Thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc để giảm nghèo nhanh và bền vững


Ngày cập nhật: 16/11/2019 06:23:54

(QT) - Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc được huyện Đakrông triển khai thực hiện sâu, rộng trong thời gian qua đã phát huy được hiệu quả tích cực. Việc thực hiện tốt công tác dân tộc, các chính sách dân tộc mà đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đakrông dần được nâng lên, từng bước giúp người dân xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

 

Mô hình trồng ngô lai mang lại hiệu quả kinh tế ở huyện Đakrông​

 

Phụ trách Phòng Dân tộc huyện Đakrông Hoàng Đại Quang cho biết: Công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc được huyện Đakrông xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Với việc triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc, các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện đã mang lại nhiều đổi thay và phát triển trên địa bàn huyện. Từ năm 2014 đến nay, chương trình 135 (tổng nguồn vốn trung ương phân bổ là hơn 53,058 tỉ đồng) gồm tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được giao cho UBND xã làm chủ đầu tư với các hạng mục hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 1.059 hộ nghèo; tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng với việc xây dựng 69 công trình (tập trung chủ yếu là các công trình giao thông nông thôn tại các xã đặc biệt khó khăn để tạo điều kiện thông thương hàng hóa, đi lại của người dân các thôn, bản vùng biên giới); tiểu dự án nâng cao năng lực cộng đồng, cán bộ cơ sở…

 

Trong giai đoạn 2014 - 2018, huyện Đakrông đã huy động 695,74 tỉ đồng cho Chương trình MTQG xây dựng NTM. Với số vốn huy động, huyện Đakrông đã hỗ trợ phát triển sản xuất; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đào tạo, giải quyết việc làm và nhiều lĩnh vực khác. Huyện Đakrông đã chú trọng thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt với việc (trong giai đoạn năm 2014 - 2017 đã tiến hành hỗ trợ nước sinh hoạt cho 2.493 hộ dân); hỗ trợ khai hoang đất sản xuất và chuyển quyền sử dụng đất cho 34 hộ; nâng cấp, sửa chữa 3 công trình nước sinh hoạt tập trung với 502 hộ hưởng lợi…. Đến cuối năm 2018, huyện Đakrông được phân bổ nguồn vốn 200 triệu đồng để triển khai thực hiện hạng mục hỗ trợ đất sản xuất và nước sinh hoạt. Giai đoạn từ năm 2014 đến nay, huyện đã chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đưa nguồn vốn chính sách ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng nhằm giải quyết việc làm cho người lao động… Với số vốn được vay, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và góp phần thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững…

 

Huyện Đakrông cũng đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ với việc hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ bằng hiện vật như muối I ốt, giống cây trồng… Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm chú trọng thực hiện tốt các chính sách dân tộc: đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển giáo dục và đào tạo; cán bộ dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch; y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình; thông tin - truyền thông; phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lí; bảo vệ môi trường, sinh thái…

 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trong thời gian tới huyện Đakrông sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả việc đầu tư phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc, đề án giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện giai đoạn 2009 - 2020 theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt theo QĐ 755/2013/ QĐ-TTg; Chương trình 135... Huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư vào các chương trình, dự án trọng điểm của huyện; đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp chế biến, dự án nông nghiệp, trồng rừng nguyên liệu.Tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và phát triển sản xuất kinh doanh. Xây dựng các cơ sở chế biến nông - lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ sở chế biến thức ăn gia súc, lương thực, thực phẩm.

 

Phát triển các ngành nghề truyền thống và đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết và xúc tiến thương mại đối với các mặt hàng có thế mạnh của huyện. Khai thác tối đa các hoạt động giao thương, dịch vụ tại Cửa khẩu quốc tế La Lay. Hình thành mạng lưới chợ nông thôn, các điểm thu mua, trao đổi hàng hóa khu vực vùng sâu, vùng xa; xây dựng mới một số chợ tại xã Tà Rụt, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Đakrông. Tập trung phát triển và bảo vệ tài nguyên rừng; khai thác nguồn lợi từ rừng một cách bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất; khai hoang, mở rộng diện tích đất đai sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm; ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm. Nhân rộng các mô hình kinh tế, điển hình làm ăn giỏi…

 

Hoàng Tiến Sĩ

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Triệu Tài Vinh (9/12/2019)
Sôi nổi hội thi cán bộ trung đội trưởng giỏi năm 2019 (9/12/2019)
Sôi nổi phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” (7/12/2019)
Những kết quả bước đầu từ mô hình “Doanh nghiệp vững mạnh - địa bàn bình yên” (7/12/2019)
Cánh tay nối dài của lực lượng Công an (7/12/2019)
Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh, tham gia tích cực vào các phong trào của địa phương (6/12/2019)
Mãi tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ (6/12/2019)
Tăng cường công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên (6/12/2019)
Những vấn đề đặt ra đối với việc tuyên truyền về biển, đảo (5/12/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ