Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: 13/01/2020 05:12:18

(QT) - Với những giải pháp đúng đắn và cách làm hiệu quả, những năm qua công tác Mặt trận trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cùng các tổ chức thành viên đã sát cánh cùng Đảng bộ và nhân dân hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Để đáp được các yêu cầu về nhiệm vụ trong tình hình mới, MTTQ huyện và các tổ chức tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

 

Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện Vĩnh Linh nhiệm kì 2019-2024. Ảnh: PN

 

Phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, MTTQ huyện đã phát động nhiều phong trào có chiều sâu, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Mặt trận các cấp đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hướng về khu dân cư; qua đó đã huy động các nguồn lực và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Hàng ngàn mét vuông đất, hàng vạn ngày công lao động và hàng trăm tỉ đồng được người dân tự nguyện đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông, cải tạo vườn tạp, đã có trên 280 mô hình được xây dựng ở tất cả các lĩnh vực; khơi dậy và động viên nhân dân trong việc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hoá. Các hoạt động an sinh xã hội đã tranh thủ được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và của toàn xã hội trong việc chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng chính sách, có công với cách mạng. Cùng với đó, MTTQ huyện đã phối hợp với các cơ quan ban, ngành, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016-2021 đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu và thời gian. Công tác giám sát, phản biện xã hội dần đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả.

 

Trong nhiệm kì 2019-2024, MTTQVN huyện Vĩnh Linh đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng thời tăng cường sự đồng thuận để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòngan ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQVN huyện đã đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có các chỉ tiêu nổi bật như: Hằng năm hỗ trợ từ 20-25 mô hình phát triển kinh tế; 90-95% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa; có 95% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 80-85% quần chúng nhân dân được kết nạp vào các tổ chức đoàn thể; 80% trở lên UBMT cơ sở đạt loại tốt…

 

Để đạt được các mục tiêu trên, UBMT các cấp từ huyện đến cơ sở đã xây dựng các giải pháp, chương trình hành động cụ thể với nhiều nét đổi mới linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. Trước hết là chú trọng tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận. Giải pháp này hướng tới mục tiêu tham mưu hoàn thiện cơ chế về sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền đảm bảo cho các hoạt động của Mặt trận; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết và đổi mới theo hướng cụ thể, linh hoạt.

 

Trên cơ cơ sở đó, sẽ tiến hành củng cố hệ thống UBMT từ huyện đến cơ sở đảm bảo thành phần, cơ cấu hợp lí. Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Hằng năm, UBMT huyện sẽ phối hợp với UBMT tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ. Song song với đó là tập trung đổi mới toàn diện, hướng mọi hoạt động về cơ sở và địa bàn dân cư. Nâng cao hiệu quả và phát huy tích cực việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác. Đổi mới cách thức và nâng cao chất lượng hội nghị, trực báo giữa Mặt trận và các thành viên. Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ công tác Mặt trận ở cơ sở và khu dân cư.

 

Một giải pháp trọng tâm xuyên suốt nữa đó là đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động phải cụ thể, gắn với từng chương trình, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên trong huy động sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời Mặt trận cũng cần sâu sát hơn nữa để kịp thời nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng nhân dân.

 

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện sâu rộng và toàn diện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Động viên, hỗ trợ để người dân thi đua lao động, sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng. Vận động nhân dân xây dựng đời sống mới, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Nâng cao hiệu quả phối hợp các tổ chức thành viên trong thực hiện các chương trình hành động để tránh sự chồng chéo, trùng lặp. Tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ. Mặt trận sẽ tích cực tham gia vào công tác giải quyết đơn thư khiếu nại và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”.

 

Phương Nga

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ