90 mùa xuân có Đảng soi đường


Ngày cập nhật: 22/01/2020 09:59:04

(QT Xuân) - Ngày 3/2/1930 đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam, trở thành một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang, Đảng ta đã mang lại mùa xuân cho đất nước, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Cũng trong chặng đường của những mùa xuân ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị luôn vững tin một lòng theo Đảng.

 

Hoa xuân -Ảnh:  Thành Dũng

 

Một mùa xuân nữa lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Như sự trùng lặp ngẫu nhiên mà đầy ý nghĩa, cứ mỗi độ xuân về, trong không khí vui xuân đón tết, cả dân tộc lại hân hoan hướng đến kỉ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vĩ đại của đất nước.

 

90 mùa xuân có Đảng, 30 mùa xuân kể từ ngày lập lại tỉnh, bao khó khăn vẫn còn bộn bề nhưng Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã chọn hướng đi đúng phát huy thế và lực để đột phá thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng tốc và phát triển. Điểm nổi bật là kinh tế ổn định và liên tục tăng trưởng. Sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng cao. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt những kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Phúc lợi và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Những kết quả quan trọng đó đã để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý, trong đó có bài học về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, sự vào cuộc và phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân,... tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội… và như khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng trong trả lời phỏng vấn Báo Quảng Trị nhân kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị: “30 năm lập lại tỉnh là một giai đoạn lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà; đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh…Trong khó khăn mới đánh thức được ý chí và nghị lực vốn là cốt cách của người Quảng Trị. Ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên…”. Với ý chí, nghị lực của người Quảng Trị có thể thấy chúng ta đang vươn lên, có những dấu ấn bứt phá, đã đưa nền kinh tế bắt kịp đà tăng trưởng cả nước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng theo hướng đổi mới mô hình sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm sạch. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Về đầu tư có nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ như chính sách thu hút, cải thiện môi trường đầu tư, kết quả có nhiều điểm nhấn.

 

Năm 2019 là năm kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh, Quảng Trị đã thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn, quan trọng để khởi công và khánh thành, với tổng vốn đầu tư 111.320 tỉ đồng; trong đó có 8 công trình tiêu biểu thuộc 4 lĩnh vực: Nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, văn hóa - xã hội được khởi công và khánh thành đúng vào dịp tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh 1/7 (1989 - 2019). Đây là kết quả quan trọng trong quá trình phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

 

Xác định xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch Quảng Trị là: “Kí ức chiến tranh - Khát vọng hòa bình”, “Hành lang Kinh tế Đông - Tây và con đường di sản”, những năm qua, tỉnh đã hình thành một số tuyến, điểm, khu du lịch trọng điểm gắn với các sản phẩm du lịch đặc trưng Quảng Trị như du lịch lịch sử cách mạng, du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, biển, đảo... Ngành du lịch đang dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, khẳng định vị trí của du lịch Quảng Trị trong vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và cả nước.

 

Với quan điểm phát huy nội lực là trọng tâm, tranh thủ ngoại lực là quan trọng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành trung ương, đồng thời tập trung kêu gọi, xúc tiến thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư các dự án động lực tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

 

Năm 2019, năm thực hiện chủ đề: “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc phát triển” gắn với thực hiện chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới và các dự án động lực” đã tạo ra phong trào thi đua, xem đây là nhiệm vụ chính trị trong cả hệ thống chính trị, từ quyết tâm và hành động đó đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào với nhiều chuyển biến tích cực, là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lần đầu tiên tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,72% tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2020. Cùng với Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt các chỉ thị, nghị quyết trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên tinh thần các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các địa phương đã tập trung xây dựng các chỉ tiêu, nghị quyết riêng cho từng địa phương mình. Trong đó đặc biệt chú ý việc tận dụng tối đa những nguồn lực, thế mạnh của địa phương để đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch trong phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

 

Có thể thấy, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức và cơ hội đan xen, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát các quan điểm, chủ trương, cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; lựa chọn chủ đề năm, ban hành kết luận chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng hợp lí; những định hướng lớn trong phát triển kinh tế của tỉnh đã được khởi động và có những bước đi tích cực; kinh tế đối ngoại đạt nhiều kết quả tốt trong thu hút nguồn lực; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, thu nhập và mức sống của người dân ngày càng được cải thiện. Đây là minh chứng sinh động về chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian qua.

 

Năm 2020, Đảng ta tròn 90 tuổi, hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Trong Di chúc, điều đầu tiên Bác Hồ căn dặn là: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Hơn lúc nào hết, chúng ta luôn khắc ghi lời dạy của Người, những lời dạy luôn có giá trị thực tiễn nhắc nhở mỗi đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng phải luôn học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nhất là trong tình hình mới khi Đảng ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

 

Năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kì đại hội đảng các cấp, năm về đích của kế hoạch KTXH giai đoạn 2016- 2021, chủ đề năm được Tỉnh ủy xác định là “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá”. Do đó, phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Dẫu quê hương đã có nhiều đổi thay, để vượt lên, nỗ lực cho sự phát triển bền vững, cần nhìn lại để rút kinh nghiệm, từ đó hướng về phía trước với tầm nhìn xa, rộng… Để làm được điều đó trước hết phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ vừa có tâm, vừa có tầm, thực sự là công bộc của dân, do dân và vì dân. Để Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững, trách nhiệm không chỉ riêng ai. Đó phải là sự hội tụ của ý Đảng lòng Dân.

 

Cùng đất nước vào xuân, thêm một mùa xuân mới đất nước ta, nhân dân ta có Đảng. Dù phía trước còn nhiều thách thức, khó khăn nhưng với những kinh nghiệm, kết quả và những bài học, với truyền thống vẻ vang của quê hương, với niềm tin vững chắc và sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; Quảng Trị chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kì vọng một mùa xuân mới với những thành công mới trên quê hương Quảng Trị anh hùng.

 

Chí Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Không thể xuyên tạc truyền thống đoàn kết của quân đội từ một vài hiện tượng đơn lẻ (24/2/2020)
Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, vì lợi ích đoàn viên, người lao động (24/2/2020)
Công an huyện Hải Lăng: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận (22/2/2020)
Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở là đòi hỏi của đoàn viên, người lao động (21/2/2020)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hướng tới sự hài lòng của người bệnh (21/2/2020)
Tạo chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đakrông (21/2/2020)
Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân (20/2/2020)
Kho bạc nhà nước huyện Hướng Hóa nỗ lực vượt khó và trưởng thành (20/2/2020)
Dồn tâm sức vì một thị trấn Cửa Tùng giàu đẹp (19/2/2020)

Trực tuyến

Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ