Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự


Ngày cập nhật: 28/11/2019 06:32:06

(QT) - Mới đây, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Nhiều giải pháp được Cục Thi hành án dân sự tỉnh nêu ra tại buổi giám sát nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự trong thời gian tới.

 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019​

 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/ CT-TTg, ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự; khẩn trương giải quyết đúng pháp luật các vụ việc đang thi hành, hạn chế để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại gây bức xúc trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ án trọng điểm, phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn; kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành án; tăng cường các biện pháp kiểm tra đối với hoạt động tác nghiệp của chấp hành viên; chú trọng việc xác minh, phân loại các vụ việc có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; thực hiện công tác theo dõi thi hành án hành chính theo đúng quy định; cơ quan thi hành án dân sự hai cấp đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án gửi UBND cấp xã niêm yết và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh để tạo điều kiện cho người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án; triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các chi cục.

 

Trong thi hành án dân sự, tính từ ngày 1/10/2018 đến 30/9/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thụ lí 3.729 việc (tăng 464 việc so với cùng kì năm 2018). Kết quả xác minh, phân loại có 3.111 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỉ lệ 84%), trong đó đã giải quyết xong 2.613 việc; 587 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỉ lệ 16%). Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân hàng Nhà nước, số việc phải giải quyết là 1.793 việc; đã giải quyết 1.272 việc… Về giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, số việc phải giải quyết 107 việc; đã giải quyết 44 việc. Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 108 trường hợp. Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính, tính đến hết ngày 30/9/2019, trong số 6 bản án của tòa án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm theo dõi, cơ quan thi hành án đã ra văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với 6 việc và đã đăng tải công khai 2 quyết định buộc thi hành án hành chính của tòa án theo quy định. Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan thi hành án dân sự hai cấp đã bố trí nơi tiếp dân tại trụ sở làm việc và phân công lãnh đạo đơn vị định kì tiếp công dân. Kết quả, đã tiếp 23 lượt công dân; tiếp nhận 34 đơn khiếu nại (đã giải quyết xong 34 đơn) và 3 đơn tố cáo (đã giải quyết xong 3 đơn)…

 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn trong công tác thi hành án dân sự như mặc dù cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Quảng Trị đã chủ động thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các chỉ đạo, yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự và chính quyền địa phương trong việc thi hành án, nhưng vẫn còn một số vụ việc phức tạp chưa giải quyết xong; tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng ngày càng khó khăn (một số vụ việc số tiền phải thi hành án lớn, nhưng giá trị tài sản thực tế nhỏ, việc bán đấu giá, giảm giá nhiều lần mới có người mua); đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự vẫn còn phát sinh; một số chi cục thi hành án dân sự cấp huyện trong quá trình tổ chức thi hành án vẫn còn để xảy ra sai sót; nhiều đơn vị gặp khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ thi hành án (nhất là kho vật chứng) làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

 

Để nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức hiệu quả công tác thi hành án dân sự theo phương châm “hướng về cơ sở”, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu công tác thi hành án dân sự năm 2019…; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CTTTg, ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự; chú trọng việc xác minh, phân loại các vụ việc chính xác theo đúng quy định của pháp luật; tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi hành án đối với những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính và bảo đảm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật; quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với các đơn vị có nhiều án, án phức tạp; đẩy mạnh kiểm tra, tự kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh sai phạm, nhất là chuyên môn, nghiệp vụ, số liệu thống kê và quản lí cán bộ; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời các vụ việc có khiếu nại, tố cáo ngay từ nơi phát sinh; duy trì thường xuyên việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thi hành án dân sự; thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành đã kí kết với các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự; tiếp tục triển khai, hoàn thiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương…

 

HTS

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ