Nội dung kì họp thứ 10 - HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII


Ngày cập nhật: 10/07/2019 06:35:05

(QT) - Kì họp thứ 10 - HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII sẽ  xem xét và quyết định các nội dung sau:

 

A. Nội dung

 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định các nội dung sau:

 

I. Các báo cáo trình kì họp theo luật định

 

1. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2019;

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

 

3. Báo cáo của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

 

4. Báo cáo của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019;

 

5. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019;

 

6. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019;

 

7. Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019;

 

8. Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kì họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII;

 

9. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018;

 

10. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm 2019, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

 

11. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm 2019, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

 

12. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm 2019, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

 

13. Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019;

 

14. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kì họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa VII;

 

15. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kì họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa VII;

 

16. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019;

 

17. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018 và chương trình giám sát năm 2020;

 

18. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát về tình hình tổ chức, hoạt động và công tác sáp nhập các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

 

19. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình 6 tháng cuối năm 2019 của các Ban HĐND tỉnh;

 

20. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

 

II. Các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết

 

1. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020;

 

2. Đề án về hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

 

3. Tờ trình về quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

 

4. Tờ trình về chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ trương thu hồi đất để triển khai các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng vào các mục đích khác 6 tháng đầu năm 2019 đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất;

 

5. Tờ trình Quy định mức giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

 

6. Tờ trình về quản lí, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

 

7. Đề án về sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị của UBND tỉnh;

 

8. Tờ trình số 833/TTr-UBND ngày 6/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQHĐND về quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2020 và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013.

 

9. Tờ trình quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

 

10. Đề án đặt tên, đổi tên đường phố TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị năm 2019;

 

11. Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

 

12. Tờ trình về quy định định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao thuộc tỉnh Quảng Trị quản lí;

 

13. Đề án về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

14. Kiện toàn nhân sự Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

B. Thời gian, địa điểm

 

I. Thời gian: Kì họp thứ 10 tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20/7/2019.

 

II. Địa điểm: Trụ sở HĐND tỉnh, số 254 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

C. Về đường dây nóng

 

Để tạo điều kiện cho cử tri thực hiện quyền công dân, tham gia ý kiến vào các diễn đàn của kì họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá VII, Thường trực HĐND tỉnh thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri về các nội dung của kì họp.

 

Thời gian: Bắt đầu 7h đến 17h hằng ngày từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2019.

 

Số điện thoại đường dây nóng: 0233.2210.565.

 

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Bài 1: Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng (17/7/2019)
Sôi nổi triển khai “Ngày thứ 7 tình nguyện xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” (16/7/2019)
Tình hữu nghị keo sơn giữa hai bản Ka Tăng và Densavan (16/7/2019)
Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (15/7/2019)
Đừng phá lúa chín trên cánh đồng từng nhiều giông bão (15/7/2019)
Đoàn thanh niên với các hoạt động hè bổ ích dành cho thiếu nhi (15/7/2019)
Lan tỏa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” (15/7/2019)
Mùa hè của sự cống hiến và sẻ chia (13/7/2019)
Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Trị nỗ lực trong công tác khám, chữa bệnh (13/7/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ