Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ thị xã Quảng Trị qua các thời kì


Ngày cập nhật: 11/09/2019 13:22:26

(QT) - Đảng bộ thị xã Quảng Trị hiện có 31 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 2.127 đảng viên. Suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã Quảng Trị ngày càng được chú trọng, nâng cao và đạt được nhiều kết quả…

 

Cán bộ, đảng viên về cơ sở đối thoại với người dân​

 

Trong những ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ thị xã có 2 đảng bộ (Phường 1, Phường 2) và 4 chi bộ cơ sở (khối dân đảng, khối chính quyền, quân sự, khối công an) với gần 400 đảng viên. Các tổ chức đảng đều sinh hoạt ghép.

 

Ông Lê Bá Nguyên - người đảm trách vai trò Phó Bí thư Thị ủy Quảng Trị từ năm 1991-1996 và Bí thư Thị ủy từ 1996-2003, cho biết. “Được sự cho phép của Tỉnh ủy, Đảng bộ thị xã Quảng Trị thành lập Ban xây dựng Đảng phụ trách chung công tác xây dựng Đảng của thị xã. Sau đó, Trung ương có chủ trương áp dụng Ban xây dựng Đảng trong hệ thống của Đảng trên toàn quốc. Lúc bấy giờ, đội ngũ cán bộ rất được quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện. Đầu tiên là công tác quy hoạch cán bộ các cấp. Tiếp đó là mở các lớp bổ túc văn hóa cho đội ngũ cán bộ chưa học hết cấp 3; mở lớp bồi dưỡng Trung cấp lí luận chính trị và tiếng Anh trình độ A và B cho cán bộ, đảng viên… Do đó, khi Trung ương ban hành các tiêu chí về cán bộ của Đảng và Nhà nước thì thị xã Quảng Trị đều đáp ứng vì là đơn vị đi đầu trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn đầu”. Ngay sau ngày lập lại, một số đảng viên của Đảng bộ thị trấn Triệu Hải (cũ) được điều động về công tác tại Đảng bộ thị xã Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Minh Chương đảm trách quyền Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Văn Hàn Thuyên làm Phó Bí thư Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Song làm Phó Chủ tịch UBND phụ trách mảng văn hóa - xã hội; đồng chí Nguyễn Hiền làm Phó Chủ tịch UBND phụ trách mảng Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp.

 

Năm 1991 được xem là bước đi quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã Quảng Trị vì đây là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ lần đầu tiên kể từ ngày thành lập. Sau đại hội, bộ máy tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn. Còn bộ máy chính quyền thì thành lập thêm một số tổ chức nhất định, mang tính đặc thù của thị xã như: 1 phòng kinh tế, 1 phòng văn hóa - xã hội và 1 tổ chức văn phòng giúp việc.

 

Trong nhiệm kì đầu với nhiều thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn, Đảng bộ thị xã Quảng Trị xác định lấy kinh tế - thương mại - dịch vụ làm trọng tâm, chủ trương phải lấy đô thị để nuôi đô thị. Nhờ đó, xuyên suốt nhiệm kì, Đảng bộ thị xã đã xây dựng được nhiều công trình trọng điểm như: Chợ trung tâm thị xã Quảng Trị, sân đa chức năng, nghĩa trang trung tâm thị xã, sửa chữa 16 ngôi trường từ bậc mẫu giáo đến THCS, xây mới 2 trường mầm non, 2 trường cấp 1 cấp 2, nâng cấp và trải nhựa 35 km đường nhựa nội thị, làm mới 1,8 km đường điện chiếu sáng đường trung tâm thị xã. Bên cạnh đó, các công trình khác như trường học, bệnh viện, khu di tích Thành Cổ, dòng sông tưởng niệm cũng được chú trọng đầu tư xây dựng. “Kết quả này có được là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của các đảng viên, cán bộ trong cấp ủy, chính quyền. Đồng thời tạo được sự phấn chấn, tin tưởng trong lòng nhân dân. Chủ trương lấy đô thị nuôi đô thị lúc bấy giờ của thị xã là hoàn toàn đúng đắn”, ông Nguyên khẳng định.

 

Qua các nhiệm kì đại hội, Đảng bộ thị xã Quảng Trị ngày càng được kiện toàn, nhiều năm liền là đơn vị trong sạch vững mạnh. Đảng bộ thị xã Quảng Trị đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ Triệu Hải trước đó để lại. Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nỗ lực, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, trưởng thành qua nhiều môi trường công tác nên vững vàng về nhận thức chính trị, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo. Tổ chức bộ máy của Đảng bộ được quan tâm, chú trọng qua các kì đại hội để lựa chọn ra những đồng chí xứng đáng bầu vào cấp ủy, chính quyền. Công tác kiểm tra Đảng được thực hiện nghiêm túc, tạo được lòng tin đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng. “Sau 30 năm nhìn lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, thị xã Quảng Trị phát triển khá toàn diện. Trong đó, yếu tố quyết định là do công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, củng cố qua các kì đại hội” ông Nguyên nhận định.

 

Điểm đỗ thuyền thả hoa trên sông Thạch Hãn​

 

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Trị Nguyễn Hữu Thắng cho biết, nhiệm kì 2010-2015, Đảng bộ đã kế thừa và phát huy tốt những thành tựu của các nhiệm kì trước; vận dụng đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình cụ thể của thị xã. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng khối đoàn kết, quyết tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn và trình độ được nâng cao, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong công tác là một trong những nguyên nhân có tính quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng được cấp ủy thường xuyên quan tâm, các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng Đảng có bước tiến bộ đáng kể. Công tác tư tưởng của Đảng bộ luôn được chăm lo; tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn; phẩm chất, năng lực và trình độ các mặt của cán bộ được nâng lên; hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng hiệu quả. Nội bộ ngày càng đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong xã hội được nâng lên.

 

Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy được BTV Thị ủy thực hiện nghiêm túc, gắn với xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, viết bài thu hoạch sau học tập. Tổ chức bình xét và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo lời Bác. Diễn đàn sinh hoạt chi bộ “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được triển khai nghiêm túc ở tất cả các chi bộ trong toàn đảng bộ. Việc thực hiện diễn đàn đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng, rèn luyện phong cách, tác phong công tác; mỗi đồng chí tự soi, tự sửa những biểu hiện được chỉ ra qua diễn đàn. Thông qua diễn đàn đã góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ đảng…

 

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã vẫn còn một số hạn chế như phương pháp quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước chậm đổi mới. Công tác tổ chức, cán bộ còn bị động, lúng túng, có lúc còn nóng vội, chủ quan, chưa bảo đảm quy trình, thủ tục; tổ chức bộ máy, cán bộ chậm được kiện toàn, củng cố; công tác phát triển đảng viên mới ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được chú trọng; chất lượng của một bộ phận đảng viên mới được kết nạp chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa chủ động, thiếu kịp thời, có lúc còn thiếu nhạy bén; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh trong việc kiểm tra, xử lí tổ chức đảng và đảng viên vi phạm…

 

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Trị Nguyễn Hữu Thắng cho biết thêm: “Nhiệm kì 2015-2020, Đảng bộ thị xã Quảng Trị đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường đoàn kết, chủ động sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2020 thị xã cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III”.

 

Trần Tuyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Không chấp nhận CPJ thông tin sai trái, cố tình bôi đen sự thật về Việt Nam (16/9/2019)
Vạch trần, làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng (16/9/2019)
Ghi nhận từ một cuộc thi (16/9/2019)
Xứng danh “Thủ lĩnh sao vuông” (16/9/2019)
Thực thi nghiêm Luật An ninh mạng, bảo vệ an ninh quốc gia (14/9/2019)
Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững (13/9/2019)
Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy - Nhân tố quan trọng để xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch, vững mạnh (13/9/2019)
Thị xã Quảng Trị-Di sản truyền thống và khát vọng phát triển (13/9/2019)
Thương nhớ Fidel Castro (13/9/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ