TP. Đông Hà: Một năm bứt phá về thu ngân sách


Ngày cập nhật: 13/12/2019 06:32:02

(QT) - Năm 2019, bằng nhiều giải pháp đồng bộ và sát với thực tế, thành phố Đông Hà đã tạo ra bước bứt phá mạnh mẽ trong công tác thu ngân sách nhà nước, tạo nền tảng quan trọng để địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

 

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ phát triển đã tạo thuận lợi cho thu ngân sách của TP. Đông Hà. Ảnh: HN

 

Thông tin từ UBND thành phố Đông Hà cho biết, đến hết tháng 10/2019, thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 441,034 tỉ đồng, đạt 98,7% dự toán tỉnh giao, đạt 94,23% dự toán của địa phương. Trong đó thu từ các loại thuế, phí, lệ phí là trên 254,5 tỉ đồng; thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 170,4 tỉ đồng; thu khác ngân sách khoảng 16 tỉ đồng… Trong các khoản thu thì thu thuế thu nhập cá nhân, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã vượt dự toán của năm.

 

Từ kết quả trên, UBND thành phố Đông Hà nhận định, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 sẽ vượt chỉ tiêu đề ra với 523,5 tỉ đồng, đạt 117,17% dự toán tỉnh giao, đạt 111,9% dự toán của thành phố. Trong đó, các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí là 306,7 tỉ đồng… Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh nợ đọng thuế tại không ít doanh nghiệp còn lớn, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc phân cấp quản lí thuế chưa có quy định cụ thể dẫn đến thiếu chủ động trong thu ngân sách. Tiến độ thi công và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chưa đạt yêu cầu.

 

Một lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ cho biết: “Để có được kết quả này, đơn vị đã phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 06/ CT - TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lí thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường chống thất thu thuế và khai thác tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu để tham mưu, triển khai các giải pháp quản lí hiệu quả.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiện ích của việc khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử; chủ động phối hợp để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đăng kí giao dịch nộp thuế qua ngân hàng; phát động phong trào thi đua nộp thuế điện tử trong các doanh nghiệp. Các đội thuế luôn bám sát kế hoạch thu, chủ động điều chỉnh doanh thu tính thuế đối với hộ sản xuất, kinh doanh cá thể và xây dựng phương án quản lí thuế đối với các hộ khoán thuế đảm bảo sát đúng với tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân về thực hiện các chính sách thuế mới. Thường xuyên kiểm tra, xử lí đối với những doanh nghiệp vi phạm chính sách thuế”.

 

Không chỉ quản lí thuế và thu thuế sát đúng, thành phố Đông Hà còn thực hiện tốt công tác thu tiền sử dụng đất với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Trong đó, thu đấu giá quyền sử dụng đất đạt trên 148 tỉ đồng, vượt 14,53% so với dự toán; thu từ chuyển đổi mục đích, cấp đất mới trên 51,1 tỉ đồng, vượt 83,53% dự toán.

 

Bên cạnh công tác thu ngân sách, nhiệm vụ chi ngân sách cũng được thành phố Đông Hà làm tốt. Trong 10 tháng của năm 2019, tổng chi ngân sách địa phương là 371,183 tỉ đồng. Ước thực hiện chi cả năm đạt khoảng 546 tỉ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 171 tỉ đồng (có bổ sung thêm kinh phí kết dư từ năm 2018 để đầu tư cho cơ sở hạ tầng), chi thường xuyên 360,7 tỉ đồng.

 

Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng cho biết: “Kết quả đạt được trong thu ngân sách là rất quan trọng, thể hiện công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành và quản lí chính quyền thành phố rất sâu sát, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn, qua đó tạo nền tảng quan trọng để địa phương triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019. Chúng tôi cũng thấy rằng, nhiệm vụ thu ngân sách của địa phương còn một số khó khăn, hạn chế như nguồn thu vẫn chưa mang tính ổn định cao. Tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn trong khi việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế mang lại hiệu quả chưa cao vì nhiều doanh nghiệp nợ thuế mất khả năng thanh toán và không còn hoạt động…”.

 

Năm 2020, thành phố Đông Hà dự kiến thu ngân sách trên địa bàn 540,7 tỉ đồng. Trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí là 339,9 tỉ đồng; thu tiền sử dụng đất 195 tỉ đồng… Để hoàn thành mục tiêu này, địa phương xác định nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thuế gắn với thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ ngành thuế. Tăng cường các biện pháp quản lí thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế và chống thất thu thuế; khai thác tăng thêm nguồn thu mang tính bền vững cho ngân sách.

 

Thường xuyên rà soát, đối chiếu, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về thuế để nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân tích, dự báo về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh để thu thuế sát đúng. Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Công khai các doanh nghiệp nợ thuế, các tổ chức, cá nhân vi phạm về thuế trên các phương tiện truyền thông theo quy định. Đầu tư xây dựng đúng tiến độ hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị để hoàn thành chỉ tiêu thu đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Huy Nam

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ