Vĩnh Linh học tập và làm theo Bác


Ngày cập nhật: 13/01/2020 05:15:48

(QT) - Thực hiện Kế hoạch 03- KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 22- KH/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 13-KH/HU, ngày 11/10/2016 thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua 3 năm, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị ở huyện Vĩnh Linh…

 

Hội thi “Tuổi trẻ với Bác Hồ và quê hương Vĩnh Linh anh hùng đổi mới”. Ảnh: NT

 

Ngay từ khi triển khai, Huyện ủy Vĩnh Linh chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp như: Hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, khu dân cư và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, trang thông tin điện tử của huyện. Sau học tập có 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình.

 

Thực hiện Kế hoạch số 47- KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức diễn đàn chi bộ, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Thông qua các diễn đàn sinh hoạt chi bộ làm sâu sắc thêm các nội dung được xác định trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ chính trị với việc lựa chọn chủ đề, chủ điểm gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức.

 

Trên lĩnh vực kinh tế, tiếp tục chỉ đạo thực hiện 3 chương trình công tác trọng tâm đó là: Thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tiếp tục triển khai đề án giảm nghèo cho 11 bản khó khăn của 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Phát động phong trào thi đua 20 tháng cao điểm với những công trình, phần việc cụ thể hướng tới kỉ niệm 65 năm truyền thống Vĩnh Linh. Đến nay, toàn huyện đã có 32 sản phẩm nông nghiệp và 25 mô hình nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ được đăng kí; trong đó có sự tham gia của trên 20 hợp tác xã và 15 tổ hợp tác sản xuất. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã có 15/19 xã về đích nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ bước đầu mang lại những kết quả tích cực, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh tập trung chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá, nhận xét cán bộ. Chỉ đạo xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lí; đồng thời hướng dẫn các cấp ủy xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện cấp ủy cơ sở quản lí; ban hành quy định về phân cấp quản lí cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ có nội dung cụ thể, bám sát chủ đề, chủ điểm và phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính trang nghiêm. Đến nay, việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng đã đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt tư tưởng chuẩn bị đầy đủ và chu đáo. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo không khí thi đua sôi nổi, nhiều địa phương, các cấp ủy cụ thể hóa chuyên đề thành những công việc, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

 

Bên cạnh tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng các gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, huyện cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội trên các trang mạng xã hội.

 

Từ cách làm mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã làm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Vai trò của người đứng đầu được thể hiện rõ trong từng công việc, nhất là giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc tồn tại lâu năm, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo niềm tin của dân với Đảng và chính quyền địa phương. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn mới.

 

Năm 2020 và những năm tiếp theo, Vĩnh Linh tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lồng ghép việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình học tập chính khóa ở nhà trường và trong đoàn viên, thanh niên. Song song với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là thực hiện mạnh mẽ Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, tạo được niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng. Qua đó góp phần tạo động lực, xây dựng huyện Vĩnh Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Nguyễn Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ