Hướng Hóa chú trọng phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số


Ngày cập nhật: 14/01/2020 05:57:22

(QT) - Những năm qua, công tác phát triển Đảng ở huyện Hướng Hóa đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là việc phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo , quốc phòng - an ninh ở vùng khó.

 

Nhiều đảng viên người dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa tiên phong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: NT

 

Hướng Việt là một trong những xã đặc biệt khó khăn ở Hướng Hóa thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín để giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện các phong trào thi đua nhằm phát hiện những quần chúng tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương để có hướng rèn luyện, bồi dưỡng…

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt Hồ Văn Thành cho biết: “Để công tác phát triển đảng viên ở địa phương thực hiện có hiệu quả, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đơn vị đóng quân trên địa bàn. Có sự thống nhất trong phát triển đảng viên, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, công tác phát triển Đảng ở xã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Riêng trong năm 2019, xã kết nạp 9 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn xã lên 130 đảng viên, trong đó có 105 đảng viên là người dân tộc thiểu số”. Sau một thời gian rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, được sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của chi bộ, các đảng viên ở thôn Chai, trong năm 2019 anh Hồ Ninh ở thôn Chai vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm tự hào không chỉ riêng bản thân anh mà còn đối với gia đình, dòng họ của anh. Anh Ninh chia sẻ: “Tôi tự hào vì được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đây, tôi càng có ý thức cao hơn về trách nhiệm của một đảng viên, tiếp tục rèn luyện tốt hơn nữa trong mọi mặt, đặc biệt là tích cực tiên phong trong các hoạt động, phong trào thi đua ở địa phương; tham gia công tác phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”.

 

Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng ưu tú. Tổ chức cho quần chúng học tập nghiên cứu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng cho quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng; xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ và chi bộ trong công tác phát triển Đảng. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước, qua đó giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng tạo nguồn kết nạp đảng viên; hằng tháng và quý xây dựng kế hoạch kết nạp Đảng; giao nhiệm vụ cho quần chúng ưu tú để thử thách, phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ. Trong công tác kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, ưu tiên nữ, dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo. Luôn gắn công tác kết nạp đảng viên với củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên.

 

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan tham mưu thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác phát triển đảng viên. Tiến hành giám sát tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác đảng viên, quản lí hồ sơ đảng viên. Qua hướng dẫn, kiểm tra đã đưa công tác phát triển đảng viên, quản lí đảng viên đi vào nền nếp, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của cấp ủy cấp trên. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên ở huyện, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt được kết quả tích cực. Số lượng đảng viên tăng nhanh, nhất là ở những vùng trọng yếu, nơi có ít hoặc chưa có đảng viên; cơ cấu đội ngũ đảng viên thay đổi theo hướng hợp lí, cân đối về giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ, độ tuổi và phân bố đều đặn khắp các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị. Nhiều đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo trong mọi mặt công tác.

 

Nếu như năm 2005, toàn huyện có 25 thôn bản chưa có đảng viên; 4 chi bộ cơ sở xã chưa thành lập được đảng bộ thì đến tháng 8/2019, 100% số xã, thị trấn là đảng bộ, 172/172 thôn, bản có chi bộ; 100% trường học trên địa bàn huyện có đảng viên. Toàn Đảng bộ huyện có 44 tổ chức cơ sở đảng với 4.310 đảng viên, trong đó nữ 1.655, người dân tộc thiểu số 1.439, tôn giáo 30, đoàn viên thanh niên 1.130. Năm 2019, toàn Đảng bộ huyện kết nạp 183 đảng viên, trong đó có 52 đảng viên là người dân tộc thiếu số. Các đảng viên được kết nạp những năm gần đây đa số là trẻ tuổi, được đào tạo về chuyên môn, được giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, năng động, sáng tạo. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững vạnh.

 

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thị Thu Hằng cho biết: “Thời gian tới, Huyện uỷ Hướng Hóa tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên, nhất là các thôn bản có ít đảng viên. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp uỷ đảng về công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số; xác định rõ phương hướng, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương; tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phân công, giao nhiệm vụ phù hợp cho đối tượng kết nạp Đảng. Tổ chức tốt việc xét kết nạp đảng viên, đảm bảo nguyên tắc, phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời tư tưởng hẹp hòi, định kiến, đặt yêu cầu quá cao đối với người xin vào Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ quản lí đảng viên, đôn đốc cơ sở đẩy mạnh công tác tạo nguồn, xét kết nạp đảng viên. Mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngay tại xã, thị trấn hoặc theo khối tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng tham gia học tập đạt kết quả tốt”.

 

Ngọc Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ