Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của từng tiểu vùng kinh tế


Ngày cập nhật: 23/03/2020 06:42:49

(QT) - Xác định được tiềm năng lợi thế nên huyện Gio Linh đã tập trung đầu tư khai thác có hiệu quả. Trên cơ sở định hình rõ nét các tiểu vùng kinh tế trọng điểm, huyện đã tiến hành lập quy hoạch phát triển, ban hành các nghị quyết chuyên đề về kinh tế gò đồi, kinh tế vùng cát, kinh tế biển để tập trung khai thác. Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; nhiều dự án lớn được triển khai thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Gio Linh TRẦN VĂN QUẢNG về quá trình khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương thời gian qua. Đồng thời tháo gỡ những “lực cản”, “nút thắt” trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới.

 

- Thưa ông! Gio Linh là địa phương có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi với sự tập trung đầy đủ các tiểu vùng trung du, đồng bằng và vùng biển… Đề nghị ông cho biết huyện đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế đó như thế nào?

 

- Nhờ xác định được tiềm năng lợi thế nên huyện Gio Linh đã tập trung đầu tư khai thác có hiệu quả. Trên cơ sở định hình rõ nét các tiểu vùng kinh tế trọng điểm, huyện đã tiến hành lập quy hoạch phát triển, ban hành các nghị quyết chuyên đề về kinh tế gò đồi, kinh tế vùng cát, kinh tế biển để tập trung khai thác. Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; nhiều dự án lớn được triển khai thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển.

 

Từ một nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp thuần túy, đến nay cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng hằng năm vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 11.292 ha, diện tích lúa đạt 8.472 ha. Sản lượng lương thực quy thóc đạt 46.474,4 tấn năm 2019. Chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, tạo thuận lợi để ổn định tổng đàn và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

 

Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp phát triển khá toàn diện đã trở thành ngành sản xuất hàng hóa quan trọng đóng góp tích cực vào nền kinh tế của huyện. Tái cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, chú trọng sản xuất sạch, đảm bảo vệ sinh, môi trường; đẩy mạnh xây dựng liên kết sản xuất với tiêu thụ để ổn định đầu ra cho nông sản. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chủ lực phát triển, nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ tiên tiến được triển khai và từng bước nhân rộng, tạo tiền đề hình thành các vùng chuyên canh tập trung, thực hiện đa dạng hóa cây trồng, đặc biệt là xác định rõ cơ cấu cây-con chủ lực ở các vùng, miền.

 

Kinh tế vùng gò đồi miền núi, vùng cát miền biển phát triển đúng định hướng Nghị quyết 03, 04 của Huyện ủy, nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu từ đầu tư khai thác tiềm năng thế mạnh của các tiểu vùng. Trong đó đối với vùng gò đồi, miền núi tích cực thực hiện các biện pháp phục hồi, phát triển cây cao su, hồ tiêu, xây dựng mô hình hồ tiêu hữu cơ, nâng cao năng suất sắn nguyên liệu, phát triển trang trại tổng hợp, đưa cây, con mới vào sản xuất, gắn với chế biến, tiêu thụ các sản phẩm có lợi thế; phát huy hiệu quả mô hình trồng ổi lê Đài Loan, cam Vinh (Gio Bình), bưởi da xanh (Hải Thái), nuôi cá chình lồng (Gio Hoà), dong riềng, nghệ, sâm Bố Chính (Gio An),… Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được chú trọng, thực hiện có quy hoạch phát triển 3 loại rừng, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng, trồng rừng sản xuất theo hướng thâm canh sử dụng giống mới có chất lượng và áp dụng kỹ thuật chăm sóc để nâng cao chất lượng gỗ, mở rộng diện tích rừng chứng chỉ FSC.

 

Đối với vùng cát tiếp tục phát huy hiệu quả, mở rộng các mô hình như trồng lạc phủ bạt, các loại cây ngắn ngày cho năng suất cao như mướp đắng, bầu bí, dưa,; phát triển trang trại nuôi gà, nuôi tôm hai giai đoạn. Các mô hình chuyển đổi sinh kế tiếp tục duy trì, mở rộng, cho năng suất cao như nuôi tôm hai giai đoạn đạt 25-30 tấn/ha, nuôi xen ghép tôm-cua-cá ít dịch bệnh cho thu nhập ổn định 80-100 triệu đồng/ha ở Trung Giang, nuôi tôm thẻ chân trắng theo công nghệ Enzim ở Trung Hải, Gio Mai; nuôi cá lồng trên sông ở thị trấn Cửa Việt cho thu nhập cao… Lĩnh vực khai thác, chế biến thủy hải sản phát triển nhanh. Đến nay, toàn huyện có 939 tàu thuyền cơ giới, trong đó có 169 tàu xa bờ, công nghệ đánh bắt, nuôi trồng được nâng cao, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản năm 2019 đạt 15.288 tấn, chiếm tỉ trọng 42,5% tổng sản lượng thủy sản của tỉnh. Dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển khá; công tác quản lý, khai thác cảng cá Cửa Việt được đổi mới, phát huy hiệu quả.

 

Trồng dứa trên đất cát Trung Giang. Ảnh: HNK

 

- Mặc dù huyện Gio Linh đã có nhiều nỗ lực về đẩy mạnh phát triển kinh tế nhưng phải khách quan nhìn nhận rằng, so với các địa phương khác trong tỉnh thì tốc độ phát triển kinh tế của Gio Linh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Theo ông, đâu là “lực cản”, “nút thắt” cần được tháo gỡ?

 

- Huyện đã xác định rõ các vùng kinh tế trọng điểm để ưu tiên đầu tư phát triển. Về mặt chủ trương, Huyện ủy, UBND huyện đã cụ thể hóa bằng các chuyên đề và chương trình, kế hoạch thực hiện. Tuy nhiên do xuất phát điểm nền kinh tế thấp, quy mô nhỏ, chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh còn hạn chế, chưa thu hút nhiều dự án lớn; tích lũy nội bộ nền kinh tế thấp. Công tác xã hội hóa các nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư còn yếu. Một số công trình, dự án trọng điểm có vai trò làm động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội triển khai chậm hoặc không hoàn thành do khó khăn về nguồn vốn. Việc triển khai chương trình phát triển kinh tế biển, vùng gò đồi, miền núi; đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thương mại-dịch vụ…thiếu nguồn lực đầu tư nên hiệu quả chưa cao. Việc nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học- công nghệ vào sản xuất nông nghiệp còn ít; một số sản phẩm chủ lực của huyện chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Khai thác hải sản chưa đạt sản lượng so với kế hoạch đề ra...

 

- Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển hơn nữa, đặc biệt là đạt hoặc vượt các chỉ tiêu mà các nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra, theo ông, huyện Gio Linh cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào?

 

- Nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế của huyện Gio Linh là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với định hướng phát triển các tiểu vùng. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Huy động các nguồn lực, kết hợp nhiều chương trình, dự án để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, chú trọng đầu tư giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, các công trình thủy lợi, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Tiến hành tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

 

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Đầu tư chăn nuôi theo hướng tập trung, bán công nghiệp, công nghiệp, an toàn sinh học gắn với đảm bảo môi trường, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; đa dạng hóa vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tăng cường công tác quản lý, đầu tư phát triển rừng, đưa các giống mới vào sản xuất, chuyển mạnh trồng rừng lấy gỗ dăm sang trồng rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ FSC để nâng cao hiệu quả từ kinh tế rừng.

 

Triển khai thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của chương trình phát triển kinh tế vùng biển. Tiếp tục đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành tốt Luật Biển, các cam kết, thoả thuận của Việt Nam với quốc tế và khu vực về đánh bắt, khai thác hải sản.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Khơi dậy khát vọng làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương. Khuyến khích các doanh nghiệp, HTX liên kết trong sản xuất, xây dựng thương hiệu hàng hóa gắn với việc giới thiệu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm sạch. Tăng cường thu hút, xúc tiến đầu tư đầu tư, gắn với phát triển các lĩnh vực công nghiệp-thương mạidịch vụ có lợi thế. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch tham quan các di tích lịch sử cách mạng.

 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gio Linh ý thức rằng muốn phát triển, bên cạnh lựa chọn hướng đi và cách làm phù hợp, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, sức sáng tạo và khả năng cống hiến của cán bộ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, hội đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

- Xin cảm ơn ông!

 

Hồ Nguyên Kha (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
87302921
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ