động của người dân và sẵn sàng động viên khi có tình huống chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến.

 

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng việc giáo dục hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và thế hệ trẻ. Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước; quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, từ đó khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng- an ninh. Chủ động đấu tranh với các luận điệu chống phá dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động tư tưởng cực đoan, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết tốt các chế độ, chính sách, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân. Hằng năm, huyện chỉ đạo các ngành, địa phương phát huy dân chủ, đẩy mạnh xây dựng thôn, khu dân cư văn hóa; xây dựng địa bàn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, tạo cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng khu vực phòng thủ.

 

Quá trình xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, huyện Gio Linh luôn chú trọng xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân làm nòng cốt, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang thật sự là lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Cấp ủy huyện đã chăm lo bồi dưỡng, xây dựng cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện vững mạnh toàn diện. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, huyện chỉ đạo xây dựng lực lượng đảm bảo số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng, nhất là chất lượng chính trị.

 

Đến nay, tỉ lệ dân quân tự vệ toàn huyện chiếm 1,95% dân số, trong đó đảng viên chiếm 24,8%; tỉ lệ dự bị động viên đã phúc tra, quản lý, sắp xếp đạt 97,9%, đảng viên trong lực lượng dự bị động viên 8,1%. Đặc biệt, huyện đã lãnh đạo xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng dân quân biển, đến nay đã đăng ký quản lý 10 tổ tàu thuyền an toàn trên biển, 14 tổ an ninh trật tự bến bãi tàu thuyền, thành lập trung đội dân quân biển và đang xây dựng đề án thành lập hải đội dân quân biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Lực lượng Công an huyện chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm trên địa bàn, những vấn đề mới phát sinh, nhất là vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, khai thác khoáng sản…, không để phát sinh điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Với những thành tích đạt được, huyện Gio Linh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen là một trong những đơn vị xuất sắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Gio Linh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh, tạo thế và lực thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Khánh Ngọc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
87302259
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ